PRESSUPOSTOS

AJUNTAMENT
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS RAFEL MARTÍ DE VICIANA
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

AJUNTAMENT
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
CENTRE MUNICIPAL DE LES ARTS 'RAFEL MARTÍ DE VICIANA'

INFORMACIÓ TRIMESTRAL EJECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

AJUNTAMENT BURRIANA
OOAA MARTI VICIANA

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I Y PMP

INFORMACIÓ TRIMESTRAL SOBRE MOROSITAT I PMP
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

LIQUIDACIONS DEL PRESSUPOST

LIQUIDACIONS

COMPTE GENERAL

COMPTE GENERAL

ALTRES