Foto de BRUNO ARNANDIS VENTURA

BRUNO ARNANDIS VENTURA

Regidor
Regidor delegat en

Obsequis

No hi ha obsequis

Viatges

No hi ha viatges

Agenda

Participa en

Nom Tipus
PLE Regidor/a

Dades personals

Formació

-Tècnic superior en gestió mediambiental UNE EN ISO 14001. 2013. -Postgrau en enginyeria dels recursos hídrics, Universidad de Zaragoza. 2008-2009. -Tècnic superior en prevenció de riscos laborals (especialitats de seguretat al treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia), Novotec-Soluziona. 2003-2004. -Enginyeria tècnica de mines, Universitat politècnica de Catalunya 1998-2001. -Primer curs de ciències físiques, Universitat de València, 1994-1995. -Coordinador d’activitats i projectes d’animació i temps lliure i director de centres de vacances, EAJ, 1995.

Experiència professional

-Desde 2002 director tècnic d'una empresa minera dedicada l'extracció de matèries primes per al sector ceràmic. Tierras Castellón S.A. -Al 2001, dos mesos al departament de morter sec de Betón Catalán (grup CRH) -Anteriorment he treballat en animació juvenil i infantil, industria ramadera i forestal i en hostaleria. -He viscut i treballat a Noruega, Gales i Islàndia. Voluntariat i altres activitats: - Antic membre de diverses associacions com la ONG "mineria pel desenvolupament", la sectorial d'estudiants de mines (amb les quals vaig col·laborar a la seva fundació) i de l'Agrupament Escolta Borriana - Col·laboracions puntuals amb projectes d'abastiment d'aigua i de foment de mineria sostenible a Chiapas (Méxic) -1.er Premi del Concurso Nacional de Restauración de Espacios Afectados por Actividades Extractivas. 4ª Edición, 2005 -Investigació sobre els riscos d'inundació a Borriana, publicant i exposant al "Segundo Congreso Internacional sobre Geología y Minería en la Ordenación del Territorio y en el Desarrollo, 2009 Utrillas (Teruel).

Ressenya personal

Nascut el 9 de juliol de 1974. Casat.