informe favorable del ingeniero de caminos municipal para el abono de las cuotas de Sant Gregori
Abono de las primeras cuotas de obra del PAI Sant Gregori
  • Després de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal, a requeriment de la Intervenció, que redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica que les obres s’han realitzat

  • El govern municipal destinarà inicialment 415.000 euros a atendre les primeres quotes del PAI Sant Gregori, amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021

El govern municipal de Borriana ha atès les primeres quotes del PAI Sant Gregori, després de l'emissió la setmana passada de l'informe favorable de l'enginyer de camins municipal que, segons el parer del regidor delegat d'Ordenació del Territori, Bruno Arnandis, “redunda en el que ja certifiquen els informes externs i ratifica i confirma que les obres no sols estan realitzades sinó que estan avançant”.

Arnandis ha ratificat que l'Ajuntament ha iniciat avui mateix l'abonament de les quotes i ha valorat que l'aval del Suprem al Pativel de la Generalitat és una excel·lent notícia per al PAI Sant Gregori, perquè “volem que el creixement econòmic siga compatible amb la preservació del medi ambient i la protecció de les nostres platges, i que es faça tot de manera ordenada i amb la protecció del nostre litoral, que és un dels factors més importants de riquesa de la nostra ciutat".

Així mateix, ha aclarit que des del consistori “estem negociant un conveni per a subhastar parcel·les municipals amb el compromís de l'empresa d'optar a aquestes parcel·les a un preu equivalent al de la reparcel·lació aprovada en 2010”, d'acord amb la valoració actual feta per tècnics municipals. Aquesta subhasta “es faria amb la finalitat de pagar la resta de quotes d'urbanització de l'Ajuntament”, ha puntualitzat.

Segons ha assenyalat, de les revisions realitzades pel tècnic municipal el passat 22 d'abril en dos partides dels terrenys del PAI Sant Gregori, ha donat com a resultat “l'informe favorable al pagament de la quota 2 per part de l'Ajuntament de Borriana”, és a dir, que les obres comprovades “superen el cost de les obres de la quota núm. 2 girada, i conclou que existeixen vials no sols esbrossats, sinó també excavats, fins i tot a major profunditat de la prevista”.

Arnandis ha manifestat que, de les comprovacions realitzades sobre totes les unitats d'obra executades fins avui, es desprèn que en la Partida 2.1 “s'ha verificat la neteja i desbrossament del terreny fins a una profunditat de 20 cm en 474.724,96 m²”, mentre que en la Partida 2.2 “s'han constatat els treballs d'excavació en zona de desmunt i de terra vegetal sobre 137.237,68 m³”.

Així, el responsable municipal de Territori ha valorat que, de la comprovació de les dos partides, l'informe reflecteix que “té un import en execució material total que s’eleva a 1.388.167,22 euros”.

Respecte a les comprovacions sobre totes les unitats d'obra executades fins avui en el PAI, ha manifestat que en l'informe l'enginyer municipal reconeix que “es requereix un treball extremadament laboriós” i que “s'aniran realitzant verificacions de manera contínua i gradualment, en coordinació amb altres tasques”.

Per tal d’atendre el cost de les primeres quotes, el regidor ha indicat que l'Ajuntament destinarà inicialment un import de 415.000 euros finançat íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021.

Nova sentència favorable

Per una altra banda, Bruno Arnandis ha informat que la justícia ha tornat a donar la raó a l'Ajuntament de Borriana pel projecte urbanístic de Sant Gregori, ja que el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Castelló, en data 25 d'abril, ha desestimat un altre recurs contenciós administratiu contra el decret d'Alcaldia que autoritzava la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA a girar la quota 00.

La nova sentència dictada per aquest jutjat, que també condemna en costes a la recurrent, estima novament per “coherència de criteri i unitat de doctrina i principi de seguretat jurídica, reiterar en aquest procediment”, en al·lusió a les anteriors sentències i, per tant, confirma que la Resolució de l'Ajuntament és “conforme a dret”.

Així mateix, la sentència reconeix “la plena legitimació a la mercantil Urbanització Golf Sant Gregori SA per a girar i notificar als propietaris afectats les corresponents liquidacions de quotes individualitzades per al pagament en període voluntari”.

Per a l'executiu municipal, aquesta sentència a més de ratificar i reconèixer, “una vegada més, que la decisió adoptada pel consistori està totalment legitimada i valida l'acta de replanteig i la justificació de les despeses generals i de projectes de l'empresa”, certifica que molts propietaris “hauran de pagar recàrrecs per seguir les línies estratègiques marcades maliciosament per algunes persones amb uns certs interessos i que han qüestionat constantment totes les actuacions per a paralitzar el projecte”.

La nova i recent resolució judicial suposa, segons el parer del govern municipal, “un recolzament renovat per a seguir en la senda de materialitzar el PAI més important del litoral de la costa valenciana”, i obri una finestra al futur i a l'impacte positiu de les expectatives centrades en el turisme i en la reactivació econòmica del municipi.