Pleno extraordinario julio 2019

La sessió extraordinària del Ple de l'ajuntament de Borriana celebrat hui ha aprovat entre altres assumptes, la creació i composició de les comissions permanents municipals i el funcionament de la Junta de Portaveus, a proposta de l'alcaldia.
Les comissions que comencen a funcionar aquesta setmana, es reuniran, com en passades legislatures el primer dijous de cada mes i seran quatre, també com en anteriors governs municipals: la d'Urbanisme, Interior, Hisenda i Participació.
El ple també ha aprovat el funcionament de la Junta de Portaveus, que es reunirà una vegada al mes , el dilluns abans de la sessió dels Plens.