Està previst que durant 2024 s'afronten els pagaments de les expropiacions. El projecte contemplarà desviament del col·lector de la xarxa de clavegueram per a evitar inundacions en la zona d'Avinguda Mediterrània i Camí Fondo

Burriana (29.11.23).- L'Ajuntament de Burriana ha iniciat la prolongació de l'avinguda Cañada Blanch per a descongestionar el trànsit de la seua zona marítima i el conjunt de les obres tindrà un valor estimat de més de 3 milions euros. Està previst que durant l'any vinent 2024 s'afronten els pagaments de les expropiacions del sòl afectat pel traçat de l'ampliació de l'Avinguda Blanch. Si fa uns dies el Consistori anunciava la licitació de la redacció del projecte per a iniciar els tràmits en la continuació d'un vial de vital importància per a la zona més turística de Burriana, ara es comença a conéixer detalls de la quantia aproximada de les obres i alguns terminis del conjunt d'actuacions. Entre els treballs necessaris es troben el moviment de terres, pavimentacions, xarxes enterrades de serveis, sanejament i pluvials, i dotació d'enllumenat públic.

La finalització del vial permetrà als veïns de la ciutat un accés més ràpid a la costa sud de Burriana i establirà les bases per al futur desenvolupament urbanístic i de dotació de serveis al litoral de Burriana. A més, la culminació de l'avinguda Cañada Blanch permetrà als residents del litoral sud de Burriana, com la zona de Serratella, poder desplaçar-se sense necessitat de fer-ho pels voltants del Port, una infraestructura que genera de per si mateix trànsit i activitat de vehicles.

“El projecte licitat pretén ser més ambiciós que el que es preveu inicialment i per a això, es desviarà el col·lector de la xarxa de clavegueram municipal, que canalitza totes les aigües negres de Borriana i discorre pel camí Ecce-Homo, per l'ampliació de l'Avinguda Cañada Blanch. L'objectiu és prolongar aquestes canalitzacions fins a la depuradora per a evitar inundacions en la zona d'Avinguda Mediterrània i en el Camí Fondo”, ha explicat el regidor d'Obres Públiques, Juan Canós.