ADjudicada la asistencia técnica para la redacción del proyecto ce la conexión de la CV-18
  • La Junta de Govern Local ha aprovat avui l'adjudicació a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros


La Junta de Govern Local de Borriana ha aprovat avui l'adjudicació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte d'execució d'aquest tram de la Ronda Sud en el tram des de la carretera de Nules fins a la CV-18, a l'empresa Ciopu SL en haver obtingut la major puntuació, per un import de 40.535 euros Iva inclòs.

Una iniciativa, segons ha qualificat el regidor d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “molt important” perquè, encara que és una obra que afecta aproximadament 550 metres lineals i uns 20.000 m² de superfície, “serà molt beneficiosa per a desviar el trànsit cap a l'exterior i sumar un nou enllaç d'entrada i eixida a la ciutat. Permetrà reduir el trànsit en la Bosca i fins i tot en el centre”.

La carretera que connectarà l'avinguda del Transport amb la rotonda de la CV18 pel camí Artana, ha precisat, es realitzaran amb el superàvit en els comptes de Borriana de 2021 i l'inici de la seua execució està prevista per a abans de finalitzar l'any, i contribuirà a “desviar més trànsit cap a l'exterior i un enllaç més ràpid des de l'accés oest cap a l'àrea marítima”.

Així, es tracta de prolongar la inacabada avinguda del Transport per a connectar-la amb la carretera autonòmica CV-18 i fins i tot a falta de la redacció del projecte, la proposta és “construir la infraestructura amb dos carrils per a cada sentit i, d'aquesta manera, donar continuïtat a l'avinguda del Transport”, ha assenyalat Aranadis

En aqueixa línia, ha manifestat que el Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) de Borriana recomana, precisament, realitzar la connexió d'aquest tram amb la rotonda de la CV-18 per a tancar l'anell de circumval·lació a la localitat.

Actualment, aquesta carretera compta amb una mitjana central i aparcament en cordó que finalitza a l'altura de la plaça Manuel Sanchis Guarner, ubicació de l'institut Jaume I.

Ara ja, amb la conformitat donada per la Junta de Govern, s'adjudica la licitació de la redacció del projcte amb tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.