• Un instrument clau que permetrà assumir els reptes i oportunitats del desenvolupament urbà local amb un pla d'acció per als pròxims 5 anys

• El Ple extraordinari aprova la inadmissió del recurs de l'entitat bancària avaladora del projecte PAI Sant Gregori i exigeix la reposició dels fons públics en favor de l'Ajuntament de Borriana

 

Burriana (22.02.24).- L'Ajuntament de Burriana ha aprovat en Ple Extraordinari el Pla d'Acció Local per a la seua Agenda Urbana. Un instrument clau que permetrà assumir els reptes i oportunitats del desenvolupament urbà local amb un pla d'acció per als pròxims 5 anys que segueix els paràmetres establits en l'Agenda Urbana Espanyola (AUE). La AUE determina la Política Nacional Urbana, que de manera estratègica i amb una metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius per a aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat social i econòmicament competitiu. Amb un horitzó temporal fins a 2029, l'Agenda Urbana recopila les actuacions que són necessàries dur a terme, seguint un full de ruta per a la captació de fons europeus necessaris per a la posada en marxa d'algunes de les actuacions contemplades, especialment per als fons pertanyents al Programa Operatiu pluriregional d'Espanya (POPE 2021-2027)

Un complex pla estratègic per al futur de la ciutat que ha inclòs un procés de participació en el qual han intervingut, d'una banda, personal tècnic i polític municipal a través d'entrevistes i, d'altra banda, la ciutadania a través d'un qüestionari en línia de participació pública, per a definir entre tots les metes i orientacions a seguir. Un document estratègic, sense caràcter normatiu, que ha tirat avant per majoria, que estableix de manera oberta i flexible, i dinàmica les línies clau per a perseguir l'assoliment de la sostenibilitat en les polítiques i accions de desenvolupament urbà, social i econòmic. “La missió de l'Agenda Urbana de Burriana és la de concretar un full de ruta que incorpore aquells projectes i actuacions que permeten a Burriana liderar un model de desenvolupament capaç de generar noves oportunitats per a persones i empreses”, ha valorat l'Alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, qui ha avançat que “hem tirat avant un document que serà la guia de transformació de Burriana comptant amb el consens de tota la societat i de l'aportació de tots els grups polítics”.

 

 

D'altra banda, s'ha aprovat la inadmissió del recurs interposat per l'entitat avaladora del projecte PAI Sant Gregori, com a successora de Bankia, concedint un nou termini per a la reposició dels fons públics en favor de l'Ajuntament de Burriana per un total de 8.647.220, 34 euros i un import del recàrrec de constrenyiment per 864.726,21 euros. Així, l'òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal, conformat per l'alcalde i els regidors, ha aprovat la inadmissió del recurs notificant a l'entitat financera que com a acte dictat en execució de sentència no cap la interposició de cap recurs. Així mateix, el document recull l'advertiment que, de no fer l'ingrés en els terminis establits, es procedirà a exigir les quantitats degudes mitjançant el procés executiu previst en la legislació vigent. Sobre aquest tema, l'alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha defensat que “aquest equip de Govern exigirà la devolució dels fons a les arques municipals del PAI Sant Gregori i continuarà lluitant perquè el projecte no es convertisca en un obstacle per al creixement i el desenvolupament de Burriana en els pròxims anys”.