Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
08-02-2023 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
09-02-2023 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
10-02-2023 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
11-02-2023 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
12-02-2023 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
13-02-2023 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
14-02-2023 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24