redacción del proyecto de ejecución de la red de pluviales en la avenida Tarancón en Burriana
  • - El consistori avança així en el projecte d'un gran col·lector d'aigües pluvials i una estació de desbast per a reduir les crescudes d'aigua i mitigar inundacions en el nucli urbà

  • - També evitarà que molta aigua del nucli urbà arribe a la zona marítima

  • - Un projecte complex i costós perquè la xarxa unitària no se sature, amb un pressupost de més de 5 milions d'euros, la realització del qual comportarà uns anys

 

L'Ajuntament de Borriana ha iniciat les gestions per a contractar l'assistència tècnica per procediment obert simplificat, per a la redacció del projecte d'execució de la xarxa de pluvials en l'avinguda Tarancon per un import de 31.460 euros, segons ha assenyalat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Amb això, el consistori de la capital de la Plana Baixa inicia el procediment per a l'execució del gran col·lector que donarà solució a la problemàtica de les inundacions que es produeixen de manera habitual quan plou més fort del que és normal en algunes zones urbanes del municipi.

Prèviament, en el procés, ha obtingut l'autorització de l'abocament d'aigües pluvials al llit del riu Anna atorgada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) a través del projecte bàsic de la Xarxa de Pluvials a l'avinguda Tarancon realitzat per l'empresa concessionària del servei d'aigua potable i clavegueram de Borriana.

L'Ajuntament avança així en el projecte d'un gran col·lector d'aigües pluvials, que suposa un sistema urbà de drenatge sostenible en les zones de l'avinguda Jaume I, avinguda del Port i en l'avinguda cardenal Tarancon i una estació de desbast per a fer front a esdeveniments de fortes precipitacions en la zona urbana, per a controlar les crescudes i reduir considerablement les inundacions en el nucli urbà, especialment en la plaça Generalitat o els carrers Escorredor i Sant Vicent, entre altres, i també evitarà que molta aigua del nucli urbà arribe a la zona marítima .

Un projecte complex i costós, amb un pressupost de més de 5 milions d'euros, perquè la xarxa unitària no se sature i la realització de la qual comportarà uns anys i diverses fases; però que, una vegada finalitzades, els seus resultats seran els que es consideren desitjables, que l'aigua córrega, reduir les crescudes i que no es produïsquen més inundacions en el nucli urbà, especialment de la plaça Generalitat, l’Escorredor, el Barranquet, carrer Sant Vicent, entre d’altres.

Cal recordar que el consistori ja ha previst una inversió per a enguany de 600.000 euros en una primera fase de la construcció del gran col·lector. El projecte preveu la construcció d'un gran col·lector que constitueix una sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) en les zones de l'avinguda Jaume I, avinguda del Port i en l'avinguda cardenal Tarancon i una estació de desbast per a fer front a esdeveniments de fortes precipitacions en la zona urbana.

Els SUDS filtraran l'aigua al subsol i transportaran l'excés de cabal que no puga ser filtrat fins a un depòsit que se situarà en la parcel·la municipal dels horts d'oci, amb l’ús d’aquesta aigua de pluja per al reg dels horts d'oci i zones verdes.

Prèviament a l'arribada del col·lector principal al riu Anna, es disposarà una estació de desbast per a evitar l'aportació de deixalles sòlides al llit del riu. L'estació es completarà amb la instal·lació d'un equip de detecció, mesurament i registre d'alleujaments.