• Els dispositius estan cofinançats pel Fons de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, amb una contribució del 50%, sent la inversió total d'al voltant de 55.000 euros

 

Burriana (16.02.24).- L'Ajuntament de Burriana ha instal·lat 8 sensors ambientals per a realitzar un seguiment de l'evolució dels diferents contaminants a la ciutat. Els dispositius estan cofinançats pel Fons de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020, amb una contribució del 50%, sent la inversió total d'al voltant de 55.000 euros.

Els sensors de qualitat ambiental per al control d'emissions i monitoratge de la qualitat de l'aire, han sigut instal·lats en diferents llocs de la ciutat sobre 8 suports dotats de mòduls solars autònoms, que permetran monitorar en temps real les dades recopilades i poder realitzar un seguiment de l'evolució dels diferents contaminants i el compliment dels llindars fixats per la normativa ambiental.

“Burriana continua modernitzant-se gràcies als fons europeus. Aquests dispositius ens permetran conéixer la qualitat de l'aire, tindre major sensibilitat per la contaminació a la nostra ciutat i poder prendre mesures en cas que fora necessari”, ha explicat la regidor de Medi Ambient, Noelia Peris qui ha valorat que és “una actuació encaminada a millorar la sostenibilitat ambiental del nostre municipi”.