El Juzgado de Vila-real desestima suspender el cobro de las cuotas del proyecto urbanístico de Sant Gregori

 

  • - El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 disposa que no procedeix l'adopció de mesures cautelars sol·licitada per l'acusació particular en la peça separada

  • - Segons fonamenta la interlocutòria, queda acreditat que l'Urbanitzador ha depositat avals que en garanteixen la solvència


La justícia ha tornat a donar suport a les actuacions de l'Ajuntament de Borriana en el projecte urbanístic de Sant Gregori. Aquesta volta es tracta d'una interlocutòria del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 que ha disposat que no procedeix l'adopció de mesures cautelars sol·licitada per l'acusació particular, a conseqüència de les diligències d'investigació remeses per la Fiscalia que sol·licitaven l'adopció de mesures cautelars amb caràcter urgent en el procediment penal, amb l’obertura d’una peça independent i el trasllat al Ministeri Públic.

Amb la qual cosa, han valorat des de l'executiu municipal, “es rebutja la petició de l'acusació de suspendre el cobrament de les quotes, que precisament en cap moment han estat suspeses malgrat les informacions falses abocades en els mitjans de comunicació per l'oposició municipal i per persones interessades i contràries al desenvolupament del projecte urbanístic més important de la costa valenciana”.

En la interlocutòria rebuda avui, s'estima que queda acreditat tal com s'informa per part del Ministeri Públic i la defensa, que “no existeixen indicis objectius de l'existència de perill d'insolvència econòmica dels responsables de la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA, ja que el PAI i la seua adjudicació van necessàriament acompanyats d'avals prestats com a garantia per valor de 521.033,62 euros, tal com s'acredita en la documentació adjunta aprovada en el ple de data 9 de maig de 2019, per la qual cosa el fiscal informa desfavorablement l'adopció d'aquestes mesures”.

A més, la interlocutòria té en compte les al·legacions realitzades per la defensa i pel responsable civil, manifestant-se que l'Urbanitzador “ha depositat avals per valor de 13,5 milions d'euros, quantitat que per si sola garanteix la restitució de les quotes d'urbanització, aportant-se documentació que acredita les al·legacions formulades”.

Per tant, la jutgessa disposa que no procedeix concedir la mesura sol·licitada, i que no procedeix l'adopció de les mesures cautelars sol·licitada per l'acusació particular, i que es procedisca a la incorporació d'aquesta interlocutòria al procediment principal i a la peça.

L'executiu municipal de Borriana ha mostrat la seua “satisfacció” per aquest nou dictamen judicial favorable sobre el PAI que novament dona suport, legitima i ratifica les decisions i actuacions adoptades pel consistori en el projecte urbanístic”.

Aquesta nova decisió judicial se suma a totes les sentències i parts dispositives favorables que fins avui ha aconseguit l'Ajuntament de Borriana que reconeixen “la plena legitimació a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA per a girar i notificar als propietaris afectats les corresponents liquidacions de quotes individualitzades per al seu pagament en període voluntari” i que la decisió adoptada pel consistori “està totalment legitimada i és vàlida l'acta de replanteig i la justificació de les despeses generals i de projectes de l'empresa”.

Resolucions judicials que suposen que molts propietaris “hauran de pagar recàrrecs per haver seguit les línies marcades malintencionadament per algunes persones amb uns certs interessos i que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

El govern municipal recorda que la reactivació de Sant Gregori està emparada per dos informes positius municipals, que avalen la seua legalitat i el desenvolupament del projecte pel seu impacte positiu per al municipi, i ara també per les sentències judicials.

A més, tots els acords plenaris adoptats des de l'11 de març de 2016 han sigut favorables a la continuació de Sant Gregori, procés que posa de manifest la voluntat del consistori de vetlar pels interessos dels propietaris i els veïns buscant les millors opcions.