teleasistencia en Burriana en tiempos de COVID-19

Els Serveis Socials municipals realitzen el seguiment telefònic permanent a les 124 persones usuàries d'equips de teleajuda domiciliària de Borriana, dependent la Diputació Provincial de Castelló.

Aquest dispositiu va dirigit a persones majors a fi de determinar les seues necessitats, i encara que la majoria de les situacions són ateses per la xarxa sociofamiliar pròxima, el personal preveu contactar periòdicament amb l'usuari del servei, per tal de fer possible un seguiment continu, així com mantindre actualitzades les seues dades personals i intervindre si les circumstàncies així ho aconsellen.

El Servei de Teleassistència Domiciliària (STD) es presta a través de la línia telefònica, mitjançant la utilització d'un equipament de comunicacions i informàtic específic, situat en el domicili de l'usuari, que li permet, amb només accionar un polsador-transmissor, emetre un avís d'emergència a les persones que estan programades en la seqüència telefònica de familiars, veïns, amics.

L'última trucada, cas que cap de les anteriors haja obtingut resposta, es realitza a la Policia Local, d'aquesta manera queda garantit que la telefonada  d'emergència realitzada per l'equip serà atesa, i activarà els recursos necessaris per a donar resposta a la necessitat.