El Museu Arqueològic de Borriana ha programat amb motiu del 50 Aniversari de la seva obertura una activitat didàctica d'arqueologia que inclourà pràctiques de camp al jaciment arqueològic del Palau a la localitat. El regidor de Cultura, Vicent Granel, i l'arqueòleg municipal, José Manuel Melchor, han explicat que "la novetat d'aquesta iniciativa és que l'activitat no estarà oberta només a estudiants, sinó qualsevol veí de Borriana major de 16 anys podrà assistir i rebre unes nocions bàsiques d'arqueologia, a més de participar activament en l'excavació ".

L'objectiu d'aquesta activitat passa per sensibilitzar els ciutadans del municipi pel que fa a la conservació i protecció del patrimoni històric arqueològic, i permetre que puguen sentir-se "arqueòlegs per un dia". L'arqueòleg municipal serà l'encarregat de supervisar l'activitat i impartirà les explicacions necessàries per al desenvolupament de la mateixa.

L'activitat es durà a terme entre el 25 de setembre i el 7 d'octubre, de dilluns a dissabte de 9:30 a 13:30 i dilluns i dimecres de 15:30 a 19:30. El nombre màxim d'assistents serà de 80 veïns, distribuïts en grups de 5 per cada jornada d'activitat. Si el nombre inscrits fora superior, s'establirà una llista d'espera per ordre d'inscripció, i si no es cobriren totes les places dels ja inscrits podran participar en més d'una jornada si així ho hagueren manifestat prèviament.

La inscripció es podrà realitzar entre l'1 i el 20 de setembre de 2017, en el perfil de Facebook del Museu Arqueològic de Borriana, al mail del museu (museu.arqueologic@burriana.es) o presencialment al Centre Municipal de Cultura " la Mercè ". En la inscripció ha de reflectir el nom, DNI, edat, contacte i proposar com a màxim 3 dies en què podria participar en l'activitat. Des de la direcció del museu es posarà en contacte amb els participants per organitzar cada jornada.

A més de l'excavació, i com a complement, es realitzaran jornades de portes obertes totes les dies que dure l'excavació (fins a una hora abans del final de l'activitat), on qualsevol ciutadà podrà visitar l'excavació i rebre una explicació sobre ella.

El jaciment del Palau es coneix des dels anys 30 del segle passat, quan es van detectar en superfície restos neolítics, ibers i romans, a més de certificar que l'alqueria de Beniham se situava a la zona més propera a la ciutat, amb una necròpolis musulmana al seu costat, si bé l'actuació més important va ser la duta a terme de febrer de l'any 2000 a gener de 2001 amb motiu de les obres de la variant de Borriana; en elles es va documentar una instal·lació termal romana, una zona d'abocaments a escassos metres dels banys, part d'una alqueria musulmana amb dependències fabrils reutilitzada en època baix-medieval i un molí hidràulic dels segles XVI a XVIII. Les estructures cobrien una superfície d'uns 2500 m2.

 

En època àrab aquest jaciment seria una gran propietat de la família Hamer (Beni-Hamer). La primera documentació històrica és del 17 de juny de 1233 i correspon a la donació per Jaume I de Beniham o alqueria del Riu Sec a l'Orde del Temple, que posteriorment passa a la de l'Hospital. El senyoriu de Palau té com a primera dada conegut fins al moment un document de l'arxiu de Vila-real de l'any 1455 on es citen la sèquia i el lloc del Palau. Les restes medievals van ser destruïdes en 1689, quan a més d'edificar l'actual alqueria del Batle, es va anivellar i desfondar el terreny per plantar, ja que el senyoriu estava en estat d'abandonament (MESADO, 1991), aquest es va mantenir al llarg de la edat Moderna fins que va entrar en decadència, de tal manera que només van sobreviure l'alqueria del Batle i el molí enderrocat el 1975.