• El document estratègic contempla treballs en la xarxa de proveïment d'aigua potable i la xarxa de clavegueram i pluvials, així com altres actuacions com continuar amb la renovació de voreres i calçades en diversos vials del municipi i la millora de l'eficiència energètica en la il·luminació de la font de la Plaça 9 d’Octubre

 

Burriana (28-02-24).- L'equip de Govern de l'Ajuntament de Burriana s'ha reunit amb l'empresa concessionària FACSA per a avançar sobre el Pla d'Infraestructures hidràuliques 2024 que comportarà una inversió a la ciutat d'1.288.190 euros. Este document estratègic contempla treballs en la xarxa de proveïment d'aigua potable i la xarxa de clavegueram i pluvials així com altres actuacions com la impermeabilització del depòsit de capçalera, continuar amb la renovació de voreres i calçades en diversos vials del municipi i la millora d'eficiència energètica en la il·luminació de la font de la Plaça 9 d’Octubre.

 

Xarxa de proveïment Aigua Potable

 

La xarxa de proveïment d'aigua potable es renovarà en 3.998 metres. La millora de la xarxa portarà una inversió de 694.856 euros i s'emprarà canonada de polietilé d'alta densitat.

 

Xarxa de clavegueram i pluvials

 

Els treballs en la xarxa de clavegueram i pluvials es desenvoluparan en 2.253 metres del total de la xarxa. En este cas, el material que s'utilitzarà serà la canonada de polietilé corrugat d'alta densitat i suposarà una inversió de 593.433 euros. A més, es realitzarà una nova instal·lació de 160 metres de longitud de la xarxa de pluvials juntament amb obres per a la millora de captació d'aigües d'escorrentia en l'Avinguda Llombai, Carrer Sant Vicent, i Carrer Malva-rosa del Grau de Burriana, així com en la xarxa de pluvials del carrer de les barques.

 

Renovació de voreres i calçada

 

Així mateix, l'empresa concessionària farà treballs de renovació de voreres i calçada en Av. Camí d’Onda, carrer Santa Rosa de Lima, carrer Verge de la Saleta, carrer Progrés, carrer Pius XII, carrer Esperanza, carrer Sant Félix, carrer Sant Vicent, carrer San Lorenzo, carrer Amlesies, carrer Ample, carrer Capitán Cortés, carrer Finello, Av. Jaime Chicharro, carrer García Moliner, carrer Maestrat, carrer Abel Mus, Av. Llombai i Av. del Transport. A més, en la zona marítima es faran actuacions amb la mateixa finalitat al carrer Oliveres i carrer Malvarosa.

 

La trobada amb l'empresa concessionària ha estat presidit per l'Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí i van acudir els regidors d'Obra Pública, Juan Canós i l'edil de Via Pública, Mario Trullen. Respecte a les futures actuacions i inversions a la ciutat, l'alcalde ha explicat que “el Pla d'Infraestructures hidràuliques 2024 suposa una important inversió per a la nostra xarxa de proveïment d'aigua potable, xarxa de clavegueram i pluvials que són molt necessàries per a afrontar els reptes que el canvi climàtic està provocant a les ciutats”. “Preparar-nos amb unes bones infraestructures hidràuliques juntament amb l'última tecnologia que portarà la nova depuradora ens garantix afrontar el futur amb les màximes garanties i poder desenvolupar urbanísticament Burriana tractant eficientment l'aigua”, ha conclòs Monferrer.