Documentació relativa a Borriana de l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola: Mostra en línia.

Estatuts de l'Agrupació de "Dones Lliures" de Borriana.

Procedència del document: MINISTERI DE CULTURA, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, ÉS.37274.AGGCE/38.8.5.2403.

 

Bàndol de 8 de febrer de 1938, en el qual es copia textualment l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Economia, que va aparéixer en el Butlletí Oficial de la província del dia 5 sobre regulació de preus de venda d'articles d'ús i vestit.

Procedència del document: MINISTERI DE CULTURA, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, ÉS.37274.AGGCE/38.8.5.2406.1//PS-CARTELLS,752

 

Bàndol de 15 de maig de 1937 sobre el lliurament d'armes llargues per part de la rereguarda i l'obtenció de llicències per a armes curtes.

Procedència del document: MINISTERI DE CULTURA, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, ÉS.37274.AGGCE/38.8.5.2406.1//PS-CARTELLS,826

 

Ordenances i Reglament de la Comunitat de Llauradors de Borriana.

Procedència del document: MINISTERI DE CULTURA, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, ÉS.37274.AGGCE/HEMEROTECA, f-5447

 

Reglament de la Societat de Treballadors Agrícoles "La Productiva" de Borriana.

Procedència del document: MINISTERI DE CULTURA, Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, ÉS.37274.AGGCE/PS-CASTELLÓ, 261

 

8 de març de 2012
Amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, us invitem a conéixer este document, que evidencia el llarg camí que les dones han hagut de recórrer fins a la igualtat.

"A los efectos de lo dispuesto sobre el Servicio Social de la mujer"

El Servei Social de la Dona es va crear en 1937 i es va mantenir fins a mitjan anys setanta del segle XX. Complia una funció d'adoctrinament i de control, ja que transmetia a les dones uns valors que les relegaven únicament al paper de mares, esposes i mestresses de casa. Paradoxalment, el compliment del Servei Social era necessari per a poder accedir a estudis i ocupacions fora de la llar.

SSM00

Vegeu el document complet

Vegeu la fitxa del document

Arxius:

Projectes digitals:

Directoris i Bases de Dades:

Associació Cultural Grup d'Estudis Històrics Fallers de Borriana

  • Presentació

Logo

Currículum

  • Publicacions

tomoI

tomoII

creus

esteve

50

50i

aymerich

llibret

metrica

Consulta i préstecs interns a les oficines de l'Ajuntament.

Atenció a usuaris:

Resolució de consultes de forma presencial, per telèfon, fax, correu postal i correu electrònic:

Plaça Major,1.
12530 Borriana (Castelló)
Tlf. 964 51 00 62 ext.270
Fax: 964 51 09 55
E-mail:arxiu@burriana.es

Consulta en sala de:

Fons documentals.

Instruments de descripció disponibles.

Hemeroteca (BIM El Pla de Burriana, Crònica de Burriana, retalls de premsa des de 1992, que tracten exclusivament de notícies referents a Borriana, Llibrets de falles des de 1943 i El Fallero des de 1944.)

Biblioteca Auxiliar (xicoteta col·lecció de llibres, volums d'Aranzadi de 1929 a 1966 i fons antic)

Reproducció de documents:

Fotocòpia i Còpia Digital, segons disponibilitat i previ pagament de les taxes municipals vigents.

Tant la sol.licitud de consulta com la sol.licitud de còpies hauran de realitzar-se per escrit emplenant els corresponents formularis.

Descàrrega: