El Reglament de Participació Ciutadana en els plens estableix com participar en les sessions i pot consultar-se en la web municipal

L'Ajuntament de Borriana ultima els tràmits burocràtics necessaris per a fer efectiva la participació dels veïns en les sessions plenàries després de l'aprovació al gener del Reglament de participació ciutadana en els plens, una iniciativa de la Regidoria de Transparència i Participació Ciutadana.

Des del passat 2 de febrer el nou reglament està penjat en el tauler d'anuncis del consistori I en Butlletí Oficial de la Província, on estarà fins a final de mes per a romandre després 15 dies més a la Subdelegació del Govern i Conselleria d'Administracions Públiques. Finalment haurà de ser anunciat en el Butlletí Oficial de la Província, la qual cosa donarà llum verda a la posada en marxa d'aquesta mesura.

Es tracta d'un reglament que estableix aspectes relatius als participants, a l'organització, la forma i la naturalesa de les intervencions, així com a l'ordre d'atenció d'aquestes.

El regidor de Transparència i Participació Ciutadana, Cristofer del Moral, ha destacat que “estem convençuts que aquesta experiència innovadora serà molt positiva per a Borriana, ja que suposarà l'enriquiment dels plens municipals i una major proximitat i transparència de la gestió municipal als ciutadans”

El document recull el dret a intervenir de les persones empadronades a Borriana, que hi desenvolupen la seua activitat professional o amb interessos al municipi. Pel que fa al nombre d'intervencions, s'ha fixat en cinc per ple amb la possibilitat de celebrar un ple extraordinari si hi haguera moltes sol·licituds. A més, aquests precs i preguntes hauran de ser breus i concrets, adreçats a un regidor en particular i referits a qüestions d'interés municipal.

El reglament també inclou la fórmula d'inscripció que hauran de seguir aquells veïns que desitgen participar en els plens en el torn públic de precs i preguntes. Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Borriana, que quedarà registrada per rigorós ordre d'entrada, amb almenys deu dies d'antelació, amb les seues dades i la qüestió que desitgen formular.

Els veïns podran veure publicats els seus precs i preguntes en el portal de participació ciutadana, en el web municipal i en el butlletí d'informació municipal. El nou reglament també pot consultar-se en el web de l'Ajuntament