- L'augment del preu de l'energia obliga el consistori a reforçar la partida per a fer front al pagament de l'electricitat

- El Ple d'aquesta vesprada inclou una modificació de 320.000 euros per a suplementar la partida pressupostària relativa a les despeses d'electricitat de serveis generals


El govern municipal de Borriana proposarà en el ple ordinari que se celebrarà aquesta vesprada, entre altres assumptes, una modificació de crèdit per a afrontar l'augment del preu de la factura de l'energia i així pagar la diferència del contracte de subministrament d'energia elèctrica com a conseqüència de la pujada de preus, fins a final d'any, segons ha avançat la regidora delegada d'Hisenda, Cristina Rius.

Concretament, ha explicat, es destinaran 320.000 euros a suplementar la partida pressupostària de despeses d'electricitat de serveis generals a causa de l’augment després de la revisió de preus del contracte.

En aquest sentit, ha assegurat Rius, l'Ajuntament de Borriana ja ha posat en marxa diferents mesures per a contindre el consum d'energia en equipaments i instal·lacions municipals. A més, treballa en la reforma de l'enllumenat públic i en la instal·lació de plaques solars en diverses instal·lacions municipals i en l’impuls d’un pla de comunitats energètiques, a fi de “reduir la factura de la llum, el gas i els carburants no sols en la mateixa Administració, sinó també en la resta d'àmbits a Borriana”.

D'altra banda, el govern local plantejarà en la sessió plenària suplementar amb 55.294,77 euros l'aportació al Centre Municipal de les Arts Martí de Viciana, en no haver transferit íntegrament l'aportació de l'exercici 2021.

Sobre aquest tema, Rius ha manifestat que “són pagaments ineludibles” i que els dos suplements de despeses es financen amb romanents de tresoreria per a despeses generals que han resultat de la liquidació del pressupost de 2021, i amb la baixa de sobrants d'altres aplicacions de despeses, concretament del contracte de mobiliari i equipament del nou edifici de Serveis Socials, que ja ha estat adjudicat.

La responsable d'Hisenda també ha revelat que en el ple municipal s'aprovarà la dotació de 220.383 euros que es destinaran a l'amortització de préstecs de projectes ja finalitzats, a càrrec íntegrament de romanents de tresoreria afectats de la liquidació de l'anterior exercici.