Moción en el Pleno de junio  contra la LGTBIfobia
  • La moció reivindica una llei integral per a tot l’Estat que aborde tota la problemàtica des d'una perspectiva holística, sanitària, educativa, laboral


L'equip de govern municipal proposa en el Ple per al seu debat i aprovació, una moció que denuncia explícitament l'homofòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia, i expressa el seu compromís de posar en marxa una sèrie de mesures per a erradicar aquesta xacra social.

En la moció, se sol·licita al Govern de l'Estat l'aprovació de una Llei d'Igualtat LGTBI que aborde tota la problemàtica des d'una perspectiva holística, sanitària, educativa, laboral, entre d’altres, així com la despatologització de les identitats transsexuals i intersexuals, sense que els drets sexuals i sanitaris d'aquestes persones es vegen perjudicats.

Així mateix, lamenta que malgrat que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada, la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI encara és una assignatura pendent que cal abordar amb urgència i decisió perquè continua sent necessària, avui més que abans de l’actual situació d'alarma sanitària.

Igualment, reflecteix el compromís de posar en marxa mesures des de l'ajuntament per a promoure el respecte i erradicar la xacra social, especialment de caràcter educatiu. Per a la qual cosa, entre altres qüestions, proposa utilitzar les iniciatives culturals i festives de manera transversal i continuar fomentant la formació en la coeducació i els Plans Coeducatius entre els Centres Escolars del municipi, incloure accions en el pròxim Pla d'Igualtat Municipal i continuar organitzant les jornades ‘Celebrant la Diversitat’.

A més, des de la moció es reivindica una educació plural des dels valors democràtics i de tolerància, en què s'incloga la defensa de la diversitat familiar i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació que puguen patir les famílies homoparentals i homomarentals, tant simbòlicament com materialment.

Al mateix temps, advoca pel paper dels municipis en la normalització del col·lectiu LGTBI, perquè són els espais més pròxims a la ciutadania, i per això considera necessari donar una resposta a la població LGTB en tot allò que siga de la seua competència.

L'escrit posa de manifest la necessitat aquest 28 de juny, d'un suport explícit a les demandes i necessitats de la població LGTBI, i com a mostra pública i visible del suport continu del consistori als drets LGTBI, els colors del moviment lluiran a la façana de l'Ajuntament.

Finalment, expressa un compromís efectiu contra les retallades socials que solen seguir a les situacions de crisis, especialment en la prevenció i el tractament del VIH/sida, i posar particular cura en la situació de les persones migrants, fent campanyes de prevenció i reivindicant la sanitat pública universal.