- Una proposta que serà debatuda i aprovada aquesta vesprada en el ple municipal, sense el suport dels grups polítics de l'oposició PP i Vox

- És un requisit de la Unió Europea a les administracions que opten a gestionar els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation, que neguen els grups de l’oposició


Amb l'objectiu de garantir una correcta gestió i control eficaç dels diners públics que puguen arribar d'Europa per a mamprendre nous projectes, el govern municipal de Borriana es convertirà en un dels primers de la província de Castelló a aprovar el Pla de Mesures Antifrau, i una Declaració Institucional que exigeix la Unió Europea a les administracions que opten a gestionar els fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation.

Una proposta que serà debatuda i aprovada aquesta vesprada en el ple municipal, però sense el suport dels grups polítics del PP i Vox, que es van abstindre en l'última comissió d'Urbanisme, segons ha indicat el regidor d'Ordenació del Territori, Activitats i Sostenibilitat Mediambiental, Bruno Arnandis.

Aquest pla, ha explicat, és un requisit per a accedir a ajudes Next Generation que tenim concedides, mentre que la Declaració Institucional suposa un compromís municipal per a perseguir el frau i abstenir-se, al meu parer, és torpedejar aquestes ajudes i no estar d'acord amb els principis d'integritat, imparcialitat i honestedat”.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa, Maria Josep Safont, ha manifestat que la transparència i l'eficiència en la gestió “són dos dels valors intrínsecs que regeixen aquest equip de govern” i, per això, ha assegurat que l'executiu municipal es compromet a “la configuració i desenvolupament d'un Sistema de Gestió que facilite la tramitació eficaç de les sol·licituds de desemborsament als Serveis de la Comissió Europea”, i a garantir que els diners públics rebuts “s'invertisquen a millorar les infraestructures i serveis del municipi”.

Amb l'impuls i l'aprovació d'aquest Pla, “optem per una política de tolerància zero amb el frau, mitjançant un sistema de control intern dissenyat per a prevenir i detectar, en la mesura que siga possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seues conseqüències”, ha afirmat l'alcaldessa.

Per a Bruno Arnandis, l'objectiu és reforçar, dins de l'àmbit de competències municipals, la política antifrau, i per això l'Ajuntament, a través de la proposta del Pla, manifesta “el seu compromís amb els estàndards més elevats en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals” i també la seua adhesió “als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, perquè l'activitat municipal siga percebuda com a oposada al frau i a la corrupció en qualsevol de les seues formes”.

Amb aquesta política, ha destacat Arnandis, l'executiu local pretén “consolidar una cultura que descoratge tota activitat fraudulenta i que en facilite la prevenció i detecció” i, per a aconseguir-lo, promou el desenvolupament de “procediments efectius per a la gestió d'aquests suposats fraus”. Un compromís que assumeix i comparteix el personal de l'Ajuntament, en la seua condició d'empleats públics.

D’aquesta manera, ha explicat el regidor, el consistori posarà en marxa mesures “eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència anterior i en l'avaluació del risc”. Igualment, ha continuat, “denunciarà les irregularitats o sospites de frau que pogueren detectar-se, a través dels canals interns de notificació i sempre en col·laboració amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau”. Sobre aquest tema ha precisat que tots els informes es tractaran “en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes en aquesta matèria”.

 

El Pla i el Comitè Antifrau

Aquest pla s'estructura a l’entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució; i serà d'aplicació municipal a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguen en la gestió de fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Conté els conceptes d'aplicació del Pla Antifrau, la composició del Comitè Antifrau i les seues funcions, les mesures de prevenció, un catàleg de les banderes roges i bústia de denúncies, entre altres qüestions.

Per a garantir un vertader control, el Comitè Antifrau estarà format pel que ja existeix a l'Ajuntament i que es va constituir per a actuar en tots els procediments finançats per la Unió Europea, en particular per als Fons Feder, i que està constituït pels membres següents: president del Comitè, el regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Medi Ambient; la secretària general de la corporació, la interventora municipal i el cap de la Secció IV de l'Ajuntament.

Respecte als indicadors d'avís que poguera estar donant-se una activitat fraudulenta, el Pla de l'Ajuntament utilitzarà el catàleg de signes o marcadors de risc, denominats ‘banderes roges’, de busca d'indicis de frau elaborat per la Comissió Europea.

A més, el consistori habilitarà, a mode de bústia de denúncies, un procediment per a la denúncia d'irregularitats a través de la pàgina web de l'Ajuntament.