vía pública

El Departament de Via Pública municipal ha volgut fer una nova crida “al civisme i els comportaments correctes a l'hora de depositar residus o abocaments en la via pública”, després de l'anàlisi dels treballs que des de fa diversos mesos es duen a terme en el conjunt de la ciutat, i que es continuen realitzant durant aquest 2019 a base d'aigualejos mecànics especials durant l'horari nocturn que permeten augmentar la capacitat de neteja del servei municipal. Així ho ha explicat el màxim responsable de l'àrea, Vicent Aparisi, qui ha detallat que “ja a la fi d'estiu vam creure necessari fer diverses campanyes tant informatives com de conscienciació per a evitar els abocaments o depòsits de residus en zones que no estan destinades a aquesta fi, la qual cosa combinem amb l'inici d'aquests aigualejos especials nocturns que es duen a terme de forma diària, setmanal o quinzenal”.
Així, l'empresa concessionari del servei de neteja viària municipal a Borriana, FOBESA, va realitzar un estudi per a delimitar cadascuna de les zones del nucli urbà que necessitaven d'aquests treballs especials nocturns, i que com explica Aparisi “es realitzen de forma nocturna, perquè, d'una banda, suposen menys molèsties a nivell veïnal, i no se solapen amb els treballs que diàriament es realitzen a la ciutat en horari diürn”. D'aquesta forma, el sector 1, corresponent al Pla, la Plaça Major, els Jardinets del Pla i part de la zona coneguda com el Huit, “s'estan realitzant aigualejos de forma diària, mentre que per a sectors com el 2, corresponent als carrers Sant Vicent i el Raval, o com el 3 en la zona de Novenes, els aigualejos nocturns es realitzen una vegada per setmana. Tal com expliquen des del departament tècnic encarregat dels treballs, “la qual cosa s'ha fet durant la segona part de 2018 i també en el que portem de 2019 és ampliar i modificar les zones en les quals es venia actuant anteriorment, perquè així llocs com La Bosca, el Camí d'Onda, la zona compresa entre les Avingudes Pere IV i Jaume I també puguen aprofitar-se dels canvis en les zones de neteja i els aigualejos es facen extensius al conjunt de cada barri”. A més, també s'ha volgut informar sobre el resultat d'aquests treballs especials durant el passat 2018, ja que durant la campanya especial que es realitzava durant tot l'any va derivar en un total de 254,58 tones d'enderroc brut quan s'arribava a agost, mentre que en els dos mesos següents la quantitat retirada de la via pública era de 114,76 tones, per a un total de 370 tones, a les quals se sumaran les xifres de la campanya que durant el primer mes de 2019 es continua implementant a Borriana. A més, bona part de les recollides d'abocaments incontrolats, també han tingut lloc en el conjunt del terme municipal, ja que tal com ha explicat Aparisi “els treballs a la ciutat es realitzen per a augmentar la neteja i higiene en carrers i places, però gran part d'aqueixos abocaments incontrolats realitzats per particulars es donen en camps i horts de Borriana, així que el que fem és localitzar-los, informar l'empresa encarregada i fer aqueixos treballs extra de retirada al més prompte possible, encara que des de Via Pública i Serveis ens agradaria fer una nova crida al civisme, ja que com pot observar-se en el material gràfic que la mateixa empresa ha anat recopilant en les últimes setmanes, gran part d'aqueixes tones recollides es deuen als depòsits de residus en zones molt poc transitades i de camp”.