Fosas Burriana

- Es tracta d'una primera fase per a continuar amb la investigació en anys posteriors


L'Ajuntament de Borriana durà a terme un estudi de geolocalització per a conèixer la ubicació exacta de les fosses de la Guerra Civil que puguen haver-hi en el terme municipal. Uns treballs que s'efectuaran en una primera fase, per a continuar més endavant amb la investigació sobre cadascuna de les fosses descobertes.

Amb aquest projecte, el regidor de Patrimoni, Vicent Granel, explica que “el que es pretén és realitzar un inventari complet i detallat de les fosses comunes de la Guerra Civil a Borriana, amb el doble objectiu de protegir el seu emplaçament i de plantejar futures intervencions d'inhumacions”.

Així doncs, el projecte compta amb una primera fase, en què es realitzarà un estudi de localització de persones represaliades i fosses mitjançant la investigació en arxius locals i nacionals, com els de l'Exèrcit o l'Arxiu General de la Guerra Civil, conegut popularment com l’arxiu de Salamanca. A més, es procedirà a la consulta de sumaríssims i altres fonts documentals, com ara arxius privats o hemeroteques.

Aquesta fase es complementarà amb un treball de camp intensiu amb fonts orals, enregistrament d'entrevistes i testimoniatges i recuperació de tota mena de documentació (gràfica, escrita o física) sobre les possibles víctimes. D'aquesta manera es crearà un fitxer de familiars per a futures fases d'intervenció en la recuperació d'inhumacions.

La segona fase es durà a terme amb la redacció d'un projecte de prospecció geofísica per a l'actuació en les zones on, gràcies a la documentació recaptada en la primera fase, es presumisca l'existència de fosses comunes. En aquesta exploració del subsòl es pretén documentar totes les característiques físiques de cada fossa per a preparar futures actuacions.

Granel ha explicat que “existeixen dades disperses que parlen d'un mínim d'una o dos fosses”. El calendari previst d'execució és de 9 mesos per a la primera fase de documentació i de 3 mesos per a les campanyes de prospecció geofísica.

En l'actualitat, Borriana no disposa de cap estudi en profunditat sobre les fosses comunes de la Guerra Civil al municipi, de tal forma que només se’n coneix l'emplaçament aproximat d'una, situada per referències orals, en la zona de l'actual cementeri municipal. També existeixen referències segons Patrimoni Nacional del trasllat d'una fossa (932/2009 CAST) al Valle de los Caidos. Les dades concretes de les dos són pràcticament inexistents, encara que sí que consta una gran quantitat d'afusellaments a Borriana entre els anys 1939 i 1942.

Com ha explicat Granel, “és essencial documentar totes les fosses que puguen existir per a iniciar-ne de forma immediata un protocol de protecció per a evitar així la possible situació de desempara en què es puguen trobar, cosa que comporta un fort risc d'alteració, deteriorament o desaparició”.

Segons els tècnics, la repercussió del projecte s'estén territorialment, a l'àmbit de la comarca de la Plana Baixa i del seu entorn immediat, ja que Borriana comptava amb una presó d'alta capacitat, concretament l'exconvent dels mercedaris, que va arribar a albergar entre 1.600 i 2.000 represaliats oriünds de diverses poblacions.

D'altra banda, en l’àmbit provincial aquest projecte és de gran interès social, ja que escassegen els mapes de fosses a la província. A més, en l'apartat cultural, aquesta intervenció és important per a aportar nous coneixements i dades a la línia de divulgació i recuperació de la memòria històrica que ja realitza des de fa anys l'Ajuntament de Borriana, com per exemple en la recuperació i posada en valor del refugi antiaeri del camí d'Onda o les Jornades del Memorial Democràtic que s'han celebrat els últims anys.