L'Ajuntament de Borriana ha començat a combatre la plaga del mosquit tigre a través de diferents accions preventives amb l'objectiu de garantir el benestar de la ciutadania de cara a la temporada estival. A diferència d'altres anys, en els quals el treball de prevenció s'iniciava a la fi de maig, enguany s'han avançat els tractaments preventius al mes de març per a minimitzar la presència d'aquest insecte.

 En aquests moments l'empresa contractada ha fet un estudi dels focus més importants, tant en la zona marítima com en el nucli urbà, i amb aquesta primera valoració es procedirà a fumigar els diferents punts afectats en els pròxims dies.

Unes altres de les actuacions complementàries que s'estan barrejant enguany per a intensificar el control d'aquests insectes són l'aplicació de pintura repel·lent en els embornals, així com un tractament especial amb glicerina en zones d'estancament d'aigua.

 Des de la Regidoria de Sanitat s'han programat diverses xarrades informatives dirigides als veïns encaminades a la col·laboració ciutadana, ja que la major part dels llocs de posada d'aquests mosquits corresponen a espais privats tals com a tests, pitxers o piscines. A més s'està estudiant la possibilitat d'instal·lar un centre de trucades que canalitzen les queixes i avisos dels ciutadans.

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha explicat que “considerem que en aquest tema és important actuar amb previsió, ja que afecta a la qualitat de vida de les persones. És per açò que hem avançat dos mesos els tractaments respecte a l'any passat. Som conscients que no podem eradicar la població de mosquits, però anem a posar tots els mitjans al nostre abast per a reduir la seua presència”.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “hem de treballar amb tractaments preventius in situ, però també és necessària una labor de conscienciació en la població a través de xarrades informatives. Esperem que tot el conjunt d'actuacions servisquen per a atenuar els efectes d'aquests insectes en la població”.