• El projecte contempla un desenvolupament urbanístic sostenible destinant el 90% del sòl a espais verds i oberts, mentre que el 10% es dedicarà a serveis com a hotels i restaurants

Burriana (17.02.2024). - L'Ajuntament de Burriana, a través de la regidoria de Urbanisme, Obra Pública i Projectes liderada per Juan Canós, ha adjudicat l'assistència tècnica per a elaborar tota la documentació necessària que permetrà un nou desenvolupament en l'Arenal, que requerirà de la Modificació Puntual n47 del PGOU. L'objecte de la contractació és la tramitació, elaboració, gestió, seguiment i assessorament municipal en tots els tràmits legislatius i jurídics precisos per a la modificació puntual del Pla General de Burriana, en l'àmbit territorial de l'Arenal.


Aquestes modificacions establiran les bases per a transformar urbanísticament la principal façana marítima i poder destinar una part del sòl a la construcció d'hotels i serveis de caràcter turístic. Concretament, l'equip de Govern està treballant per a traure endavant un projecte que comporte un equilibri entre el desenvolupament turístic que la ciutat necessita i la conservació de la riquesa mediambiental que suposa l'Arenal. Per tant, les indicacions des de l'executiu municipal per al desenvolupament urbanístic, són destinar un 90 per cent de l'espai a zones verdes i obertes al servei dels veïns, i una menor part, aproximadament el 10 per cent, es dedicarà a serveis turístics com a hotels i restaurants.


“El projecte de l'Arenal compta amb més de 240.000 metres quadrats de litoral que porten 50 anys sense fer un pas cap avant, i mitjançant l'adjudicació l'assistència tècnica continuem fent els passos necessaris per a plantejar un projecte que servisca de punta de llança per a eixa nova indústria turística que ha d'emergir a Burriana”, ha valorat el regidor d'Urbanisme, Obra Pública i Projectes , Juan Canós.