La Policía LOcal de Burriana se sume a la campaña de control de alcohol y drogas en la conducción
  • Entre els dies 16 i 22 de juny se suma a la nova Campanya Especial sobre control de la taxa d'alcohol i presència de drogues en conductors de la Direcció General de Trànsit en tot el territori
  • S'establiran punts de verificació aleatoris en les vies urbanes del municipi

 

La Policia Local de Borriana intensificarà, entre els dies 16 i 22 de juny, els punts de vigilància i control sobre el consum d'alcohol i drogues en la conducció en les vies urbanes, sumant-se així a la nova Campanya Especial sobre control de la taxa d'alcohol i presència de drogues en conductors que durà a terme la Direcció General de Trànsit en les mateixes dates en tot el territori de l’Estat, per a contribuir així a reforçar l'impacte de la campanya.

Durant els set dies, la Policia Local de Borriana establirà controls aleatoris en diferents punts de la ciutat amb l'objectiu de detectar els conductors que podrien circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Per a la qual cosa, està prevista la realització de centenars de proves en aire espirat (les habituals en els controls d'alcoholèmia), però també, durant aquest període, de verificació de fluid salival mitjançant reactius que detecten la presència de drogues en l'organisme.

Tots aquests controls policials, ha explicat el cap de la Policia Local, Francisco Javier Catalán, tenen com a objectiu “prevenir que persones que han begut o consumit drogues circulen per les carreteres”, perquè un augment del nombre de controls policials “du aparellada una reducció en el nombre d'accidents amb víctimes”.

Catalán ha destacat la “extraordinària importància” de la participació de l'Ajuntament en aquesta pròxima campanya perquè, “amb independència de l'efecte sobre els conductors, a més, l'alcohol suposa també un risc per als vianants, com a usuari de la via que comparteix amb els altres l'espai públic, fonamentalment en zona urbana”.

Les dades no deixen permeten cap dubte, segons l'Observatori Europeu per a la Seguretat Viària (ERSO), al voltant del 25% de totes les morts en carretera a Europa estan relacionades amb l'alcohol. A més, l'alcohol està present com a factor concurrent o desencadenant en un terç dels accidents mortals, i la seua presència en la conducció, depenent de la taxa, multiplica entre 2 i 15 el risc de patir un accident. I no solament està relacionat amb una major accidentalitat, sinó que també repercuteix en una major mortalitat, en ser un factor vinculat a un pitjor pronòstic en les lesions patides.

Concretament, amb una taxa d'alcoholèmia d’1,5 g/L, la taxa d'incidència d'accidents de gravetat mortal és aproximadament 200 vegades major que quan es tracta de conductors que no han ingerit alcohol, així, “l'única taxa segura és 0,0%”, ha assegurat el cap de la Policia Local.

Recomanacions

El cap de la Policia Local ha advertit que amb la ingesta d'alcohol “estem multiplicant el risc de patir un accident, encara que ens creguem en ple ús de les nostres facultats físiques i mentals”. Per això també ha aconsellat “ser conseqüents i tractar d'impedir que altres persones que hagen begut agafen el cotxe i, en tot cas, no pujar mai al cotxe amb elles”.

L'alcohol, ha precisat, no solament està relacionat amb una major accidentalitat, “sinó que també repercuteix en una major mortalitat, en ser un factor relacionat amb un pitjor pronòstic en les lesions que es pateixen”, per la qual cosa, ha assegurat, que l'única taxa segura és la 0,0%.

Ja que encara que la conscienciació ciutadana respecte al consum d'alcohol durant la conducció manté una trajectòria ascendent, no passa el mateix amb les drogues i persisteixen determinats hàbits de consum en alguns sectors, més notoris en zona urbana, on es registren taxes lleugerament superiors a les registrades en vies interurbanes.

La Direcció General de Trànsit ha indicat que conduir després del consum de substàncies psicoactives és un fet freqüent a Espanya, el cànnabis (THC), la cocaïna, les amfetamines i les metamfetamines són les substàncies trobades més sovint, un consum que s'ha demostrat com un comportament de risc viari extrem.