Burriana manifiesta tres proyectos para los fondos europeos 'Nex generation EU'
  • Les tres propostes tenen un valor estimat de 26,6 milions d'euros i s'emmarquen en les actuacions dels fons de recuperació europeus per a rehabilitació a nivell barri

L'Ajuntament de Borriana ha sol·licitat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la inclusió de tres propostes per a la rehabilitació i millores en el centre històric, el barri la Bosca i l'Arenal per un valor total de 26,6 milions d'euros perquè siguen cofinançats pels fons de recuperació europeus ‘Next generation EU’, segons ha anunciat l'alcaldessa Maria Josep Safont.

El consistori preveu així, ha assegurat Safont, la captació de fons de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern d'Espanya per a projectes que complementarien i estendrien els ja previstos en l'Edusi per a rehabilitar aquestes tres àrees. La inclusió de les tres propostes que el consistori ha elevat al Ministeri respon “a la disposició municipal d'aprofitar el treball ja realitzat per a garantirne la continuïtat amb l'obtenció de la major quantitat de fons”, ha matisat.

L'alcaldessa ha manifestat que aquesta iniciativa del departament municipal d'Urbanisme s'emmarca en les propostes i actuacions per al programa europeu de rehabilitació a nivell barri i que inclou accions de regeneració de barris, les polítiques inclusives, l'accessibilitat, l'eficiència energètica o l'aposta per la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, Maria Josep Safont ha concretat que Borriana participarà en la convocatòria d'ajudes a través de tres manifestacions d'interès: la regeneració de la Bosca, el barri antic i el parc de l'Arenal.

Des de l'equip de govern, ha remarcat, “entenem que estem en disposició de participar en aqueix model de treball coordinat entre les entitats locals i la Generalitat i Europa per a modernitzar tres barris emblemàtics, que responen a la seua pròpia idiosincràsia i que tenen detectades ja les necessitats i les oportunitats”.

L'alcaldessa ha explicat que la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica col·labora amb el MITMA en la preparació de la distribució, implementació i gestió dels fons europeus de reconstrucció, acompanyant les entitats locals en la presentació i futura implementació dels projectes.

Centre històric

El centre històric és un dels eixos pels quals aposta l'Ajuntament de Borriana per a atraure la major quantitat d'ajudes possibles després del treball tècnic ja realitzat. Per a la remodelació del centre històric es va convocar un concurs d'idees en el qual van participar 14 grups d'arquitectes, dels quals se’n van seleccionar tres que es van recombinar en el projecte de regeneració. Inclou l'ordenació i urbanització de la plaça del Pla, Jardí i plaça Major, així com l'edificació d'alguns solars als carrers del Raval, Sant Vicent, Roser i antiga Terrassa Payà.

Els objectius fonamentals del projecte presentat, amb un pressupost total estimat de 10.600.000 euros, són millorar els espais per als vianants, reduir el trànsit motoritzat i posar en valor immobles municipals com el solar de l'antiga terrassa Payà i l'edifici al carrer Raval, 4. Així mateix es pretén fomentar la rehabilitació d'alguns edificis particulars protegits que es troben en estat d'abandó.

Aquest pla es juxtaposa amb l'estratègia Edusi, actualment en execució, a través de la qual s'està millorant l'eficiència dels edificis municipals i a més es pretén eliminar la major part del trànsit motoritzat, augmentar les zones verdes i usar paviments drenants i fotocatalítics.

Barri la Bosca

Al barri de la Bosca la proposta de l'Ajuntament se centra en la millora integral dels espais públics del barri i adaptació a usos per a persones joves, infància i persones majors, la qual cosa permetrà al consistori rejovenir el districte i dotar-lo d'elements per a la cohesió social, circumstàncies que preveu aprofitar el departament d'Urbanisme.

Així, el projecte amb un pressupost total estimat 6.000.000 d'euros contempla un Pla comunitari que coordine els recursos i accions socials i urbanes de millora del barri i proposa activitats i iniciatives que incrementen la qualitat de vida dels seus habitants.

També preveu un Centre Social com a equipament a escala de barri que permeta la realització d'activitats comunitàries i de trobada entre el veïnat. Amb el projecte es pretén garantir les condicions de vida dels col·lectius més vulnerables, així com incrementar la cohesió social amb la creació d'una xarxa de equipaments de barri, així com millorar el sentiment de pertinença i inclusió i la igualtat de gènere.

D'altra banda, planteja la renovació i digitalització de l'enllumenat públic, conversió en zona de vianants i eixamplament de carrers per a l'ús de vianants, disseny de microespais de biodiversitat, infraestructures de mobilitat alternativa com carrils per a bicicletes, construcció i rehabilitació de parcs i implementació de sistemes de drenatge sostenible.

Parc litoral de l'Arenal

Finalment, una altra aposta de l'Ajuntament és el condicionament i la millora del parc litoral de l'Arenal, una actuació que es durà a terme en un espai actualment degradat i sense ús, però amb un enorme potencial a causa de la seua situació estratègica al costat de la platja de l'Arenal.

L'actuació, amb un pressupost total estimat 10.000.000 d'euros, se centra a generar un gran parc-zona verda que funcione com a estructura del litoral i es planteja, d'una banda, el disseny i desenvolupament d'un espai-parc natural i, per una altra, amb la recuperació i neteja de l'antic càmping.

A més, preveu construir un edifici que albergue serveis mèdics, oficines municipals i un espai polifuncional per a donar servei al nucli urbà dels poblats marítims. Així mateix, planteja la renovació i digitalització de l'enllumenat públic, conversió en zona de vianants i eixamplament de carrers per a l'ús de les persones, disseny de microespais de biodiversitat, infraestructures de mobilitat alternativa com ara carrils per a bicicletes, construccions i rehabilitació de parcs, implementació de sistemes de drenatge sostenible.

Actualment, està prevista una inversió d’un milió d'euros dins de l'estratègia Edusi aprovada, i durant 2021 es realitza la participació pública i la redacció del projecte.