pleno enero

La sessió plenària extraordinària que ha tingut lloc durant el matí d'aquest dimecres en el Saló de Plens Municipal de Borriana ha sigut una de les més breus dels últims anys, ja que amb tot just un parell d'intervencions ha quedat aprovada per majoria la revisió de tarifes del servei i dels quadres de preus de les obres, del contracte de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram, així com l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram a la ciutat. Així ho ha explicat posteriorment el regidor de Serveis a l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, qui ha comentat que “es tracta de l'aplicació de la fórmula matemàtica que aquest mateix plenari va aprovar al desembre de 2017 i per la qual en 2019 tornarem a veure reduïdes les factures d'aigua i clavegueram de Borriana en exactament un 0,98 per cent, tal com també va succeir durant 2018 quan també va tindre lloc una reducció en les tarifes. Per part seua, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha volgut detallar que “aqueixa ordenança reguladora, de caràcter “no fiscal” perquè en cap moment estem parlant d'un tribut, ve donada per la necessitat d'adaptar el servei públic de proveïment d'aigua potable a la nova llei de contractes del sector públic, així que les tarifes que ha estat percebent el concessionari com un preu privat subjecte a autorització administrativa, ara passen a denominar-se prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries i és necessària la regulació a través d'una ordenança de caràcter no fiscal”.