Resultats de la tercera fase dels pressupostos participatius

Finalitzada la segona fase dels pressupostos participatius de 2017, a continuació s'indiquen els suports que han recollit les 11 propostes de la ciutadania que van passar a la tercera fase, ordenades pel nombre de suports aconseguits.

 

Per a obtindre el nombre de suports s'han tingut en compte els següents criteris:

  • S'han comptabilitzat els suports de cada ciutadà o ciutadana a cada proposta.

  • Cada ciutadà o ciutadana únicament podia donar el seu suport a una mateixa proposta una única vegada, encara que podia donar el seu suport a totes les propostes que desitjara.

  • Només s'han considerat suports vàlids els de les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana el dia 1 de gener de 2016.

 

 

Nombre de suports: 6.918

Suports nuls: 1.211 (919 de suports de persones no empadronades i 292 suports duplicats)

Suports vàlids: 5.707

 

 

Num. Proposta Descripció Num.Suports
2 Local Social en el Port 1863
1 Creació del museu faller dins de la Casa de la Cultura 1528
5 Millorar y acondicionar l'antic camping de l'Arenal 491
3 Millorar i acondicionament del centre urbà i de les zones comercials 478
4 Millora de les instal·lacions de la biblioteca municipal 476
7 Millorar l’accessibilitat de la ciutat 263
8 Actuacions en les antigues escoles de Santa Bàrbara 217
11 Conservació i protecció de l’espai natural del Clot 141
9 Millora de les zones verdes i parcs 136
6 Millora i condicionament de camins rurals del terme 52
10 Senyalització d’edificis públics amb pictogrames emprats pels centres d’educació especial 44
0 Suports Nuls: son suports que han indicat els ciutadans a mà que no estan dins de les 11 propostes que hi havia que votar. Son suports vàlids ja que els ciutadans estaven empadronats, però no han votat ninguna proposta de les 11 marcades. 18
  Total Suports vàlids 5707

Suports Totals 6918
Suports No Vàlids 919
Suports Repetits 292
Suports Correctes 5707

 

Els suports repetits son vtos que ha realitzat una persona empadronada a Borriana a una proposta concreta més d'una vegada. Per exemple una persona ciutadana ha votat tres vegades, dos vegades a la proposta 1 i una vegada a la proposta 3. Les dues vegades que ha votat la proposta 1 comptaria com una vegada.

Vos recordem que sólament es poden contabilitzar una vegada els suports que ha realitzat una persona empadronada a una proposta en concret. Però una persona ciutadana pot votar més d'una proposta.

 

Ciutadania total d'empadronades/d'empadronats majors de 16 anys 29771
Ciutadania que ha votat 4181

    A continuació s’indiquen les 15 propostes que han recollit més suports per part de la ciutadania amb una breu descripció de les actuacions que comporten i una estimació aproximada del cost de cada una. Cal tindre en compte que esta estimació pot augmentar o disminuir per sotmetre’s a licitació pública competitiva, i també per raó de les necessitats específiques de les propostes.

    Algunes s’han unit en una única proposta per considerar que els àmbits d’actuació eren molt semblants i es millorava l’execució si es realitzaven conjuntament, per la qual cosa, finalment seran 11 les propostes sotmeses a votació. En els casos en què s’han agrupat propostes, s’indica en la descripció.

Les propostes estan ordenades pel nombre de suports obtinguts. Es poden consultar els resultats complets en la web.

http://burriana.es/index.php/va/serveis-municipals/participacio/pressupostos-participatius/exercici-2016/resum-segona-fase

 

1. Creació del museu faller dins de la Casa de la Cultura

 

Objectiu: dotar la ciutat d’un museu faller que reculla la tradició fallera de Borriana des dels seus inicis fins a l’actualitat.

 

La realització d’esta proposta inclou: adequació d’una sala en el CMC La Mercé de 180 m2; despeses d’il·luminació, reparacions, pintura de parets, terra i sostre, finestres, adquisició de mobiliari, estanteries, vitrines, tarima de fusta, adquisició d’elements de decoració, etc.

    Cost estimat: 60.000 €

 

2. Local social en el Port

 

S’han unificat la segona i la tercera proposta: un local per a les associacions de veïns del Port i creació d’una biblioteca i sala d’estudi en el Port.

 

Objectiu: condicionar un espai per a usos de les associacions i col·lectius del Port que avaforisca i pose en valor el seu treball i l’associacionisme. Dotar els poblats marítims del Port  d’un espai per a sala d’estudi o biblioteca on es puguen realitzar també actes culturals i socials.

 

La realització d’esta proposta inclou el lloguer anual d’un local (aproximadament 1.000 €/mes) i l’adequació de l’espai, mobiliari, etc. (aproximadament 20.000  €).

    Cost estimat: 32.000 €

 

3.  Millora i condicionament del centre urbà i de les zones comercials

 

El condicionament i la millora del centre urbà i les zones comercials per a adequar-lo a les necessitats actuals i fer un espai agradable i còmode per als veïns i veïnes que van a comprar, és una demanda també sol·licitada des de fa molts anys pel sector comercial de la ciutat.

 

La realització d’esta proposta comportarà l’augment i millora de la il·luminació nadalenca en les zones comercials i centre de la ciutat.

    Cost estimat: 25.000 €

 

4. Millora de les instal·lacions de la biblioteca  municipal

 

Objectiu: dotar les instal·lacions de la biblioteca municipal de material bibliogràfic actual i de pressupost per a reposició de material antic, així com d’equips informàtics nous per als usuaris i usuàries de la biblioteca. En total s’adquiriran 6 equips informàtics amb programari lliure de tractament de textos, full de càlcul, dibuix, etc.  Igualment s’adquirirà un programa per a evitar l’ús indegut de la xarxa.

    Cost estimat: 20.000 €

 

5. Millorar i condicionar l’antic càmping de l’Arenal

 

L’espai que antigament allotjava el càmping de Borriana s’ha convertit des de fa ja molts anys, en un lloc de reunió familiar i esbarjo de la població, que hi acudeix per a dinar o passar el dia. Sens dubte, és un lloc privilegiat al costat de la mar que s’ha de protegir i revalorar.

 

Objectiu: millorar l’espai del càmping amb el condicionament general del lloc, increment i millora del mobiliari urbà, fonts, jocs infantils, etc., i també la plantació d’arbres que renoven la massa forestal i subsituïsquen els exemplars vells o que han caigut.

    Cost estimat: 15.000 €

 

6. Millora i condicionament de camins rurals del terme

 

Objectiu: en esta ocasió es millorarà l’asfaltatge del camí de les Monges i del camí Virrangues.

    Cost estimat: 40.000 €

 

7. Millorar l’accessibilitat de la ciutat

 

Esta proposta està formada per les tres referents a accessibilitat: millora general de l’accessibilitat, platges accessibles i adaptació dels parcs a persones amb mobilitat reduïda, etc.

 

Objectiu: millorar l’accessibilitat general de la ciutat, que inclou tant els nuclis urbans com les platges i els parcs. Les accions consistiran a adaptar les voreres, accessos, rastells, pas per a cadires de rodes…, d’alguns carrers on hi ha mancances; millorar les passarel·les d’accés a les platges accessibles; millorar l’accessibilitat dels parcs de la Pl. Sanchis Guarner i de la Pl. la Panderola, i instal·lar mobiliari i jocs adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i la tercera edat.

Cost estimat: 30.000 €

 

8. Actuacions en les antigues escoles de Santa Bàrbara

 

En esta proposta s’inclouen les dos que feien referència a les antigues escoles de Santa Bàrbara: pati de les escoles i reparació del sostre de la zona de colombicultura.

 

Objectiu: millorar les instal·lacions de les antigues escoles de Santa Bàrbara, que inclou: reparació del terra i enllumenat del pati i zona de jocs, i la reparació del sostre de la zona de colombicultura. Totes estes inversions repercutiran en la població que viu a Santa Bàrbara i, especialment, en els xiquets i xiquetes. Així mateix, s’afavorirà l’enfortiment del teixit social i la vida associativa.

    Cost estimat: 45.000 €

 

9. Millora de les zones verdes i parcs

 

Objectiu: millorar les zones verdes i els parcs de la ciutat: arbratge, mobiliari; aparells per a fer esport; fonts, etc.

 

En esta proposta només es valora el cost del mobiliari i de l’equipament esportiu dels parcs, atés que en el cas que fóra de les més votades, les actuacions en les zones verdes que comporta s’inclourien en el pròxim contracte general de manteniment de parcs i jardins de la ciutat.

    Cost estimat: 20.000 €

   

 

10. Senyalització d’edificis públics amb pictogrames emprats pels centres d’educació especial

A més de la senyalització d’edificis públics amb pictogrames, s’adquiriran tauletes digitals amb programari que reconeix el llenguatge icònic emprat pels centres d’educació especial, amb la finalitat que el personal tècnic puga, per mitjà d’estes tauletes, comunicar-se amb la ciutadania que ho necessite. A aquest efecte, s’indicarà amb cartells que es troben disponibles estes tauletes.

    Cost estimat: 5.000 €

 

11. Conservació i protecció de l’espai natural del Clot

 

Les actuacions que es portaran a terme en el Clot inclouran l’adquisició i instal·lació de nous panells informatius i plantació d’arbres i arbustos autòctons per a substituir els exemplars malalts que s’han hagut de tallar.

    Cost estimat: 12.000 €

 

 

Resultats de la segona fase dels pressupostos participatius: recollida de suports

 

Finalitzada la segona fase dels pressupostos participatius de 2017, a continuació s'indiquen els suports que han recollit les 40 propostes de la ciutadania que van passar a la segona fase, ordenades pel nombre de suports aconseguits.

 

D'acord amb el reglament dels pressupostos participatius per al 2017, les 15 que han obtingut major nombre de suports passaran a la tercera fase de votació per part de la ciutadania, que tindrà lloc del 30 de setembre al 31 d'octubre de 2016.

 

Per a obtindre el nombre de suports s'han tingut en compte els següents criteris:

  • S'han comptabilitzat els suports de cada ciutadà o ciutadana a cada proposta.

  • Cada ciutadà o ciutadana únicament podia donar el seu suport a una mateixa proposta una única vegada, encara que podia donar el seu suport a totes les propostes que desitjara.

  • Només s'han considerat suports vàlids els de les persones majors de 16 anys empadronades a Borriana el dia 1 de gener de 2016.

 

Nombre de suports: 6.854

Suports nuls: 1.034 (814 de persones no empadronades i 220 vots duplicats)

Suports vàlids: 5.820

 

 

 

Num. Proposta Descripció Num. Suports
10 Creació del museu faller dins de la Casa de la
Cultura
1379
40 Creació d’una biblioteca i sala d’estudis en el Port. 860
39 Habilitació d’un local per a les associacions del Port. 836
34 Centre urbà i zones comercials.  Millora i condicionament del centre urbà i de
les zones comercials
264
1 Millora de les instal·lacions de la biblioteca municipal ampliació, aula d’estudis, adquisició de fons bibliogràfic, augment del nombre d’ordinadors... 238
25 Millorar i condicionar l’antic càmping de l’Arenal plantació d’arbres, mobiliari urbà, fonts, jocs infantils, parc adaptat, etc 218
18 Millora i condicionament de camins rurals del terme asfaltatge, senyalització, etc 211
8 Millora de l’accessibilitat en tota la ciutat: carrers, voreres, accessos, rastells, pas per a cadires de rodes, etc 172
9 Augmentar les zones de platges accessibles  i millorar les existents. 153
33 Antigues escoles de Santa Bàrbara. Reparació del terra i enllumenat i de la zona de jocs de les antigues escoles de Santa Bàrbara. 151
12 Adaptació dels parcs de la ciutat -mobiliari, jocs, etc.- per a persones amb mobilitat
reduïda, tercera edat, etc
143
32 Antigues escoles de Santa Bàrbara. Reparació del sostre i de la zona de colombicultura de les antigues escoles de Santa Bàrbara. 140
11 Millora de les zones verdes i parcs més mobiliari infantil, infraestructures, aparells per a a fer esport, augment de l’arbratge… 124
31 Senyalització d’edificis públics amb pictogrames utilitzats pels CEE Hortolans i la
majoria dels centres d’educació especial
95
24 Conservació i protecció de la flora i fauna de l’espai natural del Clot repoblació, estudi de flora i fauna, aula de natura, itineraris, etc. 70
3 Carril bici fins a l’estació de Renfe 68
4 Millorar la xarxa de carrils bici existent a Borriana: senyalització, pintura, aparcabicis… 64
21 Plantació d’arbres a l’Arenal. 62
2 Lloguer de bicicletes municipals amb punts
per a agafar/deixar les bicicletes en diferents
punts de la ciutat.
51
6 Augment de les instal·laciones esportives en els parcs i millora de les existents. 50
37 Parc caní. Dotar el parc caní amb espais d’ombra,
mobiliari urbà i zones d’entrenament
47
28 Condicionar i millorar el parc de Quarts de Calatrava  font, espai de jocs, etc 41
22 Creació d’un jardí botànic en l’Av. Juan Bta. Sanmartín: espècies mediterrànies, guies docents, itinerari turístic, espècies endèmiques, exposicions, etc. 38
30 Condicionar i millorar el Jardí del Bes. 32
23 Millores en l’edifici de la Casa de la Cultura 32
20 Augment de la superfície destinada als horts urbans ecològics. 28
7 Millora de les instal·lacions del gimnàs de la piscina municipal. 27
35 Millorar el parc infantil del Port. 26
19 Instal·lació de sistemes d’energia solar en el Mercat central. 25
26 Habilitar un pàrquing per a camions. 24
14 Condicionament i millora de l’antic poliesportiu de la Bosca despatxos per als
clubs esportius i millores en la pista i grades
22
38 Pista de atletisme. Millora i condicionament 21
17 Digitalitzar i indexar  els llibres que tracten sobre la història de Borriana: Historia de Burriana, de Roca i Alcayde, etc 19
36 Parc de la Pl. les Eres. Millorar les instal·lacions 16
13 Instal·lació d’aire condicionat al Pavelló de la Bosca reduir la temperatura en les pistes perquè es puga fer esport en millors condicions 16
5 Construcció d’un skate park. 15
27 Asfaltar el C. Jaime Chicharro 13
16 Il·luminació dels edificis monumentals de la ciutat.  Casa de la Cultura, torre del Mar, etc. 13
0 Votació en blanc 6
15 Condicionar l’espai de de la Pl. Francisco Tomás y Valiente amb millores en el mobiliari urbà, paviment, etc 5
29 Asfaltar el C. Sant Andreu. 5
  Total Suports vàlids 5820

Suports Totals 6854
Suports No Vàlids 814
Suports Repetits 220
Suports Correctes 5820

Ciutadans totals totales empadronats majors de 16 anys 29771
Ciutadans que han votat 2827