Burriana (01.03.24).-Aquest matí, l'edil de Via Pública, Mario Trullen, ha visitat al costat de l'empresa concessionària Centre Verd, la Plaça de l’Hereu on s'han realitzat intervencions i tasques de condicionament. Una inversió de quasi 30.000 que són a càrrec de les millores de l'empresa concessionària i sense cost per a la ciutadania.

 

Entre aquestes es troba la substitució de tot el sistema de reg de degoteig, quasi 800 metres, inclouen les preses, passants, arquetes, el programador i electrovàlvules.

 

La terra de les parcel·les del jardí ha sigut moguda i anivellada, pel fet que es trobava en males condicions, i s'ha emprat diferent sòl segons la zona; s'ha emprat Sauló o terra arenosa en algunes de les parcel·les, mentre que el dilluns es semillará en altres per a confeccionar una zona de gespa.

 

Quant a jardineria, s'ha procedit al desbrossament i poda de la vegetació de la plaça, la qual s'ha reutilitzat el seu triturat com a compostatge natural que assegurarà una millor qualitat en la terra i textura. A més s'han retirat les tanques i s'han realitzat plantacions d'espècies aromàtiques mediterrànies i resistents.