El cementerio municipal se prepara para ante el covid-19 para la festividad de Todos los Santos
  • Davant la proximitat de la festa de Tots Sants, a partir del 24 d'octubre de 8h a 18h

  • La missa de difunts d’enguany serà a les 11h del dia 1 de novembre i es traslladarà al porxe d'entrada al cementeri, pel protocol de la Covid-19


L'Ajuntament de Borriana ha preparat ja el protocol i el dispositiu per a la festivitat de Tots Sants, davant la proximitat de la celebració i donada la problemàtica d’enguany per a visitar a les persones difuntes a causa de la Covid-19, i pel fet que l'1 de novembre cau en diumenge, així ho ha anunciat el regidor de Cementeri, Hilario Usó.

Per això, l'edil recomana a la ciutadania aprofitar les facilitats donades pel Consistori amb els horaris ininterromputs de 8h a 18h a partir del 24 d'octubre, “perquè puguen espaiar les seues visites a fi d'evitar aglomeracions”.

Segons ha explicat Hilario Usó, encara que el cementeri municipal és ampli, el protocol establit preveu el tancament cas que l'aforament s'aproxime al 75% o hi haja zones dins del recinte en què no es puga guardar la distància de seguretat, “es tancarà per seguretat fins que es puga complir l'aforament o la distància”, per la qual cosa aconsella que la visita al cementeri “siga el més fluida possible en benefici de totes les persones usuàries”.

A més, ha indicat que es pot realitzar la busca per a localitzar els nínxols de les persones difuntes inhumades utilitzant la pàgina web del consistori, o a través del codi QR instal·lat a l'entrada del cementeri.

Així, en la pàgina web municipal es pot obtindre informació relativa a la localització, número de nínxol i fila i un plànol de la situació aproximada, així com la biografia i fotografia dels difunts il·lustres inhumats en el cementeri municipal.

També a través del codi QR instal·lat en la consergeria a l'entrada del recinte que enllaça a una aplicació online gratuïta. Després d'escanejar i llegir el codi, les persones que ho desitgen podran accedir a la informació que busquen en qüestió de segons.

Igualment, ha recordat el responsable de l'àrea que en la consergeria del cementeri hi ha disponibles dos cadires de rodes per a les persones que les necessiten. Totes aquestes facilitats, ha subratllat Hilario Usó, “ajudaran que les visites siguen més senzilles i fluides”, per la qual cosa espera que “sàpien aprofitar-les en benefici de tots”.

Horari especial

Per a la festivitat de Tots Sants el cementeri municipal estarà obert de 8h a 18h ininterrompudament, des del dissabte 24 d'octubre al diumenge 1 de novembre.

La regidoria de Cementeri habilitarà dos cadires de rodes adquirides pel consistori, per a facilitar les visites de les persones amb mobilitat reduïda. Les dos cadires estaran disponibles en la consergeria del cementeri municipal i podran sol·licitar-les totes les persones que ho necessiten per tindre problemes de mobilitat, dificultats d'accessibilitat o tindre molt complicat el desplaçament per a honrar els seus difunts en un dia tan assenyalat.

Missa de difunts

La missa de difunts d’enguany serà a les 11h del dia 1 de novembre i es traslladarà al porxe d'entrada al cementeri nou al costat de la carretera d'Almassora, pel protocol de la Covis-19. Cal recordar que l'aforament serà limitat al que permeta l'espai per la separació entre cadires de 1,5 m.

Trànsit i aparcament

Els dies 31 d'octubre i 1 de novembre es procedirà a tallar el trànsit des de la CV-18 en direcció a Borriana, i aquest carril tallat, degudament abalisat i senyalitzat, servirà com a zona per als vianants per a les persones que es desplacen a peu al cementeri, la vorera serà per als que venen del cementeri i la calçada per als que van, tot això per a propiciar el distanciament social.

El carril d’eixida de la ciutat en la carretera d'Almassora també es vorà restringit per a permetre només el pas a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda o majors amb dificultat per a desplaçar-se a peu que es dirigisquen al cementeri, així mateix, també es permetrà el pas a l'estació de servei GALP, situada en aquesta carretera.

L'accés al pàrquing del cementeri estarà vigilat per la Policia Local per a permetre només el pas de vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda o persones majors amb dificultat per a desplaçar-se.

El pàrquing de la plaça de la Fira s'habilitarà com a ‘pàrquing provisional del cementeri’, limitant-se el temps d'estacionament a 2 hores. Els conductors que desitgen fer-ne ús hauran d'indicar en lloc visible l'hora d'arribada a l'efecte de control.

Protocol COVID19

  • Mantingueu en tot moment la distància de seguretat interpersonal d’1,5m.

  • Obligatori en tot moment portar posada la mascareta de seguretat, excepte aquelles persones que tinguen autorització mèdica per a no portar-la.

  • Seguiu en tot moment el recorregut marcat amb senyals en el sòl i en la senyalització vertical.

  • Useu guants quan utilitzeu les escales, graneres, recollidors o qualsevol utensili comú, o useu gel hidroalcohòlic abans i després d'utilitzar-los. Si no disposeu de guants podeu demanar-los en consergeria

  • Per motius d'aforament 75%, es prega que la visita al cementeri siga el més fluida possible, en benefici de tots els usuaris.

  • En cas que l'aforament s'aproxime al 75% o hi haja zones dins del recinte en què no es puga guardar la distància de seguretat, es procedirà al tancament fins que es puga complir l'aforament o la distància.

  • L'aforament de l'oficina d'atenció al públic del cementeri és de 2 persones.

  • L'aforament dels lavabos és de 2 persones.

Com a conseqüència dels protocols sanitaris en vigor, es prega a la ciutadania que seguisca els consells i les indicacions del personal del cementeri i de la Policia Local.