Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
07-04-2020 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
08-04-2020 Terrádez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
09-04-2020 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
10-04-2020 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
11-04-2020 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
12-04-2020 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
13-04-2020 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15