sala apuestas burriana

L'Ajuntament de Borriana ja «ha preparat al·legacions al Projecte de decret del Consell pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de salons recreatius i salons de joc (D 55/2015, de 30 d'abril de Consell) i del Reglament d'apostes» (D 42/2011, de 15 d'abril del Consell), tal com explicava l'alcaldessa de la ciutat i regidora d'Educació, Maria Josep Safont. Al·legacions de les quals també s'ha donat compte a la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Borriana i que ha comptat amb el suport de totes les formacions polítiques en el consistori, i que, per tant, seran ratificades en el ple ordinari que tindrà lloc en el Saló de Plens Municipal aquest pròxim dijous 7 de febrer a partir de les 19.00 hores.
Així mateix, la màxima autoritat municipal s'ha reunit igualment amb les direccions dels IES Llombai i Jaume I, comptant igualment amb el seu suport després de les trobades mantingudes amb els equips directius de tots dos centres. En concret, segons explicava Safont “en aquestes al·legacions posem l'accent en dues qüestions: d'una banda la distància d'aquests salons respecte als centres educatius, que en el projecte és de 150 metres i que considerem insuficient, per la qual cosa demanem que la distància siga de 250 metres; i per un altre establir les mesures transitòries necessàries per a evitar la posada en funcionament d'aquests salons que no s'adapten a la nova legislació”.
A més, l'edil de Seguretat a Borriana, Javier Gual, ha volgut concretar que “la nova legislació és més severa que l'anterior, protegint més als menors i establint una distància de 700 metres entre els diferents salons, a més d'augmentar l'import de les multes i sancions davant els possibles incompliments; no obstant això, entenem que és fonamental formular aquestes al·legacions complint amb l'acordat en la moció que es va aprovar per unanimitat en el ple del 13 de desembre de 2018”.
Gual també ha volgut afegir que “en eixe mateix sentit, la Policia Local de Borriana ha preparat a través de la Unitat de Relacions amb la Comunitat Educativa (URCE) diverses xarrades dirigides tant als menors com als seus progenitors per a previndre la ludopatia tant en els salons com a través de dispositius electrònics, de les quals informarem puntualment”.
Finalment, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha conclòs afirmant que “ens preocupen els més vulnerables i les seues famílies, i com a Administració més pròxima hem pres el pols a la realitat social davant aquest tema tan preocupant i hem actuat en conseqüència, amb el consens de tots els grups i IES, la qual cosa en aquesta matèria és bàsic”.