Expediente de contratación para la reforma del antiguo ambulatorio
  • La Junta de Govern Local ha aprovat aquest matí el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma per un pressupost base de licitació de1.666.128 euros

  • Les obres de condicionament de l'edifici seran cofinançades al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi)


L'Ajuntament ha iniciat l'expedient de contractació de les obres de reforma de l'edifici de l'antic ambulatori del carrer València, per a la relocalització i concentració dels Serveis Socials municipals i de l'Oficina d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS), amb un pressupost base de licitació d'1.666.128,83 euros, segons ha avançat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont.

Es tracta d'una actuació cofinançada al 50 per cent pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi) del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

Maria Josep Safont ha explicat que aquest matí la Junta de Govern Local ha aprovat el projecte bàsic i d'execució de les obres de reforma, redactat per AQUIDOS ARQUITECTES TECNICS I GESTIO SLP, per al qual l'Ajuntament ha començat les gestions de sol·licitud tant de la retenció de crèdit per l'import del pressupost base de licitació, com de l'informe tècnic i la memòria justificativa pertinents als serveis tècnics municipals.

Sobre aquest tema l'alcaldessa ha recordat que l'Ajuntament va aconseguir a finals de l’any passat la cessió per part de Ministeri de l'immoble de l'antic ambulatori per als pròxims 30 anys, després de reiterades peticions i gestions des de l'any 2012. La cessió de l'edifici per als pròxims 30 anys, ha argumentat, era una qüestió fonamental per a rebre els diners dels fons Feder.

L'edifici albergava, fins a 2003, el centre de salut de la localitat que va quedar en desús després de la inauguració del nou Centre de Salut. Amb l'entrada de la nova corporació en 2015, ha afirmat la primera edil, l'equip de govern “va reprendre la reivindicació i va realitzar contactes continus i efectius amb tots els estaments implicats, a fi de modificar la temporalitat de la cessió que impedia l'aplicació de subvencions dels Fons FEDER per a la rehabilitació de l'edifici”.

La reforma de l'edifici representa la recol·locació i concentració dels Serveis socials municipals en l'antic ambulatori, un edifici situat dins del nucli urbà, de propietat estatal, en desús i un estat de preocupant abandó durant més de 15 anys, i significa a més, segons el parer de l'alcaldessa, “poder escometre una important millora i modernització que pose en valor i dinamitze l'entorn on se situa”

Igualment, amb l’execució d’aquestes obres s'acabarà amb la provisionalitat de les deficients dependències dels Serveis Socials actuals per a situar-los en aquest edifici restaurat i modern, que concentrarà altres serveis d'atenció al públic.

Al mateix temps, ha indicat Safont, complirà amb l'objectiu de millorar les instal·lacions de l'antic edifici i reavivar la zona urbanística en què se situa, amb la finalitat de millorar dia a dia i incidir positivament en la gestió de les necessitats socials de la ciutat de Borriana.

Les obres de condicionament de l'edifici seran cofinançades dins de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (Edusi), finançada al 50% amb fons europeus FEDER, un instrument financer que ajuda a millorar el desenvolupament econòmic de les regions que formen part de la Unió Europea.

 

El Ayuntamiento suspende la escuela de verano y plantea alternativas
  • Davant la impossibilitat d'assegurar al cent per cent les condicions necessàries per a afrontar la crisi sanitària provocada per la pandèmia


L'Ajuntament de Borriana ha decidit suspendre definitivament el servei municipal escolar d'estiu, després d'estudiar la situació actual sobre l'estat d'alarma i buscar altres possibilitats, davant la impossibilitat d'assegurar al cent per cent les condicions sanitàries necessàries.

Segons ha reconegut l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, "ha sigut una decisió difícil i obligada per les circumstàncies. Hem estudiat moltes possibilitats però, davant de la situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia, hem decidit, per sentit de la responsabilitat i per prudència, no fer l’Escola d’Estiu aquest any 2020”.

Com a alternativa, ha explicat Safont, el consistori està ultimant un ampli programa d'activitats socioeducatives, lúdiques, culturals i esportives en el qual estan treballant transversalment diversos departaments municipals per a oferir durant tot l'estiu a les famílies de Borriana “possibilitats d'espais d'oci educatiu i comunitari, i col·laborar en la conciliació familiar”.

Sobre aquest tema, ha concretat, ahir de vesprada va tindre lloc una reunió de treball, anàlisi i coordinació interdepartamental, presidida per l'alcaldessa, entre els diferents departaments implicats, Joventut, Serveis Socials, Igualtat, Esports i Cultura, per a analitzar la situació que es presenta de cara a la població infantil i juvenil aquest estiu, així com a les seues famílies.

La preocupació fonamental mostrada per les àrees implicades es va centrar en assegurar la viabilitat higienicosanitària de les activitats que finalment es plantejaran, així com oferir alternatives segures a les famílies de manera que se'ls oferisca un respir i alternatives a la conciliació.

En aquest sentit, ha explicat Safont, es va descartar poder oferir en les condicions higienicosanitàries recomanades per la Direcció General de Salut Pública de la GVA, activitats per a menors de 7 anys, per a les quals no es descarta l’opció d’obrir una línia d'ajudes o donar suport a aquelles entitats que tinguen possibilitats de fer-ho.

També es van valorar altres serveis que es consideren viables oferir per a la infància a partir de 7 anys com el Campus Multiesportiu que organitza l’SME, l'Escola Artística del CMARMV o, fins i tot, oferir des de la Regidoria de Joventut altres activitats alternatives que van quedar sobre la taula i que es comunicaran en els pròxims dies.

El que sí que queda clar és que durant l'època estival dels mesos de juliol i agost, l'Ajuntament facilitarà diverses microescoles municipals d'estiu en matèria d'esports, de música, d'art, i d'oci, que es desenvoluparan amb una programació específica, activitats i tallers, en grups reduïts, i amb les garanties de complir amb totes les mesures de seguretat sanitària.

Paral·lelament, a través dels Serveis Socials municipals es reforçaran les prestacions bàsiques d'alimentació a unitats familiars amb necessitats i amb fills a càrrec, amb la finalitat de pal·liar les dificultats econòmiques que puguen derivar-se de la suspensió de l'Escola d’Estiu i, per tant, del servei de menjador.

Cal recordar que l'Escola d'Estiu de Borriana és un projecte desenvolupat per l'Ajuntament des de fa 35 anys en què participen anualment prop de 400 xiquetes i xiquets del municipi de 3 i 16 anys, que ofereix un servei de menjador i activitats educatives des de les 9h fins a les 15h durant tot el mes de juliol i també durant el mes d'agost amb el campament d'estiu.

Las familias con hijos reciben el 60 % de las ayudas básicas para alimentación durante el confinamiento

Les prestacions destinades pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació durant el confinament, des del 16 de març al 13 de maig, ascendeixen ja un import que s'eleva a 87.061euros i suposa un 82% del que s’ha gastat per aquest mateix concepte en tota l'anualitat de 2020.

Centrats en col·lectius especialment vulnerables, com poden ser els menors d'edat, cal assenyalar que del total d'aquest import destinat a prestacions econòmiques individuals de necessitats bàsiques d'alimentació, un 58% (50.566,73 euros) s’ha destinat a unitats familiars amb fills a càrrec, amb la finalitat de pal·liar les dificultats econòmiques que han pogut derivar-se de la suspensió dels menjadors escolars.

Si traslladem aquestes xifres a despesa diària, es percep que els serveis socials municipals han sextuplicado el capital dedicat a alimentació bàsica per a persones vulnerables amb una inversió mitjana que s'eleva a 1.475,6 euros diaris en el període del 16 de març al 13 de maig, en contrast amb els 253,4 euros al dia destinats en els primers dos mesos i mig de l'any.

Aquestes ajudes formen part de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI), que s'han triplicat de forma general en el municipi com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia de la Covid-19. Precisament, del 16 de març al 13 maig d'enguany, s'han concedit un total de 318 PEI de diferent tipologia, per un import global de 95.670,52 que representa una despesa de 1.621,5 euros al dia; mentre que de l'1 de gener al 15 de març es van destinar 43.161,21 euros, que constitueixen 575,48 euros al dia.

Per conceptes, els 95.670,52 euros gastats en els quatre tipus de PEI diferents, en les 8 setmanes de l'estat d'alarma, han sigut de 87.061 euros en prestacions de necessitats bàsiques d'alimentació, 4.505,45 euros en prestacions d'ús d'habitatge habitual, 1.727 euros en prestacions d'acció extraordinària, 1.957 euros en prestacions de subministraments energètics i 418 euros en ajudes tècniques.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid-19, que inclou també resoldre 3 decrets setmanals d'ajudes amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones.

A més de les 318 prestacions concedides, en aquests moments n’hi ha 36 més en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 68% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que s'ha reforçat l'equip d'atenció primària, Unitats de Treball Social, amb altres professionals del servei (CAP) amb la finalitat de reduir encara més els temps de reacció i atendre com més prompte millor les demandes formulades. La seua principal funció és el seguiment de la documentació aportada, la gestió telefònica i la confecció d'expedients de seguiment de les ajudes.

A l'efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han possibilitat tres sistemes: correu certificat, d’ús molt minoritari; correu electrònic, serveis.socials@burriana.es, i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més emprat entre la població.

teleasistencia en Burriana en tiempos de COVID-19

Els Serveis Socials municipals realitzen el seguiment telefònic permanent a les 124 persones usuàries d'equips de teleajuda domiciliària de Borriana, dependent la Diputació Provincial de Castelló.

Aquest dispositiu va dirigit a persones majors a fi de determinar les seues necessitats, i encara que la majoria de les situacions són ateses per la xarxa sociofamiliar pròxima, el personal preveu contactar periòdicament amb l'usuari del servei, per tal de fer possible un seguiment continu, així com mantindre actualitzades les seues dades personals i intervindre si les circumstàncies així ho aconsellen.

El Servei de Teleassistència Domiciliària (STD) es presta a través de la línia telefònica, mitjançant la utilització d'un equipament de comunicacions i informàtic específic, situat en el domicili de l'usuari, que li permet, amb només accionar un polsador-transmissor, emetre un avís d'emergència a les persones que estan programades en la seqüència telefònica de familiars, veïns, amics.

L'última trucada, cas que cap de les anteriors haja obtingut resposta, es realitza a la Policia Local, d'aquesta manera queda garantit que la telefonada  d'emergència realitzada per l'equip serà atesa, i activarà els recursos necessaris per a donar resposta a la necessitat.

SErvicios sociales se coordina con entidades para hacer frente al COVID19

Durant l'estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat, els Serveis Socials municipals de Borriana mantenen una estreta cooperació i una comunicació fluida amb les diferents entitats socials de la ciutat, les quals han mostrat el seu tarannà col·laborador i han facilitat atencions en les quals, per la seua peculiaritat, ha sigut necessària la seua participació.

Així, els casos en què els Serveis Socials municipals detecten situacions d'elevada precarietat que no poden esperar els terminis mínims de tramitació de prestacions, han sigut derivats a diverses organitzacions com Càritas, Menjador Social i Creu Roja.

En aquesta línia, el personal de serveis socials ha gestionat, en col·laboració amb Creu Roja, del 16 de març al 22 d'abril, el lliurament a domicili de 58 lots de productes de primera necessitat, frescos i no peribles, i han atés un total de 177 persones.

Paral·lelament a aquesta labor, els Serveis Socials han coordinat amb la Policia Local de Borriana el lliurament de medicaments a domicili, preparats per l'Hospital Universitari de la Plana, per a persones amb malalties greus, i han realitzat des del passat dia 30 de març al 20 d'abril un total de 84 lliuraments, per a evitar el desplaçament de les persones malaltes o de familiars al centre hospitalari i la seua exposició al contagi de la Covid19.

Balance SAD durante COVID 19

Més de 100 unitats familiars disposen del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) a Borriana durant el primer mes de confinament, perquè els serveis socials municipals han mantingut actiu el SAD per a les persones usuàries que han optat per seguir amb el servei.

La prestació ha sigut de més de 111 hores des del 16 de març al 22 d'abril i també ha assumit atencions puntuals a 22 unitats familiars, com ara, la realització de compres o l'adquisició de medicaments.

Tot això, a pesar que l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments i de medecines per a les persones més vulnerables. Raó per la qual també mantenen la coordinació amb el Centre de Salut per a establir lliuraments a domicili de medicaments.

Un servei a domicili que es reforça amb telefonades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si se'n requereixen. Que, a més, recorden les mesures recomanades per Sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

Cal recordar que l'objectiu del SAD és mantindre l'usuari, en la mesura que siga possible, en el seu entorn habitual en les millors condicions de vida dins de la comunitat. És una prestació comunitària de caràcter complementari i transitori, que no eximeix la família de les seues responsabilitats, que presta ajuda a famílies o persones que viuen a soles, amb dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic, social i psicològic, i proporcionar-los la possibilitat de continuar en el seu entorn quotidià mentre siga possible i convenient.

Una altra tasca que es coordina i desenvolupa des de serveis socials és la recollida i distribució de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital, per tal d'evitar desplaçaments a les persones malaltes i als familiars. Puntualment, el Servei d'Ajuda a Domicili ha repartit aquest tipus de medicació a 7 persones, perquè regularment, la medicació, l'està repartint la Policia Local.

 

Las prestaciones para alimentos básicos se sextuplican en tiempos de COVID 19

Les prestacions destinades pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació durant el confinament, des del 16 de març al 22 d'abril, ascendeix a un import de 53.333 euros que suposa un 73% del que s'ha desemborsat en tot el període de temps que va d'any, que ascendeix a 72.358 euros.

Si traslladem aquestes xifres a despesa diària, es percep que els serveis socials municipals han sextuplicat el capital dedicat a alimentació bàsica per a persones vulnerables amb una inversió mitjana que s'eleva a 1.403,5 euros diaris en el període del 16 de març al 22 d'abril, en comparació amb els 253,4 euros al dia destinats en els primers dos mesos i mig de l'any.

Aquestes ajudes formen part de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI), que s'han triplicat de forma general en el municipi com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid19. Precisament, del 16 de març al 22 abril d'enguany, s'han concedit un total de 150 PEI de diferent tipologia, per un import global de 57.905,20 euros, que representa una despesa de 1.523,82 euros al dia; mentre que de l'1 de gener al 15 de març es van destinar 43.161,21 euros, que suposen 575,48 euros al dia.

Per conceptes, els prop de 58.000 euros gastats en els quatre tipus de PEI diferents, en les cinc setmanes de l'estat d'alarma, han sigut de 53.333 euros en prestacions de necessitats bàsiques d'alimentació, 2.337,45 euros en prestacions d'ús d'habitatge habitual, 871 euros en prestacions d'acció extraordinària i 1.362,75 euros en prestacions de subministraments energètics.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid19, que inclou també resoldre 2 decrets setmanals d'ajudes amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones.

A més de les 150 prestacions concedides, en aquests moments hi ha unes altres 25 en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 57% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que s'ha reforçat l'equip d'atenció primària, Unitats de Treball Social, amb uns altres professionals del servei (CAP) amb la finalitat de reduir encara més el temp de reacció i atendre com més prompte millor les demandes formulades. La seua principal funció és el seguiment de la documentació aportada, la gestió telefònica i la confecció d'expedients de seguiment de les ajudes.

A fi i efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar-ne les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han habilitat tres sistemes: correu certificat, ús molt minoritari; correu electrònic, serveis.socials@burriana.es, i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més disponible entre la població.

El Ayuntamiento triplica las prestaciones sociales por  la crisis del COVID 19

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana quasi han triplicat les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid-19. Així, del 16 de març al 15 abril de 2020 han concedit un total de 104 PEIs per import total de 41.749,36 euros, que representa una despesa de 1.391,64 euros al dia, enfront dels 43.161,21 euros destinats de l'1 de gener al 15 de març, que constitueixen 575,48 euros al dia.

Les prestacions destinades a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació en el mes de l'estat d'alarma, suposen un 66% del que s'ha gastat fins ara en 2020, l'import desemborsat aquest mes de confinament s'eleva a 38.043 euros, mentre que de l'1 de gener al 15 de març van ser 19.005 euros. Si aquestes xifres les passem a despesa diària, es pot vore que s'ha quintuplicat, ha passat de 253,4 euros al dia en els primers dos mesos i mig de l'any a 1.268,1 euros diaris del 16 de març al 15 d'abril.

Per conceptes els més de 41.000 euros gastats en les prestacions en el mes de l'estat d'alarma, han sigut, 38.043 en PEI de necessitats bàsiques d'alimentació, 2.337,45 euros en PEI d'ús d'habitatge habitual, 871 euros en PEI d'acció extraordinària i 497,91 euros en PEI de subministraments energètics.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid-19. Mesures adoptades per l'equip municipal de govern en què “es redoblen esforços per a donar tota cobertura possible per a prestar el màxim d'atenció que requereixen persones i famílies vulnerables”, i que inclou també “resoldre 2 decrets setmanals d'ajudes “amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones”.

A més de les 104 prestacions concedides, en aquests moments n'hi ha 35 tramitades, de les quals 13 estan en fase d'informe-proposta per a aprovació per decret d'alcaldia i 22 en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 49% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que a l'efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han facilitat tres sistemes: correu certificat, ús molt minoritari, correu electrònic: serveis.socials@burriana.es i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més disponible entre la població.

L'alcaldessa ha volgut agrair a tot el personal i equips dels Serveis Socials de Borriana “l'especial sensibilitat mostrada en el seu treball diari, la seua implicació i l'acurada organització”, sota l'objectiu “d'arribar a totes aquelles persones, veïnes de Borriana, que ho necessiten, cosa que es tradueix també en una especial atenció en la realització de la compra d'aliments i medicació perquè, d'aquesta manera, les persones majors no hagen d'eixir del seu habitatge ja que són les persones més vulnerables en l'actual estat d'alarma”.