El projecte de renovació que també incloga nous dispositius informàtics va ser triat per la ciutadania com un dels prioritaris dins de la campanya de Pressupostos Participatius del passat any

 

El regidor de Participació Ciutadana i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Borriana, Cristofer Del Moral, ja ha informat sobre les noves dotacions amb les quals compta la Biblioteca Municipal, després que el projecte de renovació de tot tipus de material fóra una de les opcions triades pel conjunt de la ciutadania en la passada campanya de Pressupostos Participatius que des de fa dos anys es desenvolupa a Borriana. Segons Del Moral, “aquesta és una de les propostes ciutadanes més votades, i des del passat mes de gener ja vam començar a dissenyar i implementar la renovació tant de mobiliari, com de sistemes informàtics o els mateixos volums i llibres que es presten en la Biblioteca, amb el que seguim complint amb el compromís d'anar tancant projectes durant aquest any”. Des de la regidoria de Cultura, que s'ha encarregat del disseny d'aquesta renovació, el seu regidor, Vicent Granel, ha indicat que “era de justícia millorar el servei de Biblioteca Municipal de Borriana, ja que tan sols cal fer una ullada per comprovar que els últims índexs oficials sobre el treball que allí es desenvolupa la situaven com una de les més capdavanteres a nivell provincial, per la qual cosa mobiliari, informàtica i nous llibres havien d'estar a l'alçada del servei que es presta”.

Segons el detall oferit per la regidoria de Participació i Transparència, “des del mes de gener fins al 30 d'abril, la Biblioteca Municipal ha adquirit nou mobiliari per a la sala infantil, consistent en 3 taules, 18 cadires i 12 safates o prestatges per a col·locació de llibres, tot açò de polipropilè de colors, i un buc de contes acabat en faig, per un import de 2802,31 euros”. I a més, ambdues regidories ja han confirmat que “està previst adquirir més mobiliari, com una prestatgeria metàl·lica, i algun buc i torres per a contes en la sala infantil, així com la decoració de la mateixa amb il·lustracions en vinil, mentre que per a la sala d'adults s'ha pensat en mobles per a l'exposició i emmagatzematge de DVDs, la qual cosa suposaria un pressupost aproximat de 6.000 euros”.

Pel que a volums i edicions respecta, s'han adquirit un total de 649 títols, dels quals 287 són per a adults i 362 per a la renovació del material de la zona infantil. A més, s'han reposat 40 llibres, és a dir, volums que segueixen estant d'actualitat però estaven deteriorats per l'ús, i un total 28 DVDs, i s'han adquirit 7 obres considerades clàssiques o imprescindibles. Tota eixa renovació quant a llibres ha quedat xifrada en una inversió total de 12.000 euros, malgrat que des de tant des de les regidories com des de la mateixa direcció de la Biblioteca s'ha indicat que “estem en contínua revisió i cerca d'aquests materials, ja que volem aprofitar l'oportunitat que ens brinda haver sigut triats en els pressupostos participatius no solament per a ampliar els fons i poder adquirir més novetats, sinó, com s'ha indicat, per a renovar les seccions de les diferents matèries i oferir una completa col·lecció dels clàssics i els títols que podríem considerar imprescindibles en qualsevol biblioteca, amb exemplars renovats”.