- Els treballs de desratització i desinsectació es realitzaran en el nucli urbà i en la zona marítima de la localitat

- Totes les dades sobre els nivells d'activitat que es troben estaran georeferenciats, la qual cosa permetrà una millor anàlisi dels resultats


L'Ajuntament de Borriana i Facsa, empresa concessionària de la gestió dels serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en la localitat, han posat en marxa, per novè any consecutiu, els treballs de desratització i desinsectació en la xarxa de clavegueram del municipi.

Durant aquest mes de març s’està procedint a executar els treballs de control de plagues en el clavegueram del municipi, tant a la ciutat, com en la zona marítima, una iniciativa de caràcter preventiu que, segons ha explicat el regidor de Serveis Públics, Vicent Aparisi, té com a objectiu “evitar la proliferació d'insectes i rosegadors en la xarxa de sanejament municipal, per a mantindre-la en òptimes condicions higienicosanitàries i minimitzar possibles riscos per a la salut i el medi ambient”.

Enguany, ha detallat Aparisi, s'incorporen tres importants novetats, la primera de les quals és l'ús de pintura insecticida, “amb efectivitat contrastada per a usar-la en els llocs on s'ha detectat major presència d'insectes reptadors”.

Una altra novetat important és que totes les dades sobre els nivells d'activitat trobats estaran georeferenciades, la qual cosa permetrà, segons el seu judici, “una millor anàlisi de les dades per part dels gestors, identificar amb major precisió els llocs amb millors condicions per al desenvolupament de plagues i, per tant, dissenyar les millors estratègies per a controlar-ne la població”. La tercera novetat és que s'alternarà l'ús de productes atraients com a repel·lents contra rèptils en funció de l'àrea i els nivells observats.

Per part seua, el cap de servei de Facsa, Alejandro Boado, ha explicat que amb la finalitat de garantir l'efectivitat del tractament, en passar uns mesos el personal de Facsa realitzarà nous treballs de reforç.

A més, per a assegurar l'efectivitat del tractament preventiu, tant Aparisi com Boado han demanat la col·laboració ciutadana, perquè “l'actuació més eficaç per a lluitar contra les plagues urbanes radica a combinar i coordinar els esforços que es realitzen en el clavegueram públic amb els tractaments complementaris de particulars” i, per això, han aconsellat els veïns i les veïnes, en els dies previs, que utilitzen productes d'ús domèstic a l'interior d'edificis i connexions particulars i condicionar els habitatges deshabitats i solars.

De la mateixa manera, s'ha recordat a la ciutadania que pot contactar amb l'oficina d'atenció al client de Facsa o amb l'Ajuntament davant un possible cas de proliferació de rates o insectes, a fi que es duga a terme un reforç especial en la zona afectada.

Sobre aquest tema, el regidor de Serveis Públics ha advertit sobre la possibilitat que durant el tractament, “inicialment, es genere una major activitat en els insectes a causa d’aquest efecte que produeixen els biocides”, també ha assegurat que el millor remei per a evitar-ne la proliferació és la col·laboració de tots i totes.

Tota la informació i consells preventius sobre el tractament contra les plagues urbanes es pot consultar a través d'uns díptics informatius que l'Ajuntament de Borriana i Facsa han editat i repartit en les diferents dependències municipals, centres públics i en establiments amb activitats de restauració. A més, es poden consultar en diferents edificis municipals de la localitat.