- El consistori dota la infraestructura esportiva d'un enllumenat modern i d'eficiència energètica

- Amb aquest canvi de lluminàries es passarà d'una potència instal·lada de 18.400W a 6.900W, cosa que suposarà un estalvi energètic en la il·luminació de la pista superior al 62,5% i una reducció en la petjada de carboni de 7.000kg de CO₂ anuals


L'Ajuntament de Borriana ha finalitzat els treballs d'instal·lació del nou enllumenat del pavelló esportiu municipal la Bosca, que permetran millorar l'eficiència energètica de la instal·lació, augmentar els nivells d'il·luminació, millorar la uniformitat i reduir el consum elèctric. A més de mantindre un elevat índex de reproducció dels colors, amb un nivell d'enlluernament molt baix que permetrà una activitat en un ambient molt confortable des del punt de vista visual.

Amb un import de 14.999 euros, aquestes obres s'emmarquen dins del pla de millora de la il·luminació i de l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives municipals que l'executiu està duent a terme, a través de l'estratègia Edusi amb el cofinançament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible.

Per al disseny de la nova instal·lació, igual que en el Trinquet Municipal i en el Velòdrom, s'ha tingut en compte l'eficiència energètica, els nivells d'il·luminació, la uniformitat, la reproducció cromàtica i l'índex UGR d'enlluernament, tot això amb el mínim consum energètic possible.

Els treballs han consistit en el desmuntatge dels projectors existents, 41 unitats de projectors amb llums de descàrrega d'halogenurs metàl·lics de 400W de potència unitària, la retirada i posterior gestió com a residu elèctric, i la instal·lació dels nous projectors de tecnologia LED, amb l’ús d’uns mitjans d'elevació adequats per a evitar qualsevol deteriorament de la pista. A més, s'ha adequat la instal·lació elèctrica existent, s’ha modificant el quadre elèctric i s’ha instal·lant un sistema de protecció contra sobretensions permanents i transitòries.

De la mateixa manera, aprofitant l'existència en la pista d'alguns projectors LED instal·lats prèviament, que també han sigut reemplaçats, s'han substituït 5 projectors més amb llums de descàrrega d'halogenurs metàl·lics de 400W de potència unitària, situats en el corredor exterior d'accés a la pista, per a millorar l'eficiència energètica d'aquest espai que no estava previst inicialment.

Amb aquest canvi de lluminàries es passarà d'una potència instal·lada de 18.400W a 6.900W el que suposarà un estalvi energètic en la il·luminació de la pista superior al 62,5%, i una reducció en la petjada de carboni de 7.000kg de CO anuals.

Els 41 projectors instal·lats són de la marca DENETIC, model Finny Pro, de 150W, amb l'objectiu d'aconseguir uns nivells d'il·luminació i uniformitat Classe II segons la norma UNEIX 12.193. Amb un nivell d'il·luminació calculat superior a 700 luxes, amb una uniformitat superior al 60% i un nivell d'enlluernament UGR inferior a 22.