Cesión ambulatorio

La Subdelegada del Govern a Castelló, Soledad Ten, va convocar aquest dissabte a l'alcaldessa de Borriana a una reunió amb la Ministra de Treball i Seguretat Social, Magdalena Valero, en una trobada al qual també va assistir el Delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, per a fer efectiva la decisió del Ministeri de cedir l'ús a favor de l'Ajuntament de Borriana de l'edifici que albergava, fins a 2003, el centre de salut de la localitat.
Des de l'any 2000 en què es va inaugurar el nou Centre de Salut, l'edifici va quedar en desús. Des de 2012, el Consistori realitzava peticions per a reivindicar la cessió de l'immoble.
Els tècnics municipals van realitzar, en el seu moment, un projecte de reforma per valor de més de 600.000€. Atès que el Ministeri va acceptar la cessió per un termini de 5 i, posteriorment, de 8 anys, la inversió es va considerar inviable. Al gener de 2015, es va sol·licitar una cessió ampliada a 30 anys, a fi d'amortitzar la inversió a realitzar.
Amb l'entrada de la nova Corporació, es va reprendre la reivindicació, realitzant contactes continuats amb tots els estaments implicats, a fi de modificar la temporalitat de la cessió tan reduïda que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons FEDER per a la rehabilitació de l'edifici. Tal com explicava la pròpia alcaldessa de Borriana, “amb el canvi de govern estatal, es va aconseguir, també, reconduir el criteri restrictiu del Ministeri en relació al temps de cessió de l'edifici”. En la reunió amb la Ministra, Safont i Rius han rebut la documentació prèvia que confirma que la cessió s'amplia a 30 anys podent-se, d'aquesta manera, cofinançar la inversió al 50% amb els fons europeus.
L'alcaldessa i la regidora d'Hisenda s'han mostrat molt satisfetes amb el canvi de criteri, ja que resulta més lògic que, en un edifici situat dins del nucli urbà, de propietat estatal, en desús i un estat de preocupant abandonament durant més de 15 anys, es puga escometre una important millora i modernització que millore i dinamitze l'entorn on se situa. Executant aquestes obres, s'acabarà amb la provisionalitat de les deficients dependències dels Serveis Socials actuals per a situar-los en aquest nou i modern edifici, que concentrarà altres serveis d'atenció al públic.
L'alcaldessa de Borriana ha volgut agrair a la Subdelegada la seua implicació perquè aquest projecte no es demore ni un dia més i, "ja en 2019, puguem iniciar les obres de rehabilitació, per al que hem dotat una partida pressupostària de 700.000€ en el pressupost municipal de 2019".

reunión limpiadoras

L'alcaldessa de Borriana i regidora d'Educació, Maria Josep Safont, es va reunir el passat 4 de febrer amb les treballadores dels serveis de neteja dels dos Instituts públics de la ciutat de Borriana, per a “conéixer de primera mà la problemàtica plantejada pels impagaments que estaven vivint per part de l'empresa a la qual la Conselleria, malgrat una baixa temerària presentada, es va veure obligada a adjudicar el servei en 2016, després que el Tribunal de Contractació a nivell estatal així ho obligara”. I precisament, en aqueixa aqueixa reunió, l'alcaldessa de Borriana va contactar de forma immediata amb el responsable de la Conselleria a Castelló, amb qui ha mantingut durant aquestes dues setmanes una comunicació continuada per a confirmar que “els pagaments per part de la Conselleria a l'empresa adjudicatària del servei, perquè faça efectius les nòmines de les treballadores estan al dia des del primer moment, a pesar que que no existeix competència municipal sobre aquest tema, es va oferir una comunicació oberta amb els sindicats sobre les reclamacions i passos que es donaven sobre aquest tema”. Hui mateix, després de la reunió amb el propi Conseller per part dels sindicats, l'alcaldessa de Borriana ha tornat a posar-se en contacte per a confirmar que “la Generalitat continuava complint en tot moment amb les seues obligacions de pagament”.
Segons ha volgut detallar la mateixa alcaldessa “des del consistori hem realitzat en tot moment les accions i els contactes pertinents, malgrat que el treball de negociació amb l'empresa havia de realitzar-se per part dels sindicats representants de les treballadores”. Finalment, Safont ha confirmat que “en la reunió celebrada amb el mateix Conseller durant el matí del dijous, se'ls ha reafirmat que la Generalitat ha complit en tot moment amb els pagaments”. Des del consistori es continua exigint, una vegada més, la no renovació del contracte amb l'actual empresa adjudicatària”. Des del consistori es continua oferint la col·laboració en la gestió de la informació, i oferint tot el suport a les treballadores per a solucionar la situació”.

San Gregori

El desenvolupament del PAI Sant Gregori està una mica més prop de començar a executar-se després que el Ple Extraordinari celebrat a l'Ajuntament de Borriana haja fet un pas més amb l'aprovació de l'acord transaccional a subscriure entre el propi Ajuntament i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU. I tal com ha insistit en diverses ocasions el regidor d'Urbanisme a la ciutat, Bruno Arnandis, “crec que és un gran pas per a Borriana i per això en tot moment he sol·licitat el suport de tots els grups polítics representats en el Ple”. I és que dins de la convocatòria extraordinari de Ple apareixien dos punts en l'ordre del dia que s'han acabat aprovant, i que fan referència tant a “assumir l'informe jurídic emès per l'assistència tècnica Dª. Amparo Baixauli González en data 31 de gener de 2019 i 11 de febrer de 2019”, així com també “resoldre la discrepància i alçar l'objecció de la Intervenció Municipal, en relació amb expedient d'aprovació de l'acord transaccional a subscriure entre el Magnífic Ajuntament de Borriana i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU, per a resoldre el recurs de reposició interposat enfront de l'acord plenari de 11 de març de 2016. Eixe era el primer dels dos punts a aprovar, i a continuació també s'ha pogut “assumir l'informe jurídic emès per l'assistència tècnica Dª. Amparo Baixauli González per a estimar i desestimar les al·legacions presentades durant el període d'informació pública i audiència” sobre el que Arnandis ha comentat que “precisament les al·legacions presentades han sigut mínimes, ja que tenint en compte que comptem amb un total de prop de 400 propietaris i que alguna de les al·legacions era idèntica a altres presentades, a penes un u per cent d'aqueixos propietaris han plantejat alguna al·legació”. Finalment, i dins del segon punt de l'ordre del dia s'ha aprovat “l'acord transaccional entre el Magnífic Ajuntament de Borriana i la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SAU, per a resoldre el recurs de reposició interposat enfront de l'acord plenari de 11 de març de 2016”.

pleno febrero

L'Ajuntament de Borriana ha acollit aquest dijous a la vesprada una nova sessió plenària, la corresponent al mes de febrer, en la qual un dels punts destacats has sigut la ratificació d'al·legacions a la informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, i del Reglament d'apostes de la Comunitat Valenciana. Tal com explicava l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, “en aquestes al·legacions posem l'accent en dues qüestions: d'una banda la distància d'aquests salons respecte als centres educatius, que en el projecte és de 150 metres i que considerem insuficient, per la qual cosa demanem que la distància siga de 250 metres; i per un altre establir les mesures transitòries necessàries per a evitar la posada en funcionament d'aquests salons que no s'adapten a la nova legislació”. A més, el regidor de Seguretat a l'Ajuntament de Borriana també ha concretat que “la nova legislació és més severa que l'anterior, protegint més als menors i establint una distància de 700 metres entre els diferents salons, a més d'augmentar l'import de les multes i sancions davant els possibles incompliments; no obstant això, entenem que és fonamental formular aquestes al·legacions complint amb l'acordat en la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple del 13 de desembre de 2018”.
D'altra banda el Ple també ha aprovat el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019, que com ha explicat la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, «augmenten en fins a un 6% respecte al passat any, continuant amb les polítiques d'ampliació d'ajudes y subvencions a nivell municipal». El mateix que ha passat amb l'aprovació de la modificació de les bases reguladores del Premi Dia de la Dona i en les quals s'homenatja diferents dones de la societat borrianenca per la seua trajectòria professional o personal en els diferents àmbits i sectors socials de la ciutat en favor de la Igualtat entre gèneres, amb la intenció de “fer de l'elecció de les tres dones premiades de forma anual molt més oberta, democràtica i participativa”, com argumentava la regidora d'Igualtat, Maria Romero. Finalment, també ha quedat el nou procediment de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat percussió, que com comentava Granel “continua ampliant i millorant el ja de per si excel·lent treball que es desenvolupa en el CMA Martí de Viciana, que veurà com una nova constitució de borsa de treball permet continuar amb les millores a nivell de professorat en el centre”.

plenari febrer 2019

L'Ajuntament de Borriana acollirà aquest dijous una nova sessió plenària en la qual s'aprovarà la ratificació d'al·legacions a la informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc, aprovat pel Decret 55/2015, de 30 d'abril, del Consell, i del Reglament d'apostes de la Comunitat Valenciana. Tal com explicaven aquesta mateixa setmana tant l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, com el regidor de Seguretat a la ciutat, Javier Gual, “en aquestes al·legacions posem l'accent en dues qüestions: d'una banda la distància d'aquests salons respecte als centres educatius, que en el projecte és de 150 metres i que considerem insuficient, per la qual cosa demanem que la distància siga de 250 metres; i per un altre establir les mesures transitòries necessàries per a evitar la posada en funcionament d'aquests salons que no s'adapten a la nova legislació”. A més, també han concretat que “la nova legislació és més severa que l'anterior, protegint més als menors i establint una distància de 700 metres entre els diferents salons, a més d'augmentar l'import de les multes i sancions davant els possibles incompliments; no obstant això, entenem que és fonamental formular aquestes al·legacions complint amb l'acordat en la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple del 13 de desembre de 2018”.
D'altra banda el Ple també espera aprovar el Pla estratègic de subvencions per a l'exercici 2019 així com la modificació de les bases reguladores del Premi Dia de la Dóna i en les quals s'homenatja diferents dones de la societat borrianenca per la seua trajectòria professional o personal en els diferents àmbits i sectors socials de la ciutat en favor de la Igualtat entre gèneres. Finalment, també s'aprovarà el nou procediment de selecció per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat percussió.

sala apuestas burriana

L'Ajuntament de Borriana ja «ha preparat al·legacions al Projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc (D 55/2015, de 30 d'abril de Consell) i del Reglament d'apostes» (D 42/2011, de 15 d'abril del Consell), tal com explicava l'alcaldessa de la ciutat i regidora d'Educació, Maria Josep Safont. Al·legacions de les quals també s'ha donat compte a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Borriana i que ha comptat amb el suport de totes les formacions polítiques en el consistori, i que, per tant, seran ratificades en el ple ordinari que tindrà lloc en el Saló de Plens Municipal aquest pròxim dijous 7 de febrer a partir de les 19.00 hores.
Així mateix, la màxima autoritat municipal s'ha reunit igualment amb les direccions dels IES Llombai i Jaume I, comptant igualment amb el seu suport després de les trobades mantingudes amb els equips directius de tots dos centres. En concret, segons explicava Safont “en aquestes al·legacions posem l'accent en dues qüestions: d'una banda la distància d'aquests salons respecte als centres educatius, que en el projecte és de 150 metres i que considerem insuficient, per la qual cosa demanem que la distància siga de 250 metres; i per un altre establir les mesures transitòries necessàries per a evitar la posada en funcionament d'aquests salons que no s'adapten a la nova legislació”.
A més, l'edil de Seguretat a Borriana, Javier Gual, ha volgut concretar que “la nova legislació és més severa que l'anterior, protegint més als menors i establint una distància de 700 metres entre els diferents salons, a més d'augmentar l'import de les multes i sancions davant els possibles incompliments; no obstant això, entenem que és fonamental formular aquestes al·legacions complint amb l'acordat en la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple del 13 de desembre de 2018”.
Gual també ha volgut afegir que “en eixe mateix sentit, la Policia Local de Borriana ha preparat a través de la Unitat de Relacions amb la Comunitat Educativa (URCE) diverses xarrades dirigides tant als menors com als seus progenitors per a previndre la ludopatia tant en els salons com a través de dispositius electrònics, de les quals informarem puntualment”.
Finalment, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha conclòs afirmant que “ens preocupen els més vulnerables i les seues famílies, i com a Administració més pròxima hem pres el pols a la realitat social davant aquest tema tan preocupant i hem actuat en conseqüència, amb el consens de tots els grups i IES, la qual cosa en aquesta matèria és bàsic”.

consell social gener

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana ha acollit una nova sessió del Consell Social de la ciutat, en la qual diferents col·lectius, associacions i la mateixa institució públic s'han trobat per a realitzar un exhaustiu repàs a les activitats que s'han dut a terme durant el passat 2018. I perquè pràcticament cap projecte o iniciativa quedara en el tinter, han sigut fins a quatre les regidores que han pres part en aquesta primera sessió de 2019 per a donar compte tant “del realitzat i avançat per part del Consell Social durant l'any passat, així com començar a analitzar i projectar noves iniciatives en 2019”, com explicava la regidora de Participació Ciutadana, Maribel Martínez.
Així, ha sigut la regidora d'Hisenda a l'Ajuntament de Borriana, Cristina Rius, qui ha fet un exhaustiu balanç sobre les modificacions de les ordenances fiscals aprovades per al Pressupost Municipal de 2019, a més de donar compte del conjunt del mateix Pressupost a aplicar a Borriana durant el present exercici. Així, Rius ha fet tot un repàs sobre les diferents “millores que a nivell d'inclusió social, de bonificacions fiscals o de congelació total d'impostos, ja es van aplicar en 2018 i també es faran en 2019”. Per part seua, la regidora tant d'Igualtat com d'Ocupació a l'Ajuntament, Maria Romero, donava compte de la proposta de modificació de les bases dels premis del Dia de la Dona, perquè el Consell Social tinguera constància dels canvis que s'espera es puguen aprovar durant la pròxima sessió plenària. A més, també va repassar la programació del pròxim 8 de març i l'inici del diagnòstic per a l'elaboració del Pla d'Igualtat Municipal. La mateixa Romer va voler detallar al Consell “algunes de les novetats a nivell de gestió laboral de les quals disposarem en aquest 2019, com l'Antena Cameral o els serveis d'assessorament laboral que s'ofereixen en la Cambra Agrària” i que se sumen als diferents programes d'ocupació i formació que es van desenvolupar en 2018 a la ciutat sobre els quals també es va adonar. Tal com resumia Martínez, “en aquesta primera sessió de 2019 s'ha volgut realitzar un exhaustiu repàs a l'activitat de diferents àrees municipals en 2018, per a poder tindre un bon diagnòstics sobre que aspectes millorar i com la participació de la ciutadania a través del Consell Social continua sent una eina perfecta per a continuar millorant en la gestió”.

pleno enero

La sessió plenària extraordinària que ha tingut lloc durant el matí d'aquest dimecres en el Saló de Plens Municipal de Borriana ha sigut una de les més breus dels últims anys, ja que amb tot just un parell d'intervencions ha quedat aprovada per majoria la revisió de tarifes del servei i dels quadres de preus de les obres, del contracte de gestió del servei públic de proveïment d'aigua potable i clavegueram, així com l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari derivades de la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua potable i clavegueram a la ciutat. Així ho ha explicat posteriorment el regidor de Serveis a l'Ajuntament de Borriana, Vicent Aparisi, qui ha comentat que “es tracta de l'aplicació de la fórmula matemàtica que aquest mateix plenari va aprovar al desembre de 2017 i per la qual en 2019 tornarem a veure reduïdes les factures d'aigua i clavegueram de Borriana en exactament un 0,98 per cent, tal com també va succeir durant 2018 quan també va tindre lloc una reducció en les tarifes. Per part seua, la regidora d'Hisenda, Cristina Rius, ha volgut detallar que “aqueixa ordenança reguladora, de caràcter “no fiscal” perquè en cap moment estem parlant d'un tribut, ve donada per la necessitat d'adaptar el servei públic de proveïment d'aigua potable a la nova llei de contractes del sector públic, així que les tarifes que ha estat percebent el concessionari com un preu privat subjecte a autorització administrativa, ara passen a denominar-se prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries i és necessària la regulació a través d'una ordenança de caràcter no fiscal”.