Després de la celebració de la Junta de Seguretat que fa ara dues setmanes va tenir lloc en l'Ajuntament de Borriana, el torn ha sigut en aquesta ocasió per a l'aprovació per part de totes i cadascuna de les parts implicades en el Pla d'Emergència d'una nova edició del festival Arenal *Sound que la setmana vinent tindrà lloc en la platja de Borriana. Tal com han explicat els diferents representants municipals presents en la trobada, entre les quals també estava el regidor delegat del festival, Vicent Aparisi, “es tracta que per a aquest tipus d'esdeveniments especials és necessària l'elaboració d'un pla concret que tinga en compte tant la prevenció com la coordinació a l'hora d'actuar en les emergències que puguen donar-se durant el desenvolupament del festival”.
Dins dels diferents punts que el Pla d'Emergència aprovat conté, destaquen inicialment la inclusió del pla d'autoprotecció que la mateixa empresa organitzadora elabora de forma prèvia, així com altres aspectes destacats com “el dispositiu de prevenció de suport extern” que coordina el mateix consistori, així com la previsió d'activació d'altres plans de Protecció Civil de caràcter municipal, la proposta d'activació d'uns altres que superen l'àmbit municipal, així com la de activació del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana si la situació ho requereix. Així, de la reunió i aprovació del Pla que ha tingut lloc en el consistori, destaca “la planificació i organització dels recursos humans i materials necessaris per a la prevenció i l'actuació enfront de riscos que puguen provocar una situació d'emergència, així com l'establiment, solament amb caràcter preventiu, del Lloc de Comandament Preventiu, que actua com a òrgan de coordinació i comandament dels dispositius. I finalment, també la “garantia d'una actuació coordinada entre el Pla d'Autoprotecció i els diferents Planes de Protecció Civil.
En la reunió i aprovació del Pla d'Emergència han estat presents tant els i les representants de Seguretat del Consell, així com els municipals, a més de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil o el Consorci de Bombers. Tal com ha conclòs el mateix Aparisi “hem intercanviat tota la informació prèvia necessària per a l'aprovació del pla, com les previsions d'assistència o els diferents horaris de concerts, zones especials dins i fora del festival o lloc de recollida d'acreditacions o de descans, per a així tenir tota la informació que permet elaborar un pla que creiem que fins i tot millora el d'anys anteriors i que esperem que permeta que la celebració del festival es realitze amb total normalitat, i a la vegada, estar preparats i previstos per a qualsevol situació d'emergència que es puga donar”.