Gràcies a la previsió del departament d'Hisenda que va pressupostar en superàvit la partida, s'ha pogut estalviar la quantitat sobre la que els tècnics municipals han realitzat l'informe completament favorable

El Departament d'Hisenda de l'Ajuntament de Borriana ha informat sobre la modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements que el proper dijous dia 28 es debatrà i votarà a la sessió del Ple Ordinari que tindrà lloc al consistori, després de que l'informe dels tècnics municipals haja estat positiu i favorable al canvi. La xifra total estalviada gràcies també a la reducció dels tipus d'interès que es va aconseguir després de la renegociació dels crèdits sol·licitats en anteriors legislatures  s'eleva fins més de 96.000 euros, el que permet amb aquesta modificació de crèdit suplementar aplicacions pressupostàries per atendre despeses que no es poden demorar per al següent exercici, i que, per tant, l'equip de govern fa passar pel Ple Ordinari amb la major celeritat possible.
D'aquesta forma, el fet de que la màxima responsable de l'àrea econòmica a Borriana, Cristina Rius, actuara amb previsió en la definició inicial de les inversions per a 2016, pressupostant-la tenint en compte un superàvit, fa que ara es puga realitzar la modificació que ajudarà a cobrir despeses de fins a cinc departaments municipals.
El detall dels 96.144 euros que s'engloben dins la modificació de crèdits fa possible que, per exemple, es puguen destinar fins a 11.133 euros en el manteniment i les obres d'adequació de l'escola infantil Infant Felip, que vorà així renovades parts de les seues instal·lacions amb l'objectiu de que el nou projecte educatiu que s'iniciarà al setembre tinga totes les garanties d'èxit. Una altra de les despeses que es cobriran amb la modificació són els interessos de demora per la sentencia favorable a la Cadena Ser, després de la denuncia interposada pel mitjà de comunicació per les gestions de l'anterior equip de govern municipal comandat pel PP, i que superarà els  10.000 euros d'interessos. D'altra banda, també es destinaran fins a 12.000 euros al manteniment dels edificis d'ensenyament públic de primària, on es realitzaran tota una sèrie d'obres per a deixar les infraestructures llestes de cara a l'inici del nou curs.
Dins les dades fetes públiques per la regidoria d'Hisenda, destaquen també els 5.000 euros destinats a la promoció i realització d'activitats esportives, amb les que, entre d'altres, es podrà acollir un esdeveniment tan important com el Campionat Europeu de Kayak Polo que arribarà a Borriana en els propers mesos. Uns altres 15.000 euros del total serviran per a la dinamització cultural que des de fa un any ha portat a Borriana més de 100 activitats i esdeveniments de caire cultural. I per últim, també s'han escoltat les peticions arribades des del món faller, i la modificació inclourà fins a 37.000 euros per a les despeses que se'n deriven de la feina realitzada per la Junta Local Fallera, com ara el lloguer d'escenaris, la indumentària, la cartelleria informativa, les retransmissions d'actes o la pirotècnia que s'utilitzarà en els actes que encara resten fins a final d'any.