L'Ajuntament de Borriana ha iniciat la campanya de vigilància i tractament de focus de mosquit tigre per a prevenir la proliferació d'aquest insecte i evitar així les molèsties ocasionades per aquest mosquit amb vista a la temporada estival.

 

 

 

La campanya, duta a terme per la Regidoria de Sanitat, comprén una sèrie d'accions preventives en llocs públics a través de tractaments setmanals, que enguany s'han avançat a final de març per tal d'augmentar-ne l'efectivitat i que incidiran de manera especial a la zona de la platja.

 

 

 

A través de tècnics especialitzats, es realitzen tractaments amb productes herbicides naturals en llocs públics com ara embornals, zones enjardinades, mallades, fonts ornamentals i qualsevol punt que presente extenses o reduïdes làmines d'aigua acumulada a fi d'evitar la proliferació de larves, així com un problema greu per a la població.

 

 

 

Amb l'objectiu de combatre el mosquit tigre als espais privats on l'Ajuntament no té accés, la campanya inclou també l'edició de fullets informatius amb recomanacions i consells adreçats a la ciutadania, ja que aquest mosquit cria sobretot en zones privades perquè necessita molt poca quantitat d'aigua per a dipositar els seus ous.

 

 

 

Evitar recipients que puguen acumular aigua estancada, mantenir els nivells de clor adequats en piscines, basses i estanys, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig, renovar cada dos o tres dies l'aigua dels abeuradors dels nostres animals i tirar aigua als claveguerons són les recomanacions que cal tenir en compte a les zones privades.

 

 

 

El regidor de Sanitat, Manel Navarro, ha explicat que “les accions preventives que estem duent a terme en embornals i zones enjardinades estan encaminades a evitar la proliferació d'aquest insecte. Amb l'ajuda de tècnics especialitzats, vigilarem totes les zones, especialment la de la platja, i farem tot el que estiga en la nostra mà a fi de minimitzar la presència de mosquits amb vista a la temporada estival”.

 

 

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha assenyalat que “realitzem tractaments setmanals per evitar la proliferació d'aquest insecte, que entenem que han de ser complementats amb les xicotetes accions individuals dels veïns i veïnes de Borriana als seus jardins o patis. Sumant esforços podem reduir en la mesura que siga possible les molèsties que ocasiona aquest mosquit”.