Entre els mitjans que s'utilitzaran per a la vigilància destaca el vehicle camuflat i la Unitat de Vigilància i Prevenció Aèria

L'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de Companyia tipifica la infracció com a greu amb una sanció mínima de 601 €.

Burriana (26.01.24).- La Policia Local de Burriana, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana liderada per Antonio Ferrándiz, juntament amb les regidories de Medi Ambient i Via Pública estan coordinant una sèrie d'accions per a evitar excrements i miccions d'animals de companyia en la via pública. Es tracta d'una campanya de conscienciació a la ciutadania perquè les deposicions que realitzen les seues mascotes en la via pública siguen recollides i netejades. Els responsables d'animals de companyia han de portar amb si bosses de plàstic hermètiques i botella d'aigua per a diluir les miccions, l'aigua pot contindre algun desinfectant permés com a lleixiu o sabó. “Rebem queixes veïnals de conductes incíviques en zones determinades a les quals cal posar solució com més prompte millor”, ha valorat el Ferrándiz.

Per a aconseguir aquests objectius, la Policia Local ha iniciat vigilàncies, principalment en llocs on s'han detectat més excrements en el municipi. Per a reforçar el compliment de la normativa vigent, el cos policial està utilitzant el vehicle camuflat i la Unitat de Vigilància i Prevenció Aèria amb la finalitat de detectar les conductes incíviques i que no respecten l'Ordenança.

“La Policia Local en cas de detectar algun responsable de gossos que no reculla els excrements o no diluïsca les miccions amb líquid, denunciarà aquesta infracció aplicant l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals de Companyia, que tipifica aquesta infracció com a greu amb una sanció mínima de 601 euros”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Antonio Ferrándiz