El Pleno aprueba solicitar las ayudas del IVACE 2021 para la zona industrial d ela carretera de Nules
 • El ple municipal extraordinari celebrat hui ha aprovat per unanimitat la participació en la nova convocatòria d'ajudes per a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2021


L'Ajuntament de Borriana sol·licitarà a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) una ajuda per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en l'àrea industrial de la carretera de Nules, el projecte de remodelació de la qual ascendeix a un total de 200.000 euros.

El ple municipal extraordinari celebrat hui a Borriana ha aprovat per unanimitat la participació del consistori en la nova convocatòria d'ajudes que concedeix l'IVACE per a la millora de polígons i zones industrials de la Comunitat Valenciana en 2021, en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient.

Segons ha indicat el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis, es tracta de “potenciar i afavorir la implantació de noves indústries que reactiven l'activitat econòmica, així com de millorar la productivitat de les empreses existents en aquesta àrea industrial”.

A més, amb aquesta iniciativa es pretén, segons ha assenyalat, d'una banda, garantir “la seguretat de les indústries i de les persones usuàries” i, alhora, emparar “la seguretat viària i l'adequada mobilitat de vianants i vehicles”.

Així, a través del projecte, ha precisat Arnandis, es dotarà la zona de la carretera de Nules de senyalització i identificació dels carrers, de més aparcaments, de nous accessos, de passarel·les per als vianants, i s'ampliaran vials. També es milloraran les zones verdes i es crearà una ferramenta web amb informació de la zona industrial accessible a l’IVACE, igual que es preveu la implantació de sistemes de gestió de residus.

A més, Arnandis ha afegit que es millorarà la seguretat del polígon amb la implantació de càmeres de control de trànsit connectades al servei de Policia Local, i també amb serveis contra incendis. Així mateix, s'optimitzarà l'enllumenat públic amb mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

D'altra banda, les obres permetran la connexió per mitjà de carril bici al polígon industrial i connectant amb la xarxa ciclista existent que servirà per a “millorar la mobilitat urbana sostenible”, ha manifestat el responsable d'Urbanisme.

Sobre aquest tema, ha destacat que totes aquestes actuacions de millora en l'espai industrial-empresarial “redunden directament en les empreses instal·lades, en els treballadors i treballadores, així com en la ciutadania i els usuaris del polígon.

Cal recordar que l’any passat, 2020, la convocatòria de l'IVACE es va anular a causa de la Covid-19. L'any 2019, l'Ajuntament de Borriana va invertir juntament amb l’IVACE, dins d'aquesta iniciativa, un total de 156.960 euros en la remodelació del polígon industrial de Carabona i 376.863 euros més en la millora de les zona industrials del camí Fondo i l’Eccehomo amb les convocatòries de 2018 i 2019.

La convocatòria anual de les ajudes de l'IVACE va dirigida a tots els ajuntaments de la Comunitat i contempla la subvenció de fins al 100% dels projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics.

La subvenció directa d'aquest exercici és per a un projecte o actuació anual, executable en l'exercici 2021, és a dir, treballs realitzats des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de gener de 2021 a les 24h.

Bando de la alcaldesa de Borriana ante el avance de la tercera ola de contagios de la covid 19
 • Inclou la suspensió temporal, del 21 de gener al 4 de febrer, d'activitats culturals programades per l'Ajuntament, excepte les exposicions, que es mantindran amb l'aforament i els mesures antiCovid establides
 • També procedeix al tancament al públic de les instal·lacions i centres esportius municipals, a l’aire lliure o en espais tancats, amb l’excepció dels llocs habilitats per a l'atenció administrativa a usuaris
 • L'alcaldessa recomana l'autoconfinament voluntari de la ciutadania per a “evitar situacions de risc, minimitzar l'exposició al virus i disminuir el ritme de contagis”

 Davant el preocupant empitjorament de la situació epidemiològica ocasionada per la 3a onada Covid-19, i d’acord amb l'última Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per la qual s'estableixen mesures excepcionals i addicionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha fet públic un nou Ban amb les mesures municipals adoptades i en què també es recorda i s’exigeix el compliment estricte de les mesures higienicosanitàries establertes.

“Des de l'equip de govern –ha assegurat– entenem que algunes mesures puguen resultar impopulars, però la nostra intenció és tornar a anticipar-nos novament als esdeveniments amb l'únic objectiu de continuar preservant la salut dels ciutadans i els ciutadanes i intentar doblegar la nostra particular taxa de contagis”, ha subratllat Maria Josep Safont.

L'alcaldessa insta a la ciutadania que “s'extremen les precaucions i s'atinguen les recomanacions de les institucions competents”, i posa l'accent “en la necessitat d'entendre que aquesta lluita necessita la implicació de

“És una labor i una responsabilitat de tots i de cadascun de nosaltres reduir durant els pròxims dies els casos actius. NO hem d’abaixar la guàrdia i NO podem permetre'ns que el virus s'estenga descontrolat a Borriana”, ha manifestat Maria Josep Safont.

Per això, sol·licita a la ciutadana que atenga “seriosament” les recomanacions d'autoconfinament voluntari i el decàleg d'autoprotecció avalat pels experts de la Generalitat, per a “evitar situacions de risc, minimitzar l'exposició al virus i disminuir el ritme de contagis”.

En el ban, la responsable municipal recorda a la població de Borriana les mesures obligatòries que fan referència a la prohibició de les reunions de més de 6 persones, de l'ús obligatori de la mascareta i guardar la distància social amb altres persones en llocs públics, la importància de seguir estrictament les instruccions sanitàries en cas de contagi i la limitació de la llibertat de circulació de les persones entre els 22h i els 6h.

Mesures locals

Mitjançant el Ban, l'alcaldessa comunica a la població de Borriana que des del dia 21 de gener al 4 de febrer, inclusivament, s'han adoptat algunes mesures com ara la suspensió de les activitats culturals programades per l'Ajuntament, excepte les exposicions, que es mantindran amb l'aforament i les mesures antiCovid establertes.

També informa que es procedeix al tancament al públic de les instal·lacions i centres esportius municipals, a l’aire lliure o en recintes tancats, amb excepció dels llocs habilitats per a l'atenció administrativa a persones usuàries, i que la Biblioteca Municipal estarà oberta únicament per a les activitats de préstecs i devolucions.

De la mateixa manera, s'avisa que el Casal Jove estarà obert únicament per a l'atenció administrativa i se suspenen específicament les activitats de l'hotel d'associacions i locals d'assaig.

A més, a través del Ban és comunica que l'Ajuntament continuarà amb el reforç de la neteja i desinfecció en els parcs i jardins, edificis municipals, centres educatius i altres zones d'afluència de públic, i amb la vigilància i el control policial del compliment de la normativa anti-Covid.

Així mateix, des del consistori es continuarà amb l'ampliació de l'espai i el control d'aforament dels mercats municipals de venda ambulant i amb el reforç de vigilància i control policial i del personal C-Covid, de conformitat amb la Circular de la Directora General de Comerç, Artesania i Consum de 14 de gener de 2021.

També prosseguirà el sistema d'atenció al públic a l’Ajuntament pel procediment de cita prèvia, cita que es podrà sol·licitar a través del telèfon 964-510062 o a través de la pàgina web www.burriana.es

Totes aquestes mesures estaran en vigor des del 21 de gener i fins al 4 de febrer, 14 dies, sense perjudici que siguen objecte de revisió, avaluació i actualització permanent en funció de l'evolució sanitària.

Decàleg d’autoprotecció

El Ban municipal de Borriana recomana seguir el decàleg d'autoprotecció avalat pels experts de la Generalitat, amb els punts següents:

UN.- Cal aïllar-se en notar qualsevol símptoma de Covid sense esperar a un test de confirmació. Aïllar-se, també de les persones convivents, i contactar immediatament amb els serveis sanitaris.

DOS.- Si es tenen símptomes, o s'ha tingut contacte estret amb un cas positiu, ha de mantindre’s l'aïllament fins que els sanitaris ens donen l'alta.

TRES.- Ha de reduir-se –tot el possible– la relació directa amb persones alienes al nucli habitual: “Un dia NO és un dia”.

QUATRE.- Si els contactes no es poden evitar, que siguen en espais oberts. No és el moment d'anar a casa d'altres persones.

CINC.- Si la relació resulta imprescindible, s'ha de fer amb distància, mascareta i ventilació. Sense fer-se trampes al solitari. Perquè llevar-se la mascareta (siga on siga, també a casa d'un familiar) obri la porta al VIRUS

SIS.- Hem de llavar-nos les mans sovint, amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

SET.- Hem de portar sempre la mascareta, també en l'àmbit laboral, familiar i social. I canviar-nos la mascareta quan supere l'ús previst. En cas contrari, ni et protegeixes tu ni protegeixes els altres.

VUIT.- Mantindre sempre la distància de metre i mig.

NOU.- Evitar els espais concorreguts, especialment els tancats.

DEU.- Una última qüestió, crucial, que recalquen els experts: Que una activitat estiga legalment permesa NO vol dir que no comporte risc. Per això, en aquest moment, amb una incidència tan alta, hem d'extremar el sentit comú i les precaucions, i fer-ho partint d'una idea: “Si et confies, et confines”.

El Pleno aprobará esta tarde los presupuestos municipales de 2021
 • El Ple d'avui aprovarà el pressupost municipal de Borriana per a 2021, “inversor i social”, que s'incrementarà quasi un 15% respecte a 2020 i arribarà als 38.708.116 d'euros


L'any 2021 comença amb una congelació de taxes i impostos per als veïns i veïnes i empreses de Borriana que arribarà als 350.000 euros, segons ha avançat avui la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius, hores abans que el Ple municipal aprove els comptes per a l’exercici actual.

La proposta dels comptes municipals per a 2021, condicionada per la situació de crisi sanitària per la Covid-19, que l'equip de govern ha elaborat i que serà debatuda aquesta vesprada en el ple planteja, segons el parer de Rius, “un pressupost que, sense incrementar la càrrega fiscal al contribuent, àmplia els beneficis fiscals, contribueix a la reactivació econòmica i dona solucions als problemes, dins de les nostres competències i possibilitats”.

Sobre aquest tema, la regidora ha assegurat que és el moment de “redoblar esforços per a ajudar els autònoms i a les famílies, i incentivar el consum i l'arribada d'inversions". De fet, l'Ajuntament preveu menys recaptació i, per tant, menors ingressos per impostos, taxes i ingressos patrimonials, com a conseqüència, principalment, de la congelació de tots els tributs municipals, inclosa la taxa de gestió de residus; ja que, enguany “extraordinàriament”, l'Ajuntament es farà càrrec de l'increment del 5,8% del cost del servei i, a més, en el cas de les activitats econòmiques, s'aplicarà una reducció del 25% en els rebuts per a ajudar en la recuperació econòmica”.

Així mateix, els bars i restaurants seguiran sense pagar la taxa d'ocupació de via pública per terrasses durant la primera meitat de l'exercici, tal com es va comprometre el consistori amb els hostalers, amb la pròrroga de l'exempció que es va iniciar el 14 de març de 2020 per a “ajudar-los en aquesta situació difícil", la qual cosa també afectarà a la reducció dels ingressos municipals.

Encara així, ha destacat la responsable d'Hisenda, el pressupost municipal de Borriana per a 2021 s'incrementarà quasi un 15 per cent respecte a 2020 i arribarà als 38.708.116,67 d'euros, 5 milions d'euros més que en 2020. Aquest increment ve donat, principalment, pel major finançament d'altres administracions com és l'Estatal, les inversions de la Generalitat Valenciana o la major previsió dels Fons Europeus.

A més, el 21% de les inversions es finançarà amb un préstec que l'Ajuntament preveu concertar en els pròxims mesos. Aquest préstec, de 2,3 milions d'euros, per primera vegada en els últims anys, triplica l'import destinat a amortització, gràcies a la suspensió de les tres Regles Fiscals que el Govern d’Espanya va aprovar el passat 20 d'octubre, temporalment i per la situació d'emergència extraordinària.

D'altra banda, ha precisat Rius, hi ha un increment de despeses, també derivat en part per la Covid, com el reforç del contracte de neteja i desinfecció dels edificis públics, l'increment de personal de reforç en Serveis Socials, atenció al públic i altres departaments, a més de l'increment salarial del 0,9% a tots els funcionaris, tal com arrepleguen els PGE, que no s'aplicarà a la Corporació, “ja que en l’últim ple vam aprovar, la congelació salarial per a 2021 com un gest davant la situació extraordinària de pandèmia”.

Uns pressupostos, a més, “responsables i prudents” i també oberts i preparats per a rebre, alhora, els majors recursos possibles dels fons de recuperació de la Generalitat, la Diputació, el govern d'Espanya, i d'Europa, per a incorporar tots els recursos addicionals que ens arriben", ha assenyalat.

Com a prioritats de l'equip de govern, Cristina Rius s'ha referit a blindar l'àrea d'Acció Social i les Polítiques d'Ocupació, per a la qual cosa en 2021, l'Ajuntament continuarà en la línia de “incrementar les dotacions econòmiques inicials i les accions socials, segons les necessitats”. A més, per a 2021 també es preveu continuar en aquesta línia i incrementar més accions, com la Regeneració Social del barri la Bosca, inclosa en l'Estratègia Edusi, en què es treballarà la formació i inclusió social dels joves del barri.

Seguint amb les inversions Edusi per a 2021, ha explicat la responsable municipal, es concentren en 10 actuacions que sumen un total d'1.116.420€, subvencionades al 50% pels Fons Europeus, amb els quals s'ha intentat cobrir els quatre Objectius Temàtics: Tecnologia de la Informació, Economia baixa en Carboni, Medi ambient i Patrimoni, i Inclusió Social i Lluita contra la pobresa.

Suport al comerç local

A aquestes prioritats, ha sumat “el major recolzament i promoció del comerç local”, en el qual “s'està treballant amb esforç i obstinació des del confinament per l'estat d'alarma, en accions de conscienciació per a la compra en comerços de la localitat, en dinamització i millores de l'entorn de compres”. Així, per al nou pressupost, ha assegurat, s'ha incrementat “un 200% la dotació inicial en les dos partides habituals que treballen la promoció comercial, amb les quals es pretén continuar amb les accions que han resultat productives com, per exemple, els diferents sortejos per a comprar en el comerç local i que reverteixen en el mateix comerç”.

Una altra acció que arreplega el pressupost de 2021 dins del Pla de Mobilitat, ha avançat l'edil d'Hisenda, consisteix en la posada en marxa d'un Microbús Urbà que, amb una ruta continua per diversos punts de Borriana, “acoste als usuaris al mercat, centres de salut, CEAM i comerços de tota la ciutat, en definitiva, que facilite un desplaçament sostenible per tots els barris de la nostra localitat”.

Obres municipals

L'exercici 2021, ha confirmat, “comença, després d'una llarga tramitació, amb diverses obres municipals importants” com són el Centre d'Atenció Primerenca i la sala de formació per a la policia local. A més, pròximament començarà la reforma de l'edifici de l'antic ambulatori que acollirà els Serveis Socials i el CAISS, amb una inversió totes elles, de prop de 2 milions d'euros.

També s'està ultimant el trasllat de l'IES Jaume I i, amb això, l'immediat enderrocament i la construcció del nou centre, amb 7,7 milions previstos per a aquesta anualitat. Una obra pagada directament per la Generalitat Valenciana però gestionada per l'Ajuntament per delegació expressa de competències.

Igualment, en 2021 començarà la rehabilitació de la façana, coberta i desguassos de l'edifici de la Casa de la Cultura per a solucionar els problemes d'humitats. Una obra el cost de la qual, de quasi un milió d'euros, es realitzarà en dos anualitats. De fet, ja s'ha licitat la redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercè, així com el projecte d'execució de la primera fase de les obres.

El equipo de gobierno presenta una moción en el pleno de respaldo a la cultura
 • Es presentarà en el ple municipal de demà dijous per a elevar-la a declaració institucional i donar impuls a un sector de gran fragilitat que s'enfronta a un desafiament sense precedents per la crisi sanitària
 • La moció planteja una proposta d'acords per a mantindre les programacions culturals i les seues consignacions pressupostàries amb el compliment estricte de la normativa sanitària

L'Equip de Govern de l'Ajuntament de Borriana portarà al ple municipal del dijous 7 de gener una moció en defensa de la recuperació del sector cultural perquè siga elevada a declaració institucional. En el primer ple de l'any, també se sotmetrà a aprovació el pressupost del consistori per a 2021.

En el document, segons ha explicat el regidor de Cultura, Vicent Granel, es reconeix el sector de la cultura, espectacles i esdeveniments com “un bé essencial per a la ciutadania”, al mateix temps que s'adverteix de la “greu situació que viu com a conseqüència de la crisi sanitària”. Per tot això, ha subratllat la necessitat urgent que es posen en marxa “mesures legislatives que el protegisquen”.

A més, en la moció es planteja que el consistori es comprometa a tindre en compte les reivindicacions del sector en les mesures de reactivació econòmica dels pressupostos per a 2021, i a mantindre l'agenda cultural “amb l'estricte compliment de tots els protocols de seguretat sanitària, dins d'una aposta decidida per la cultura segura”, ha subratllat Granel.

Així mateix, es proposa que l'Ajuntament inste la resta d'administracions públiques, i especialment als ajuntaments, diputacions i Generalitat, a mantindre les programacions culturals i les consignacions pressupostàries destinades a cultura, dins de les seues possibilitats, perquè, sempre que les condicions sanitàries ho permeten, es puga mantindre l'agenda cultural.

D'altra banda, el consistori borrianenc es compromet a dur a terme campanyes de sensibilització de la ciutadania per a conscienciar-la que la cultura és segura. Cal destacar que aquesta moció es presenta, a més, amb la voluntat de sumar-se a la declaració institucional homòloga aprovada per la Diputació de Castelló en el seu ple del passat 22 de desembre.

Un sector essencial

El regidor de Cultura ha posat l'accent en la importància de la cultura i la llibertat artística per “la seua contribució al dinamisme de les societats, a la cohesió social, al diàleg intercultural i a l'expressió de la identitat de tots els segments socials” .

Així, ha expressat que la cultura “afavoreix una ciutadania democràtica, fomenta la creativitat, el benestar i el pensament crític i propicia la integració, la cohesió, la diversitat, la igualtat i el pluralisme”.

A més, en la moció s'explica que el sector de la cultura, espectacles i esdeveniments ha demostrat que pot oferir activitats controlades i segures que poden servir de respir anímic i de reconstrucció per a la ciutadania.

D'altra banda, Vicent Granel ha destacat que la cultura suposa “un motor per a l'economia, que l'escrit xifra en un impacte directe estimat del 3,8% del PIB espanyol i amb 700.000 llocs de treball relacionats. Sobre aquest tema, ha ressaltat que Borriana compta amb diferents empreses i associacions que treballen en el sector i que també “han patit els estralls de la pandèmia”.

Per això, ha manifestat Granel, l'equip municipal de Govern aposta per “donar suport a la cultura perquè les persones que treballen en aqueix sector puguen viure d'una manera digna i perquè el seu consum és un dret de la ciutadania, la qual cosa es tradueix en un deure de les institucions públiques”.

El Ayuntamiento renueva un tramo de aceras del cementerio
 •  En aquesta ocasió en un tram al voltant de 120 m² de vorera en la part antiga del cementeri municipal i amb un pressupost de més de 13.000 euros

Dins de les polítiques de manteniment i conservació del Cementeri municipal, l'Ajuntament de Borriana està realitzant obres de renovació i adequació de voreres i de fitat d'arbres, i també s'ha fet una reforma integral dels lavabos i dutxes del personal que treballa en el cementeri.

Enguany, la regidoria de Cementeri ha considerat convenient escometre l'obra de la vorera o corredor del costat esquerre en la part més antiga de la infraestructura, segons ha explicat el regidor responsable, Hilario Usó, que ha precisat que cada any es renova i adequa un tram de vorera.

Es tracta d'unes obres de millora i reparació del ferm d'un tram al voltant de 120m² de vorera en la part antiga del cementeri municipal que compten amb un pressupost de més de 13.000 euros. El termini d'execució és de 15 dies, per la qual cosa es preveu que estiguen acabades abans de finalitzar l'any.

Preparado el dispositivo especial de Todos los Santos 2020

 

 • Per a garantir que el desplaçament al Cementeri Municipal siga el més segur possible, tant de la seguretat viària com de les mesures higienicosanitàries

 • Enguany l'Ajuntament ha habilitat com a aparcament provisional un solar de 5.700 m² situat enfront de l'entrada al cementeri


La Policia Local de Borriana, en col·laboració amb la regidoria de Cementeri ha disposat un operatiu de mobilitat per a la festivitat de Tots Sants, amb la finalitat de garantir que el desplaçament de les persones al Cementeri Municipal siga el més segur possible, tant des del punt de vista de la seguretat viària com de les mesures higienicosanitàries motivades per l'emergència sanitària de la Covid-19.

L’alcaldessa de Borriana, Maria Josep safont, acompanyada pel regidor de Cementeri, Hilario Usó, i el de Serveis Públics, Vicent Aparisi, han visitat avui les instal·lacions per a comprovar in situ el dispositiu instal·lat i les mesures previstes per al cap de setmana.

Entre les mesures han destacat que els dies 31 d'octubre i 1 de novembre es tancarà el trànsit de la carretera d’Almassora des de la rotonda pròxima al cementeri en direcció al centre de la ciutat per a afegir l'espai d'aquest carril a la vorera, degudament abalisat i senyalitzat, de manera que es genere un espai suficient perquè les persones que decidisquen desplaçar-se al Cementeri caminant puguen circular respectant el distanciament social establit de 1,5 metres.

D'aquesta forma, el carril tallat servirà com a zona per als vianants que es desplacen a peu al cementeri, la vorera serà per als que venen del cementeri i la calçada per als que hi van, tot això per a propiciar el distanciament social.

Per a les persones que decidisquen acudir en vehicle, com a novetat d’enguany, l'Ajuntament ha habilitat com a aparcament provisional un solar de 5.700 m² situat enfront de l'entrada al cementeri, cedit gratuïtament al consistori per Dolores Soler Brotons i Rosa Martí Soler, per a aquest fi.

Aquest solar ha sigut condicionat pel servei de Via Pública, per a dotar de més capacitat l’aparcament del mateix del Cementeri, i també s'han organitzat les voreres perquè les persones que accedeixen o ixen del cementeri no es creuen, amb l’ampliació de la zona destinada als vianants.

Tant l’alcaldessa com el regidor de Cementeri han agraït públicament a les propietàries la cessió desinteressada del solar, i han indicat que aquest aparcament estarà controlat per efectius policials i estarà correctament senyalitzat per a regular i canalitzar el trànsit.

Amb la mateixa finalitat de millorar l'accessibilitat, la zona de la façana del cementeri es destina a estacionament reservat per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda. L'accés estarà vigilat per la Policia Local per a permetre només el pas de vehicles que desplacen persones amb mobilitat reduïda o persones majors amb dificultat per a desplaçar-se.

L'operatiu policial estarà format per 4 agents, que estaran acompanyats per 2 voluntaris de l'Agrupació Provincial de Voluntaris de Protecció Civil, i se centra, principalment, en els dies 31 d'octubre i 1 de novembre, dies més assenyalats que tradicionalment presenten més afluència de persones. No obstant això, des de dilluns passat, voluntaris de l'Agrupació Provincial de Voluntaris de Protecció Civil, dependents del Consorci Provincial de Bombers, estan col·laborant amb el personal del cementeri per a garantir que les mesures higienicosanitàries es compleixen dins de la instal·lació municipal.

Cal recordar, així mateix, que l'Ajuntament ha ampliat l'horari d'obertura del cementeri per a aquesta setmana i fins al dia 2 de novembre, de 8h a 18h de forma ininterrompuda. La Policia Local recomana acudir al cementeri utilitzant l'itinerari regulat pels agents i evitar, en la mesura que siga possible, l'ús de vehicles.

 

El Ayuntamiento expone las 14 propuestas del concurso de ideas para el centro urbano
 • La mostra recull les 14 candidatures que van optar al concurs del consistori, del qual, se’n van ser seleccionades tres: Buris Ana 2030, Palimpsest i Ull de la Vila

 • Es tracta d'una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020


L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada pels regidors d'Urbanisme, Bruno Arnandis, de Cultura i Patrimoni, Vicent Granel, i d'Obres Públiques, Vicent Aparisi, ha visitat l'exposició de les 14 propostes que van optar al concurs d'idees per a l'adequació del centre urbà de la ciutat, del qual es van seleccionar tres projectes: Buris Ana 2030, Palimpsest i Ull de la Vila.

La mostra romandrà exposada des d’avui a la casa de la cultura la Mercè, durant un mes, i podrà ser visitada en horari de 10h a 13h i de 17h a 20h, perquè la ciutadania puga conèixer tant les tres obres guanyadores com la resta de propostes. Les visites estaran adaptades a la normativa sanitària vigent.

L’exposició consta dels panells gràfics descriptius i les memòries de les 14 candidatures del concurs d'idees. Un concurs emmarcat en els preliminars d'un procés “més llarg i complex, que conclourà amb la formalització del projecte definitiu i amb l’execució de les obres”, ha aclarit el regidor d'Urbanisme, Bruno Arnandis.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament es proposava, ha explicat, “recopilar idees i suggeriments sobre com afrontar la modernització dels espais urbans més representatius de Borriana, amb l'objectiu d'adequar-los a les necessitats, valors i aspiracions de la societat actual”.

Amb les tres propostes seleccionades, en funció de la seua “qualitat”, des de “l'interès espacial i urbà i el compliment del programa de necessitats”, ha precisat el regidor d'Urbanisme, es realitzarà el projecte definitiu.

Així mateix, ha indicat que en l’avaluació també es va considerar “la integritat i coherència constructiva del projecte, la posada en valor de l'espai públic, la qualitat de la imatge de l'edificació i del seu entorn, la viabilitat i funcionalitat tècnica, així com la justificació econòmica de la solució”.

També ha destacat Arnandis, com a element comú en moltes de les solucions plantejades, “l'ús de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) i de paviments fotocatalítics capaços de disminuir la contaminació atmosfèrica, encara que l'ús d'aquests últims xoca amb el pla especial del barri antic que obliga a usar pedra natural".

El concurs va comptar amb una dotació econòmica total en concepte de premis de 22.500 euros, que es van repartir entre les tres propostes seleccionades, i el consistori ha adquirit la plena disponibilitat per a, en un futur, desenvolupar o contractar la redacció d'un projecte a partir de les idees desenvolupades en els treballs guanyadors.

Així mateix, el consistori podrà proposar, durant la redacció definitiva del projecte que desenvolupe les idees guanyadores, la introducció de les modificacions que considere oportunes per a “aconseguir una major adequació de l'objecte de l'actuació a les necessitats reals del municipi, sempre que no modifique substancialment les idees guanyadores del concurs”, ha precisat el responsable de l'àrea.

El projecte d'adequació del centre urbà de Borriana és una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2024-2020, de l'estratègia EDUSI.

El cementerio municipal se prepara para ante el covid-19 para la festividad de Todos los Santos
 • Davant la proximitat de la festa de Tots Sants, a partir del 24 d'octubre de 8h a 18h

 • La missa de difunts d’enguany serà a les 11h del dia 1 de novembre i es traslladarà al porxe d'entrada al cementeri, pel protocol de la Covid-19


L'Ajuntament de Borriana ha preparat ja el protocol i el dispositiu per a la festivitat de Tots Sants, davant la proximitat de la celebració i donada la problemàtica d’enguany per a visitar a les persones difuntes a causa de la Covid-19, i pel fet que l'1 de novembre cau en diumenge, així ho ha anunciat el regidor de Cementeri, Hilario Usó.

Per això, l'edil recomana a la ciutadania aprofitar les facilitats donades pel Consistori amb els horaris ininterromputs de 8h a 18h a partir del 24 d'octubre, “perquè puguen espaiar les seues visites a fi d'evitar aglomeracions”.

Segons ha explicat Hilario Usó, encara que el cementeri municipal és ampli, el protocol establit preveu el tancament cas que l'aforament s'aproxime al 75% o hi haja zones dins del recinte en què no es puga guardar la distància de seguretat, “es tancarà per seguretat fins que es puga complir l'aforament o la distància”, per la qual cosa aconsella que la visita al cementeri “siga el més fluida possible en benefici de totes les persones usuàries”.

A més, ha indicat que es pot realitzar la busca per a localitzar els nínxols de les persones difuntes inhumades utilitzant la pàgina web del consistori, o a través del codi QR instal·lat a l'entrada del cementeri.

Així, en la pàgina web municipal es pot obtindre informació relativa a la localització, número de nínxol i fila i un plànol de la situació aproximada, així com la biografia i fotografia dels difunts il·lustres inhumats en el cementeri municipal.

També a través del codi QR instal·lat en la consergeria a l'entrada del recinte que enllaça a una aplicació online gratuïta. Després d'escanejar i llegir el codi, les persones que ho desitgen podran accedir a la informació que busquen en qüestió de segons.

Igualment, ha recordat el responsable de l'àrea que en la consergeria del cementeri hi ha disponibles dos cadires de rodes per a les persones que les necessiten. Totes aquestes facilitats, ha subratllat Hilario Usó, “ajudaran que les visites siguen més senzilles i fluides”, per la qual cosa espera que “sàpien aprofitar-les en benefici de tots”.

Horari especial

Per a la festivitat de Tots Sants el cementeri municipal estarà obert de 8h a 18h ininterrompudament, des del dissabte 24 d'octubre al diumenge 1 de novembre.

La regidoria de Cementeri habilitarà dos cadires de rodes adquirides pel consistori, per a facilitar les visites de les persones amb mobilitat reduïda. Les dos cadires estaran disponibles en la consergeria del cementeri municipal i podran sol·licitar-les totes les persones que ho necessiten per tindre problemes de mobilitat, dificultats d'accessibilitat o tindre molt complicat el desplaçament per a honrar els seus difunts en un dia tan assenyalat.

Missa de difunts

La missa de difunts d’enguany serà a les 11h del dia 1 de novembre i es traslladarà al porxe d'entrada al cementeri nou al costat de la carretera d'Almassora, pel protocol de la Covis-19. Cal recordar que l'aforament serà limitat al que permeta l'espai per la separació entre cadires de 1,5 m.

Trànsit i aparcament

Els dies 31 d'octubre i 1 de novembre es procedirà a tallar el trànsit des de la CV-18 en direcció a Borriana, i aquest carril tallat, degudament abalisat i senyalitzat, servirà com a zona per als vianants per a les persones que es desplacen a peu al cementeri, la vorera serà per als que venen del cementeri i la calçada per als que van, tot això per a propiciar el distanciament social.

El carril d’eixida de la ciutat en la carretera d'Almassora també es vorà restringit per a permetre només el pas a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda o majors amb dificultat per a desplaçar-se a peu que es dirigisquen al cementeri, així mateix, també es permetrà el pas a l'estació de servei GALP, situada en aquesta carretera.

L'accés al pàrquing del cementeri estarà vigilat per la Policia Local per a permetre només el pas de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda o persones majors amb dificultat per a desplaçar-se.

El pàrquing de la plaça de la Fira s'habilitarà com a ‘pàrquing provisional del cementeri’, limitant-se el temps d'estacionament a 2 hores. Els conductors que desitgen fer-ne ús hauran d'indicar en lloc visible l'hora d'arribada a l'efecte de control.

Protocol COVID19

 • Mantingueu en tot moment la distància de seguretat interpersonal d’1,5m.

 • Obligatori en tot moment portar posada la mascareta de seguretat, excepte aquelles persones que tinguen autorització mèdica per a no portar-la.

 • Seguiu en tot moment el recorregut marcat amb senyals en el sòl i en la senyalització vertical.

 • Useu guants quan utilitzeu les escales, graneres, recollidors o qualsevol utensili comú, o useu gel hidroalcohòlic abans i després d'utilitzar-los. Si no disposeu de guants podeu demanar-los en consergeria

 • Per motius d'aforament 75%, es prega que la visita al cementeri siga el més fluida possible, en benefici de tots els usuaris.

 • En cas que l'aforament s'aproxime al 75% o hi haja zones dins del recinte en què no es puga guardar la distància de seguretat, es procedirà al tancament fins que es puga complir l'aforament o la distància.

 • L'aforament de l'oficina d'atenció al públic del cementeri és de 2 persones.

 • L'aforament dels lavabos és de 2 persones.

Com a conseqüència dels protocols sanitaris en vigor, es prega a la ciutadania que seguisca els consells i les indicacions del personal del cementeri i de la Policia Local.