MOción  en el pleno sobre financiación autonómica
  • La moció reivindica al Govern d'Espanya una inversió real equiparada al pes poblacional de la Comunitat Valenciana a Espanya en els nous pressupostos de l'Estat

  • L'escrit evidencia que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada en el repartiment dels fons del sistema de finançament autonòmic


L'equip de govern municipal ha proposat en el Ple per al debat i aprovació, una moció sobre la reforma del sistema de finançament autonòmic i els fons no reembossables, que evidencia que la Comunitat Valenciana és “la pitjor finançada en el repartiment dels fons del sistema de finançament autonòmic”.

Segons ha avançat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, el fet de partir una situació de desigualtat suposa “un esforç molt major”, a fi de, fins i tot amb menys recursos, “disposar de liquiditat per a poder afrontar els pagaments immediats derivats de la pandèmia i comptar així mateix amb recursos addicionals per a fer front a les despeses”.

Segons el parer de Maria Josep Safont, per a donar una resposta “eficaç i solidària”, i també “capaç de garantir que tota la ciutadania puga fer front a l'emergència i preparar-se per a la recuperació sense que ningú quede arrere”, és imprescindible “resoldre el problema de finançament que pateix la nostra Comunitat i, per tant, els municipis”.

En la moció, ha explicat, a més de sol·licitar al Govern d'Espanya l'obertura del procés de reforma del model de finançament autonòmic, l’insta que els nous Pressupostos Generals de l'Estat seguisquen el criteri d'una inversió real equiparada al pes poblacional de la Comunitat Valenciana a Espanya”, com ja va succeir en els PGE de 2019, que no van arribar a ser ratificats pel Congrés dels Diputats.

En la mateixa línia, ha manifestat l'alcaldessa, “sol·licitem l'aplicació en l’actual exercici de mesures compensatòries i dèficit asimètric que compense la situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, així com que el Fons No Reembossable atenga índexs tècnics, objectius i comparables entre comunitats autònomes, que mesuren les necessitats de despesa sociosanitària de cada comunitat i l'impacte de la paràlisi de l'activitat en el volum recaptatori de cada regió”.

Així mateix, el text reclama que el criteri de població potencialment afectada siga la que predomine en el repartiment del fons dels 10.000 M€ assignats a la dimensió sanitària de la Covid-19, “sense perjudici de la solidaritat en el repartiment de recursos amb aquelles regions en què l'epidèmia ha tingut una major incidència, proves realitzades, hospitalitzacions, UCI”, ha puntualitzat Maria Josep Safont.

L'equip de govern municipal sol·licita igualment al Govern d'Espanya que el criteri de repartiment en els 1.000 M€ per a serveis socials “es base en la població de cada territori, la població major de 65 anys i l'índex de pobresa relatiu, reflectint aquestes variables les diferències de necessitats socials de les comunitats autònomes”.

Paral·lelament, consideren que el criteri de repartiment dels 5.000 milions d’euros per a cobrir la caiguda de recaptació per la pandèmia s’hauria de fer “d'acord amb l'esforç fiscal exercit en cada autonomia, i evitar així que es tinguen en compte de manera interessada les caigudes d'ingressos com a conseqüència de la política d'exempcions fiscals aplicades en detriment de la cohesió social i territorial del nostre país”.

També aprecien des del consistori que s'ha de valorar “el diferent impacte recaptatori derivat de la paràlisi econòmica per la pandèmia com a conseqüència de la diferent especialitat sectorial de cada territori”.