El Ple Ordinari corresponent al mes de maig serveix per a l'aprovació del projecte destinat a la formació i obtenció de treball per a joves aturats d'entre 16 i 30 anys

 

Set anys després que el programa de foment de l'ocupació “Millars 2” fóra l'última iniciativa perquè Borriana disposara d'un Taller d'Ocupació, la regidoria de Promoció Econòmica ha aconseguit que el ple ordinari corresponent del mes de maig haja aprovat la seua implementació dins de les diferents iniciatives i projectes de foment de l'ocupació que s'estan duent a terme des de l'Ajuntament de Borriana. Així ho ha explicat la màxima responsable de l'àrea ocupacional, María Romero, qui ha detallat que “després de set anys sense que els i les joves de Borriana en situació de desocupació pogueren optar a formació remunerada a través de tallers d'ocupació, hem aconseguit que el taller “T'Avalem” siga una realitat a Borriana i oferisca fins a un total de deu joves la possibilitat de combinar aprenentatge amb treball real durant els pròxims 12 mesos”. El programa constarà de dues parts, “una primera de sis mesos dedicada a activitats auxiliars de vivers, jardins i centres de jardineria i una altra segona d'Instal·lació i manteniment de zones verdes”.

A més, durant el ple corresponent al mes de maig també ha servit per a l'aprovació de de dues modificacions en les ordenances d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació i la referent a domini públic municipal, canvis que suposen “un intent de millorar la convivència i prestacions dels establiments amb terrassa amb els veïns i veïnes de cadascun d'ells, de manera que es puga augmentar la capacitat d'aforament sense que ni veïnat ni els mateixos hostalers isquen perjudicats“, tal com va explicar l'edil Bruno Arnandis, que també ha argumentat que “en el cas de les infraestructures de telecomunicació es posen al dia les consideracions respecte a figures com la del radioaficionat i, d'aquesta forma, s'adapte l'ordenança a la legislació vigent i queden completament definits tant els drets com les obligacions d'aquestes persones”. Finalment, també s'ha donat compte de la “creixent activitat” del Consell Social de la ciutat, ja que com ha explicat l'edil de l'àrea de Participació, Cristofer Del Moral, “després de la inactivitat a la qual van sotmetre durant anys els membres del PP al Consell Social, és més que satisfactori poder rendir avui comptes sobre les seues recuperades sessions i la seua capacitat per a seguir enfortint els llaços entre ciutadania i Ajuntament i mantenir un contacte més directe i constant en l'anàlisi i implementació de projectes i iniciatives ciutadanes”.

A més, la sessió plenària del mes de maig ha sigut la primera que s'ha pogut seguir a través de diferents canals de la xarxa, gràcies al nou servei de retransmissió en directe via streaming de la totalitat del ple que des d'avui pot seguir-se a través dels directes de les xarxes socials de l'Ajuntament. 

El documento guiará las obras de renovación de los próximos años y ya se ha dado a conocer a la gran mayoría de concejales de la corporación

 

Esta semana, la corporación municipal de Borriana, ha conocido con profundidad el Plan Director de los Servicios Públicos de Abastecimiento y Alcantarillado. FACSA, empresa concesionaria del servicio, ha presentado un resumen de la documentación técnica presentada.

Desde el inicio del contrato, enero de 2015, se ha estado recopilando y analizando gran cantidad de información que ha servido para diagnosticar el estado del Servicio. Durante este tiempo se ha realizado el levantamiento cartográfico de toda la red de alcantarillado, lo que ha supuesto documentar el estado de más de 4.000 pozos de registro. Esta información, es fundamental y sirve de base para conocer en profundidad el funcionamiento y estado de la red e identificar posibles anomalías.

El Plan Director es un documento técnico en el que se analiza la situación actual del Servicio, se identifican las deficiencias y se proponen y valoran las posibles soluciones que garantizarán a largo plazo el correcto funcionamiento del Servicio, fundamental para la población. Durante la presentación, se ha destacado el documento de planificación de las obras de mejora de los servicios para los próximos años, que será la guía a seguir en la redacción de los proyectos anuales de renovación y mejora del Servicio. El Concejal de Servicios, Vicente Aparisi, ha comentado que “a la hora de planificar las obras a realizar, se priorizan actuaciones en las que es necesario actuar tanto en las redes de abastecimiento como en las de alcantarillado”. También ha destacado, que gracias a la renovación de las infraestructuras, se está consiguiendo una mejora sustancial en la calidad del Servicio que reciben los usuarios. Facsa aborda en el Plan Director otra cuestión importante como la de establecer una planificación conjunta de las obras junto con el Ayuntamiento de Borriana, procurando las menores molestias al vecindario y asegurando un servicio de calidad. Para ello se ha antepuesto la renovación en las zonas en las que los elementos del sistema han superado ampliamente su vida útil,  antes de que lleguen al colapso y afecte directamente a los usuarios. 

Por último, el Concejal de Servicios, Vicente Aparisi, ha resaltado la importancia de la implantación de este Plan para los ciudadanos del municipio, ya que “este Plan se convierte en un elemento básico de planificación en el que se establecerán las directrices, hitos, objetivos y actuaciones para afrontar con garantías el abastecimiento de agua potable y la evacuación de las aguas residuales del municipio”.

L'alcaldessa, Maria Josep Safont, realitza la lectura pública de la Declaració Insitucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els Presuspuestos Generals de l'Estat

 

Acord per Borriana s'ha sumat avui mateix a la campanya de visibilització i denúncia de la injustícia que suposen un any més els Pressupostos Generals de l'Estat amb el conjunt de valencians i valencianes, ja que com ha llegit en la Plaça Major de forma pública l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “els Ajuntaments valencians portem molt de temps reivindicant un millor i més just finançament per als nostres municipis, amb el ferm compromís d'afrontar nous reptes amb serveis de qualitat per a atendre les necessitats que la ciutadania demanda”. Al costat de l'alcaldessa, els diferents regidors i regidores de l'equip de govern han mostrat el seu suport a la Declaració Institucional del Consell en la qual també s'inclou que “per a complir, des de les administracions locals valencianes, amb el nostre compromís i responsabilitat, ens veiem obligats a revisar la redistribució dels recursos per part de l'estat cap a les comunitats autònomes i ajuntaments”.

Tal com ha detallat Safont durant la lectura “són els nostres veïns i veïnes els que perceben menor finançament, es vulnera el dret d'igualtat de la ciutadania valenciana al no rebre el mateix tracte que ciutadans i ciutadanes d'altres comunitats”.

Per tot açò, l'equip de govern de l'Ajuntament de Borriana s'ha decidit a sumar-se a la reivindicació iniciada des del Consell i recolzada per bona part de la societat valenciana. Així, en la part final de la lectura s'ha resumit en quatre punts les reivindicacions per a una distribució justa dels recursos a nivell estatal manifestades des dels Corts. Primerament, s'acorda reformar el contingut de les resolucions aprovades i mostrar el seu rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat. A més, “davant la tramitació parlamentària dels Pressupostos Generals, recordar el sentit de les resolucions 22/IX i 918/IX, així com de la Reforma de l'Estatut d'Autonomia als diputats i diputades, i senadors i senadores, triats en les circumscripcions valencianes. Finalment, s'insta “al Consell a impulsar les accions necessàries per cohesionar a valencians i valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per al nostre territori”, així com “convocar a diputats, diputades, senadores i senadors per a realitzar una trobada en el marc de la commemoració del 25 d'abril, per a traslladar les qüestions anteriorment citades”, tal com s'ha fet a les dotze del matí enfront de l'Ajuntament de Borriana de forma pública. 

Los refuerzos de los muros de contención y la limpieza de las zonas más afectadas son los primeros trabajos que se están llevando a cabo en el extremo sur del litoral local

 

El concejal de Poblados Marítimos del Ayuntamiento de Borriana, Vicent Aparisi, ha visitado el conjunto de obras que se están llevando a cabo en el litoral de la ciudad para comprobar de primera mano el avance y la finalización de varias de las actuaciones. Los trabajos de adecuación y refuerzo de buena parte del muro de contención del mar se centran en la zona de La Serratella, “una de las más afectadas por los temporales que hemos sufrido durante la temporada invernal y para la que hemos trabajado e insistido en muchas ocasiones al departamento de Costas sobre la urgencia de unos trabajos de refuerzo que ya son una realidad como podemos comprobar en esta parte sur de nuestro término municipal”. 

En el detalle de los trabajos que se están llevando a cabo en la zona de La Serratella, Aparisi ha explicado que “se trata de trabajos de refuerzo del muro de contención existente entre el mismo mar y las viviendas o las pequeñas zonas de playa que existen, y para ello se han extraído sedimentos, material y arena del espigón de contención situado en la zona del Arenal, donde se suele acumular mucho más y que es perfecto para reconstruir parte de las playas y reforzar el muro”. Por otra parte también se han distribuido y tapado con arena de playa, la gran cantidad de sedimentos depositados durante los últimos episodios de lluvias y temporales de mar en la zona entre el muro de contención y muchas de las viviendas de primera línea de La Serratella, con lo que “incluso se ha conseguido mejorar tanto el aspecto como la funcionalidad de las pequeñas playas o calas que se forman en la zona”. Echando apenas un vistazo a la zona ya se puede comprobar como han sido “elevado y reforzado el muro, y se ha mantenido la pequeña obertura para evitar que los temporales de mar no tengan ningún tipo de salida y provoquen mayores daños”. Este muro de contención se construyó de esa forma en su momento, “como una experiencia piloto para minimizar la afección de los temporales que se producen en la costa, y esperamos que su refuerzo sirva como ejemplo de una buena gestión de la protección del litoral”, como ha detallado Aparisi. El mismo concejal ha querido recordar que “hemos tenido que solicitar primero, exigir después y hasta viajar a Madrid en la figura de nuestra alcaldesa Maria Josep Safont para ser escuchados y conseguir que Costas haya iniciado ya los trabajos. Ahora esperamos que otras reivindicaciones de protección y gestión de nuestras playas y nuestro litoral sigan siento igual de prioritarias para el Ministerio, y así, conseguir los proyectos globales y a largo plazo que creemos que son los más efectivos”. 

Además, con la misma contratación también se crearán un total de 50 columbarios para responder a la creciente demanda de este tipo de infraestructuras

 

La alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, y el concejal delegado del Cementerio, Vicent Aparisi, se han reunido con los representantes de la empresa Urbamed Infraestructuras para la firma del contrato administrativo que permitirá la construcción de hasta de 192 nichos y 50 columbarios en el Cementerio Municipal de la ciudad. Tras la apertura de los sobres con las ofertas económicas y descartar dos de las 25 propuestas presentadas, ha sido la empresa Urbamed Infraestructuras la que llevará a cabo la obra de construcción de los nichos por un importe de 89.343,64 euros más IVA, lo que supone una inversión total para el Ayuntamiento de 108.105,80 euros. Tal y como ha querido explicar el mismo concejal encargado de la gestión del camposanto, Vicent Aparisi, “de nuevo conseguimos solucionar algunas problemáticas de espacio en instalaciones municipales como el cementerio, y con esta nueva construcción aseguramos a la ciudadanía la adquisición de nichos durante los próximos años”. Además, el mismo Aparisi ha querido señalar que “se trata de la segunda campaña de obras que realizamos en apenas dos años en el cementerio, a lo que hay que sumar que ya se están realizando nuevos estudios para actuar de forma global en el camposanto y, así, poder iniciar una tercera fase en el futuro”. 

Desde la concejalía que gestiona la actividad y nuevas obras en el cementerio municipal, Aparisi se ha mostrado “satisfecho de ver como más de veinte empresas se han mostrado interesadas en la obra, ya que eso supone que disponemos de muchas ofertas para la construcción de los nichos y que los presupuestos se ajustan al máximo para no tener que hacer inversiones más elevadas de lo que creemos necesario para la realización de los trabajos”. Por último, el mismo Aparisi ha querido declarar que “la gestión del cementerio ha sido una de las prioridades de nuestro departamento, y creemos que estamos solucionando los problemas de espacio en el camposanto de la mejor forma posible, habiendo realizado dos ampliaciones de nichos en dos años y esperando a que la remodelación global e integral de la infraestructura pueda llevarse a cabo durante los dos próximos años”. 

La alcaldesa, Maria Josep Safont, y de hasta cinco poblaciones de La Plana Baixa, se reúnen  con los responsables de Costas en un encuentro “en el que hemos trasladado la necesidad de acelerar al máximo la redacción de proyectos tan necesarios para nuestra costa”

 

La alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, se ha desplazado hasta Madrid para reunirse, junto a los representantes de Xilxes, Almenara, La Llosa, Nules y Almenara, con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, y el Subdirector de Costas, Ángel Muñoz, a los que han trasladado “la necesidad de acelerar al máximo toda la tramitación y redacción de proyectos para la protección de nuestro litoral, ya que como concluimos de forma conjunta tras los últimos episodios de temporales de mar que afectaron a todos los municipios, ya advertimos que las soluciones y planes de futuro tenían que ser globales, y no simples parches que en poco tiempo vuelven a convertirse en problemas para nuestra costa”. 

Tras la finalización del reunión entre Ministerio y máximos representantes de las poblaciones englobadas dentro de Castellón Sur, la misma Safont ha querido aclarar que “a nivel de tener más información sobre el estado de redacción y puesta en marcha de los proyectos, la reunión ha sido positiva, pero nos gustaría que las peticiones que hemos hecho en ocasiones anteriores fueran atendidas con mayor celeridad, y que los proyectos que se están redactando ahora mismo comiencen a implementarse lo más rápido posible”. Según se ha detallado tras el encuentro, el hecho de tener durante tanto tiempo un gobierno en funciones a nivel estatal, ha supuesto un retraso en todos y cada uno de los pasos previos a la ejecución de proyectos concretos para la costa sur de Castellón, pero tal y como ha explicado Safont “aunque entendemos que se haya vivido esta situación a nivel nacional, nos hubiera gustado que las obras puntuales que si que nos han asegurado que se llevarán a cabo en 2018 hubieran llegado mucho antes a Borriana y las poblaciones vecinas”. Según se explicaba desde la parte ministerial, Castellón está considerada como una de las cuatro zonas a nivel estatal como “zona prioritaria” para llevar a cabo las actuaciones, pese a que como ha matizado Safont, “también sabemos que si en 2009 la dotación para este tipo de proyectos era de 340 millones y para este año tan sólo es de 55 millones, no se está prestando la atención necesaria ni se están destinando los recursos que la situación exige, por ello esperamos que de forma definitiva se nos responda a la petición que de forma individual hicimos desde Borriana el pasado mes de julio para tener una reunión específica con nuestro municipio, de la que todavía no tenemos respuesta”. 

La totalitat dels i les representants municipals, amb l'alcaldessa Maria Josep Safont al capdavant, reben a la consellera en el que qualifiquen com “el reflex perfecte de col·laboració i treball conjunt entre administració municipal i autonòmica”

 

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha visitat avui la ciutat de Borriana per a comprovar l'estat del passeig ciclopeatonal que unix la ciutat amb el Port i sobre el qual ha assegurat que és "el millor exemple de col·laboració entre administracions per a executar el full de ruta marcat i fer realitat la mobilitat sostenible". Amb aquest passeig ciclopeatonal s'aconseguix situar aquesta avinguda "en el segle XXI", com ha comentat.

Al seu costat, la representació municipal formada per tots i totes les membres de l'equip de govern, han pogut veure com ja ”molts veïns i veïnes de Borriana fan ús tant del carril bici com de l'habilitat per a vianants, per la qual cosa podem concloure que era una obra més que necessària per a la nostra ciutat i que serà de gran utilitat perquè aqueixa mobilitat sostenible convisca a la perfecció amb el tràfic rodat”, tal y com explicava l'alcaldessa, Maria Josep Safont. A més, també ha estat present en la visita el director general d'Obres Públiques, Carlos Domingo, qui ha seguit des de fa mesos i de forma exhaustiva les labors d'adequació i construcció de la nova avinguda. Tal com ha destacat la mateixa Consellera en finalitzar el passeig a través del carril per  vianants "és fonamental apostar per la seguretat vial, per la mobilitat sostenible i, amb aquesta actuació, col·loquem a Borriana en aqueixa xarxa ciclopeatonal que connecta Nules amb Orpesa i, a més, en el marc de les polítiques europees en matèria de mobilitat, en la iniciativa EuroVelo. En definitiva, ens estem acostant als estàndards que existeixen en altres països de la Unió Europea".

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana ha volgut destacar el “perfecte enteniment” entre Conselleria i Ajuntament, “en el que és el millor reflex que el treball coordinat i la col·laboració entre institucions públiques deriva en projectes com el del vial al Port, finançat per ambdues institucions i que fa anys que era una demanda molt estesa entre la ciutadania”. A més, Safont ha posat l'accent en que “l'augment de la seguretat i l'aposta per la mobilitat sostenible eren els nostres objectius i a la vista està que hem aconseguit tenir una avinguda segura i tranquil·la per a poder desplaçar-se a través d'ella».

Un nou passeig ciclopeatonal

Els estudis d'aquest passeig ciclopeatonal s'han realitzat conjuntament entre els tècnics de la conselleria i de l'ajuntament, dues administracions han assumit aproximadament la meitat de l'execució i el cost de les obres cadascuna. L'aportació de la Generalitat ascendeix a 350.000 euros.

L'actuació s'ha realitzat entre l'avinguda Jaume I i l'avinguda Mediterrània, en l'avinguda Jaime Chicharro, i s'ha redistribuït l'espai disponible per a construir un passeig ciclopeatonal en el costat nord. Des de la rotonda on s'inicia el tram construït de doble carril bici i per als vianants, fins a la rotonda d'entrada al port de Borriana, és de 2.200 metres, en un entorn urbà residencial.

El Ple aprova una modificació que, una vegada més, servirà per a renovar la il·luminació del camp de Llombai i a la adequació del poliesportiu de la Bosca

 

Acord per Borriana continua endavant amb la seua política de renovació i millora de les instal·lacions que presten servei públic a la ciutadania de Borriana. I en l'últim ple ordinari municipal celebrat en l'Ajuntament són nombroses les inversions que es destinaran a continuar posant al dia i adequant diversos espais municipals que durant anys no van rebre cap assignació directa per a seguir sent funcionals i prestar els serveis necessaris a la població. Dos dels projectes més cridaners en els quals l'equip de govern ha decidit destinar més de 150.000 euros corresponen a instal·lacions esportives en les quals s'actuarà per a “millorar el servei prestat tant als usuaris i usuàries com dels mateixos treballadors i treballadores, ja que en el cas de, per exemple, el poliesportiu de La Bosca, es duran a terme obres per a disposar de despatxos, i en el camp de Llombai es renovarà per complet la lluminària millorant la visibilitat i reduint el consum gràcies a la utilització de tecnologia LED”, tal com ha explicat l'edil d'Hisenda i encarregada de dissenyar les modificacions de crèdit que s'han aprovat en sessió plenària, Cristina Rius. A més, les modificacions aprovades durant la sessió també han servit per a destinar 150.000 euros a la millora de camins rurals, altres 150.000 a la substitució i renovació completa de la instal·lació d'il·luminació en el vial del Port, i altres 110.000 a l'adquisició de maquinària, ja que com ha explicat l'edil de Via Pública Vicent Aparisi, “seguim treballant en eixe mal endèmic que tenim amb la situació dels camins rurals, situació que no es va afrontar en el seu moment i que, des de fa dos anys és una de les nostres prioritats, per això, una vegada més, incloem en les inversions tant les obres com l'adquisició del material que en el seu moment no va voler cedir-nos la Diputació de Castelló”.

D'altra banda, els canvis tant en la regulació del funcionament del Consell Social com els implementats en el Codi de Bon Govern i Ètic de Borriana també s'han aprovat durant la sessió plenària, i tal com ha volgut recordar i remarcar l'edil de l'àrea, Cristofer Del Moral, “cada vegada implementem més fórmules, processos, ens i normatives que inciten a la participació de la ciutadania en els assumptes municipals, per això estem molt satisfets de vore com, una vegada més, els canvis en la reglamentació del Consell Social i l'aprovació del Codi serviran per a seguir obrint la institució al conjunt de veïns i veïnes de Borriana”.

Finalment, també durant l'inici del ple, ha pres possessió del càrrec de regidor per part del Partit Popular, Alejandro Clausell Edo, en substitució d'Enrique Safont que fa poc menys d'un mes renunciava al seu càrrec.