Borriana ha conclòs la segona fase de les obres de renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers de Manuel Peris Fuentes, avinguda d'Almassora, Ausiàs March, Vicente Blasco Ibáñez i Mare de Déu d’Agost, havent-se localitzat en aquests dos últims carrers trams de clavegueram en què s'havia desintegrat el col·lector.

 

El regidor de Serveis de Borriana, Vicente Aparisi, acompanyat per tècnics municipals i responsables de FACSA, ha visitat les obres dels carrers de Vicente Blasco Ibáñez i d'Ausiàs March per comprovar l'evolució dels treballs.

 

Després de les obres de la primera fase, que han suposat la renovació de la xarxa d'aigua i clavegueram dels carrers de la Mare de Déu de la Soledat i del Poeta Llorente, es continuarà amb una tercera i quarta fase, a les quals s'afegirà la construcció de voreres noves més accessibles i l'asfaltat de la totalitat de l'ample del vial d'alguns carrers. A més s'instal·larà un nou col·lector d'aigües pluvials al carrer d'Ausiàs March, previst en el Pla director de la xarxa de clavegueram de Borriana com a part de la xarxa separativa.

 

Les pròximes actuacions previstes són la renovació d'un tram de les conduccions principals d'abastiment del municipi, al carrer de Vicente Sales Musoles i a l'avinguda del Camí d'Onda, la renovació del col·lector de clavegueram del pont del carrer de Bon Succés, i la renovació de les xarxes d'aigua potable i clavegueram als carrers de Sant Cristòfol, Tremedal, Placetes i Comunitat de Regants. Després de l'estiu s'actuarà a l'avinguda de la Mediterrània.

 

En total es preveu renovar 2.800 metres de la xarxa d'aigua potable, amb canonades de polietilé d'alta densitat de diàmetres compresos entre 75 i 315 mm, i 1.300 metres de la xarxa de clavegueram. S'instal·laran 46 vàlvules de tall i 22 boques de reg, i es renovaran les connexions de més de 200 habitatges.

 

El regidor de Serveis, Vicente Aparisi, ha volgut remarcar tant la importància com el bon ritme de les obres. “Borriana va ser un dels primers municipis de la província a disposar de xarxes d'aigua potable i clavegueram, però amb el pas del temps aquestes canalitzacions es degraden i necessiten una renovació. El Pla de millora d'infraestructures hidràuliques permetrà la renovació de les canonades més antigues i, encara que des de l'Ajuntament sabem que aquestes obres generen molèsties, estem realitzant un esforç important perquè els treballs s'executen en el mínim de temps possible”.

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha explicat que “amb el pas dels anys aquests treballs són imprescindibles per a garantir el bon funcionament de les xarxes d'aigua i clavegueram. Aquesta és una actuació important que preveu quatre fases i que suposarà la renovació de gran part de la xarxa de clavegueram de Borriana, i en especial d'aquelles zones que necessiten una actuació més urgent”.