Burriana,(29.01.24). – L'Ajuntament de Burriana i Facsa, empresa concessionària de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, han posat en marxa, per desé any consecutiu, els treballs de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram de la localitat.

Consistori i companyia han decidit avançar el tractament a aquest mes de febrer davant la situació anormal de temperatures elevades, pròximes als 30 graus, que afavoreixen el desenvolupament dels insectes.

Els treballs de control de plagues en el clavegueram del municipi aconseguiran tant la ciutat com la zona marítima, una iniciativa de caràcter preventiu que, segons ha explicat el regidor de Via Pública, Mario Trullen, té per objectiu “evitar la proliferació d'insectes i rosegadors en la xarxa de sanejament municipal, per a mantindre-la en òptimes condicions higienicosanitàries i minimitzar possibles riscos per a la salut i el medi ambient que podrien derivar de possibles plagues”.

Igual que en anys anteriors, s'utilitzarà pintura insecticida amb efectivitat contrastada per al seu ús en els llocs on s'ha detectat major presència d'insectes rèptils i, en funció de l'àrea i dels nivells observats, s'alternarà l'ús de productes atraients com a repel·lents contra rèptils. A més, totes les dades sobre els nivells d'activitat trobats estaran georeferenciats, la qual cosa permetrà una millor anàlisi d'aquests, identificarà amb major precisió els llocs amb millors condicions per al desenvolupament de plagues i, per tant, possibilitarà dissenyar les millors estratègies per a controlar la seua població.

 

 

El cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, ha explicat que, amb la finalitat de garantir l'efectivitat del tractament, passats uns mesos, el personal de Facsa farà noves tasques de reforç.

Així mateix, per a assegurar l'efectivitat d'aquest tractament preventiu, tant l'Ajuntament com Facsa han sol·licitat la col·laboració ciutadana, perquè “l'actuació més eficaç per a lluitar contra les plagues urbanes radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris de particulars” i, per això, Trullen ha aconsellat als veïns i les veïnes, en els dies previs, utilitzar productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i escomeses particulars.

De la mateixa manera, Boado ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi que es duga a terme un reforç especial en la zona afectada.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra les plagues urbanes es poden consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Burriana i Facsa han editat i que s'han repartit en edificis i dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració