- Des del dia 1 de desembre de 2022 fins al 31 de març de 2023

- Posteriorment el consistori regularà l'autorització per a la resta de l'any amb un nou decret


L'Ajuntament permet l'accés amb animals de companyia a les platges de Borriana des del dia 1 de desembre de 2022 fins al dia 31 de març de 2023, els dos inclusivament, amb l’obligació de complir en tot moment, les persones propietàries o posseïdores dels animals, el que s'estableix en l'Ordenança Reguladora d'Animals de Companyia, i altra normativa d'aplicació.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, prèviament des del govern municipal “hem modificat l'ordenança municipal de 2008 perquè la reglamentació municipal no ens permetia aquest ús en les zones d'aigua i de les platges, ja que prohibia expressament l'accés de tota classe d'animals domèstics a totes les platges i en qualsevol època de l'any”.

Ara, després de l'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança per a permetre l'accés d'animals de companyia a les platges de la localitat, en períodes assenyalats, el decret regula i estableix que per motius higienicosanitaris queda prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges excepte els dies que l'Alcaldia assenyale.

Una vegada finalitzats els 4 mesos en què està permès l'accés dels animals a les platges, l'Ajuntament regularà l'autorització per a la resta de l'any amb un nou decret que delimitarà una zona de platja degudament senyalitzada en zones de bany, els horaris, les normes, i se senyalitzaran de manera oportuna.

Per descomptat, ha assegurat Safont, “conjugant el dret que totes les persones tenen a gaudir de les platges, i seguint i respectant les normes establides en l'ordenança amb la finalitat de fer-la compatible amb la seguretat de persones i béns i d'altres animals.

Amb aquesta iniciativa, ha manifestat, l'equip de govern plasma i compleix una de les propostes ciutadanes traslladades a l'Ajuntament des de diferents col·lectius, però ha apel·lat a “la responsabilitat a l'hora de compatibilitzar espais de convivència”. Per això, ha assegurat que “vetlarem per la utilització racional de les platges, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-nos en la indispensable solidaritat col·lectiva”.

En aquest sentit, l'objectiu és aconseguir “un espai comú en què, a través de la corresponsabilitat, es millore la convivència de ciutadans i mascotes, amb el compliment en tot moment de la normativa municipal”, ha conclòs la primera edil.

En el decret es considera que el propietari o acompanyant de l'animal és responsable de les actuacions que l'animal realitze, i dels perjudicis que ocasionen a les persones, coses i al medi natural en general, en relació amb el que es sanciona en l'Ordenança Reguladora de la tinença d'animals de companyia i el que s'estableix en les disposicions vigents en aquesta matèria.

En aquest sentit, té l'obligació de controlar, preservar la tranquil·litat i intentar que la mascota no moleste els altres usuaris o altres gossos que es troben en l'arena, ja que serà el responsable de qualsevol mal que puga ocasionar a persones, altres gossos, coses o al medi natural en general. Els gossos perillosos o agressius hauran de portar, a més, un boç posat.

Així mateix, les persones que conduïsquen gossos i altres animals domèstics hauran d'impedir que realitzen les seues deposicions a les platges i en el passeig Marítim. En qualsevol cas, propietari o acompanyant de l'animal domèstic està obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot ha de netejar la part de la via pública que haguera sigut afectada i cuidar pel respecte als altres usuaris de les platges, amb l’adopció de les mesures oportunes per pròpia iniciativa o per indicació de la policia local.

Quant a la circulació o la presència d'animals domèstics en zones i en horari no autoritzat, d’acord amb el que determina l'Alcaldia Presidència, adverteix que hauran d'abandonar immediatament la platja amb l'animal a requeriment verbal dels agents de l'autoritat, els quals giraran butlletí de denúncia amb vista a la instrucció de l'oportú expedient sancionador.