La materialització des de setembre de 2018 de les dues modalitats de prestacions de la renda valenciana d'inclusió ha produït una significativa disminució de sol·licituds de les ajudes d'emergència social a Borriana, segons ha indicat la regidoria de Serveis Socials.

Així, les prestacions de la renda valenciana d'inclusió social en les seues dues modalitats en vigor beneficia ja, des de setembre de 2018, a un total 94 unitats familiars a Borriana, el que suposa un import mensual global de 61.373,52 euros que la Generalitat Valenciana està abonant a veïns i veïnes de la localitat.

Per això, l'Ajuntament de Borriana ha decidit dur a terme una retenció de crèdit de 12.000 euros sobre els 400.000 euros de la partida municipal destinada a ajudes d'emergència social, per a destinar-la al programa mixt d'ocupació i formació 'Escoles d'Ocupació Et Formem' de l'àrea de serveis socials i aderessat també a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables.

Vistes les necessitats detectades i les ajudes concedides i amb la previsió de la disminució de la demanda de les ajudes d'emergència derivat de la posada en marxa de les modalitats de la renda valenciana d'inclusió, el consistori ha considerat convenient destinar part dels fons sobrants a un programa basat en perfils professionals que responen a un model de desenvolupament sostenible i millora de l'ocupabilitat de col·lectius vulnerables, en línia amb els objectius socials municipals.

En 2018 el nombre de prestacions econòmiques individuals tramitades, gestionades i concedides pels serveis socials municipals va ser un total de 630 per un import global de 260.534,29 euros, mentre que enguany, fins avui, un total de 362 per un import global de 133.463,19 euros.

No obstant això, el consistori ha puntualitzat que les ajudes d'emergència es donen a totes les persones que ho sol·liciten i compleixen els requisits i que, en cas d'esgotar el crèdit previst actual i si necessitara més per a concedir més ajudes, s'ampliaria el crèdit disponible.

Cal recordar que les prestacions econòmiques individuals són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones, afectades per un estat de necessitat.

Van dirigides a la unitat de convivència destinades a persones o unitats familiars per a remeiar una situació greument deteriorada, d'urgent necessitat o amb greus problemes específics que afecten la seua autonomia personal, social i econòmica, i que no poden resoldre amb recursos o mitjans econòmics propis, amb la finalitat d'aconseguir el seu normal desenvolupament humà i social.

La Renda Valenciana d'Inclusió, va entrar en vigor 2018 amb l'objectiu d'oferir una resposta digna i de justícia a les realitats de carència, de vulnerabilitat i precarietat. Es concep com un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o un procés d'inclusió social dirigida a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.

La normativa estableix quatre modalitats de renda valenciana, dues d'elles, la Renda Valenciana d'Inclusió d'Ingressos Mínims (RGIM) i la Renda Valenciana d'Inclusió d'Inclusió Social (RGIS), correspon la instrucció de l'expedient a les entitats locals. La resolució de les rendes valencianes d'inclusió, amb imports i duració, correspon a la Generalitat Valenciana.

En la modalitat de Renda Valenciana de Garantia d'Inclusió Social, l'ajuntament de Borriana ha resolt favorablement 75 sol·licituds, l'import de les quals de prestació està en funció dels ingressos disponibles de la unitat familiar i els membres d'aquesta, l'import mínim concedit ha sigut de 144 € mensuals i el màxim ha sigut de 1.089 € mensuals.

En total en concepte de RGIS la Generalitat Valenciana està abonant mensualment a unitats familiars de la localitat de Borriana 54.992,20 euros. 12 han sigut resoltes en sentit denegatori i 10 han sigut desistides.

En la modalitat de Renda Valenciana de Garantia d'Ingressos Mínims, el consistori ha tramitat un total de 33 expedients, dels quals, 19 s'han resolt en sentit favorable, amb quanties mensuals que oscil·len dels 138 € a 483 €.

Aquesta prestació no té vinculat compromís de subscripció de pla d'inclusió, per aquest motiu els imports son molt inferiors a la primera modalitat. L'import mensual que la Generalitat Valenciana està abonant a veïns de la localitat és de 6.381,32 €. Ha hagut 7 resolucions denegatòries i 7 resolucions desistides.

Safont visita l'escola d'estiu municipal

L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha visitat els 375 xiquets i xiquetes del municipi que enguany participen en l'Escola d'Estiu municipal de Borriana en la XXXIV edició.

En la visita Safont ha manifestat que l'Escola d'Estiu de Borriana és “un exemple tant per la implicació dels professionals que la duen a terme, com de la confiança que els pares i mares hi depositen” i l'ha qualificada com el projecte “més rellevant per a les famílies de Borriana en aquesta època de l'any”.

Al mateix temps, ha destacat la seua contribució a la conciliació de la vida familiar i laboral de 300 famílies que amb l'arribada de les vacances escolars tenen dificultats i també ha volgut posar en valor el “prestigi” de l'Escola d'Estiu aconseguit en aquests anys perquè els seus professionals “han sabut crear espais d'inclusió on conviuen xiquets, xiquetes i adolescents del municipi, i on l'educació, la diversió, l'esport i les activitats socials i cíviques conviuen en perfecta harmonia”.

En l’Escola municipal d’Estiu que se celebra enguany en el col·legi cardenal Tarancon participen des del dia 1 fins al pròxim 31 de juliol un total de 375 xiquets i xiquetes de 3 a 16 anys, amb opció de menjador escolar, beques per a les famílies en situació d'exclusió social i activitats educatives des de les 9h i fins a les 15h durant tot el mes de juliol. A més a més, durant el mes d'agost, poden participar en un campament d'estiu de la mateixa Escola d’Estiu.

Durant el recorregut per les diferents aules del centre educatiu, les representants municipals han pogut comprovar la gran varietat d'activitats i tallers dissenyats per a cadascuna de les edats.

Eixides a la piscina, al barri antic, manualitats, jocs, esports, xarrades, educació viària o classes de repàs, són algunes de les activitats programades en aquesta iniciativa. També existeix la possibilitat de contractar servei de menjador fins a les 15h.

Entre el conjunt d'activitats que l'Escola d'Estiu desenvolupa durant el mes de juliol, cal destacar la realització d’un flashmob col·lectiu, un lipdub i un screenmob; classes d'anglès per als diferents nivells, tallers de música, competicions esportives o una olimpíada matemàtica.

AFDEM

L'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Borriana (AFDEM) ha viscut hui una jornada més que especial amb l'acte celebrat en les dependències municipals i a través del qual els seus responsables, Cristina Vilar Chabrera i Iris García Torres, han volgut “reconèixer el treball de tanta i tanta gent i també el dels nostres usuaris i usuàries en un projecte tan especial com el que enguany hem tingut a la ciutat amb la construcció i plantada d'una falla inclusiva, i que a més ens serveix per a celebrar nostre primer any de treball a la ciutat”. Després que totes dues responsables feren un repàs a l'ardu treball que durant l'últim any ha fet possible la iniciativa de construir una falla com a “espai rehabilitador en persones amb malaltia mental crònica”, i que el tresorer de l'Associació també tinguera paraules d'agraïment per a totes les entitats i persones col·laboradores, ha sigut l'alcaldessa de Borriana qui també ha volgut “agrair el treball que en l'últim any heu fet a Borriana, i animar-vos a seguir amb ell, ja que si al principi el projecte estava pensat per a cinc persones, el fet d'haver aconseguit prop de vint usuaris i usuàries implicades en el seu desenvolupament, és la prova perfecta del bon treball d'AFDEM i de l'èxit de la seua proposta”. Al seu costat, regidors i regidores com Maribel Martínez, Maria Romero, Vicent Granel o Manel Navarro, no han volgut perdre's l'acte especial celebrat en el consistori. A continuació, era un i una usuària del programa els qui han agraït “que ens hàgeu fet partícips d'aquesta iniciativa, i que fa possible que ens oblidem de la nostra malaltia mental i treballem de forma conjunta i alegre en la consecució del projecte”. 
Arribava llavors el moment en el qual AFDEM ha volgut reconèixer i premiar la col·laboració de “tanta i tanta gent sense la qual el nostre projecte no haguera sigut possible”, com remarcava Vilar. El primer d'ells, Paco Fuentes, al costat dels diferents artistes fallers que han col·laborat i rebut el seu guardó de reconeixement, com han sigut Loren Fandos, Javi Capella, Vicente Martínez, Jose Luís Pascual (Pepi), i els qui s'han encarregat, a més, tant del disseny com la construcció dels guardons, Óscar Fuentes i Juan Poré, qui a través de Poreart ha recolzat en tot moment el projecte. Però a més, també l'alcaldessa ha rebut el guardó en reconeixement al suport de l'Ajuntament, així com els representants d'empreses com Setine, Pirotècnia Martí o Mapfre, el suport de la qual “ha sigut clau i imprescindible per a portar avant el projecte”. Finalment Quino Puig o Vicente Blasco també pujaven fins a la zona del saló de plens on s'entregaven els reconeixements, per a rebre el seu pel seu treball en la crítica de la Falla que es va plantar durant les últimes celebracions josefines. Per a acabar, Cristina Vilar també ha volgut recordar la figura del President de l'Associació de Neuropsiquiatria Espanyola i Psiquiatra de la Unitat de Salut Mental a Borriana, el Dr Mikel Munárriz, qui va ser “el guia que en cert moment de la nostra vida tots necessitem i que, amb la seua insistència, va fer possible que el meu TFM es convertira en una iniciativa com aquesta”.
Amb una foto de família en la qual persones i entitats reconegudes per AFDEM, usuaris i usuàries i responsables del projecte, es tancava un acte molt emotiu en el qual la majoria ja han anunciat que “ha de repetir-se en futures edicions de les Falles de Borriana, la qual cosa voldrà dir que tot aqueix treball de crear espais rehabilitadors i de treball conjunt i cooperatiu, continuen millorant la vida de les persones en la capital de la Plana Baixa.

Menjador Social

Les responsables del Menjador Social de Borriana, que s'encarreguen de la seua gestió des de fa dos anys, han signat hui al costat de l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont i el regidor de Serveis Socials, Manel Navarro, el conveni de col·laboració i ajuda entre totes dues parts, que en aquest 2019 pràcticament duplica la quantitat percebuda en exercicis anteriors. Tal com es pot comprovar en la mateixa documentació signada tant per l'Ajuntament com per la direcció del Menjador Social, la quantitat establida per a la col·laboració en la gestió i desenvolupament del servei augmenta fins als 5.000 euros, quan en anys anteriors havia quedat situada en 3.000. Ha sigut la representant del Menjador Social, Maria del Carmen Moragrega qui ha estampat la seua signatura en el conveni que suposa una millora més que substancial respecte a anys anteriors, amb l'objectiu de continuar fent possible una labor social que tan sols el Menjador Social de Borriana ofereix de forma totalment desinteressada i ateses aquelles persones que més el necessiten a nivell d'alimentació diària.
Ja l'any passat, l'Ajuntament de Borriana i la direcció del Menjador Social de la ciutat van fer una primera anàlisi després dels canvis efectuats en la direcció i gestió del servei, i en aquesta ocasió han tornat a comprovar com “la diferent i rigorosa gestió que des de fa dos anys ha canviat per complet el servei, fa que cada vegada siga més eficient i puga ajudar més gent amb necessitats bàsiques, per això era de justícia i totalment aplicable l'augment de fins a dos mil euros que enguany s'ha introduït en el nou conveni per a 2019”.

charla servicios sociales

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana ha acollit una més que interessant i constructiva xarrada informativa sobre l'evolució dels Serveis Socials durant els últims quatre anys a Borriana, i com “la renovada direcció ha suposat millores i canvis substancials en el funcionament que continuaran millorant tant les xifres d'atenció com els diferents serveis que es presten dónes del departament municipal”, com ha explicat inicialment l'alcaldessa i regidora d'Educació, Maria Josep Safont. A continuació ha sigut la Directora General d'Inclusió, Inma Carda, qui ha detallat alguna de les principals dades del departament i el treball que a nivell autonòmic s'ha realitzat des de la Conselleria per a “convertir els Serveis Socials en eixa quarta pota sobre la qual han d'assentar-se els grans serveis públics, sumant-los a l'educació, sanitat i pensions públiques com a pilars del Benestar Social”. Carda ha parlat, en aquest cas, d'alguns exemples de treball conjunt amb Borriana, que ha portat al fet que “des de 2015 el creixement de la xifra total d'inversió a nivell de Serveis Socials a la ciutat, ha sigut d'un 280%, tenint en compte les ajudes de la Conselleria en apartats com el SEAFI, la dependència, les dotacions en Igualtat, les de diversitat funcional o els Serveis Socials a nivell general”. Seguidament, ha sigut l'actual Cap Tècnica de Serveis Socials a Borriana, Cristina Marco, qui ha oferit un detallat repàs sobre el treball que durant l'últim any s'ha fet en el departament, així com les dades generals que s'han donat quant a serveis com els de Promoció de l'Autonomia, d'Informació i Assessorament, d'Inclusió Social, o totes aquelles iniciatives i projectes dependents del departament com poden ser el programa “menjar a casa”, els de famílies monoparentals, taller de prevenció i inserció de malalts mentals, prevenció comunitària de conductes addictives, Escoles d'Estiu… Així, Marco ha destacat xifres tan importants com “les 700 famílies ateses durant 2018 quant a Emergència Social o Renda Valenciana d'Inclusió, ja que aquesta última ha sigut en l'últim exercici quan s'ha aplicat”, així com altres dades referents a “l'increment del 216% d'atencions en el servei d'Informació, Orientació i Assessorament des de 2016 al passat any, passant de 3.522 en 2015 entrevistes a un total de 7.622 en 2018”. Finalment un altre de les dades importants oferides per Marco ha sigut “l'increment del 156% de serveis d'ajuda a domicili, que han passat de 3.682 en 2016 a un total de 5.760 durant l'últim any, gràcies al treball i esforç dels i les treballadores del departament i a aqueixa col·laboració entre Generalitat i Borriana”.
A continuació, ha sigut la regidora de Participació Ciutadana, Maribel Martínez qui ha explicat el futur projecte d'un nou edifici per a albergar la totalitat dels Serveis Socials, manifestant que “es tracta de generar un espai públic accessible, inclusiu, que incloga la perspectiva de gènere i d'infància en la seua construcció i distribució, amb mobiliari accessible i espais lúdics dirigits a menors que acompanyen a les seues mares o pares, i que al seu torn, faça possible una organització més eficient, no solament referida a la capacitat de les persones o estructures a organitzar-se millora, sinó també a la disponibilitat d'espais concordes i adequats per a fer possible una atenció de, cada vegada, major qualitat”. Finalment, la regidora d'Educació i alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha parlat sobre “un dels serveis que també porta temps funcionant a un gran nivell a Borriana, com és el d'Atenció al Desenvolupament Infantil (ADI), que esperem poder ampliar en breu amb la incorporació d'un Centre d'Atenció Primerenca (CAT), de nou gràcies a la col·laboració amb la Generalitat, i que permetrà treballar conjuntament amb el propi ADI, ampliant l'atenció i els tractaments individualitzats, ja que a partir de la seua creació es podran fer tractaments fisioterapèutics, logopèdics, i aquells globals d'atenció a la primera infància”. La mateixa Safont ha volgut destacar que “el servei ADI ha obtingut una distinció per part de l'Associació Borrianenca de Cultura i distingit com a exemple de Bones Pràctiques per la Federació de Municipis i Províncies”.

charlas la quarta pota

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Borriana acollirà aquest pròxim dimecres 20 de febrer i a partir de les 13.00 hores la xarrada sobre “Els Serveis Socials són la quarta pota”, a través de la qual es pretén “fer un repàs al treball, programes i els serveis que en els últims anys s'han dut a terme en el servei municipal, així com donar a conèixer el nou model de Serveis Socials basat en el dret subjectiu i la prevenció”, tal com han explicat des del departament municipal, que també ha afegit com una altra meta “la de difondre i visibilitzar els Serveis Socials d'Atenció Primària, així com les funcions de l'equip d'assistència social bàsica”. Eixa serà només la primera part que oferirà al públic assistent l'actual Cap Tècnica del departament a Borriana, Cristina Marco, qui en tot moment estarà acompanyada per la regidora de Participació Ciutadana, Maribel Martínez, i l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, a més de la Directora General d'Inclusió Social de la Generalitat, Inma Carda, qui també s'encarregarà d'explicar “les diferents col·laboracions que en els últims anys s'han portat a terme entre el propi consistori i la Generalitat, i que han suposat, per exemple, un augment del 192% de les ajudes en el SEAFI destinat a Infància i Famílies, o que en apartats com la Dependència, la Diversitat Funcional o la possibilitat de disposar d'Agent d'Igualtat, també s'hagen vist augmentats amb fins a un 307 per cent”. Però a més també es realitzarà un exhaustiu repàs tant de les dades dels últims tres anys com dels projectes futurs per a continuar millorant i garantint eixa “quarta pota” sobre la qual assentar els serveis públics, amb dades referents a les hores d'atenció domiciliària, que han augmentat un 156% en els últims tres anys, o també les xifres referents al Servei d'Informació, Orientació i Seguiment, que ha passat de rebre unes 3.500 consultes en 2016 a més de 7.600 durant l'últim any”. Finalment durant la xarrada també s'informarà sobre la prestació de serveis de departaments municipals com l'ADI, o la futura creació d'un edifici de Serveis Socials amb majors dotacions i adequació. En definitiva, i com animen a participar les diferents representants municipals presents en l'acte, “es tracta de conèixer de prop i en profunditat el gran treball que es duu a terme des del departament municipal de Serveis Socials, que la gent conega tots els programes i serveis dels quals disposen i que així es continuen millorant les prestacions en el futur, tal com s'ha fet en els últims tres anys, gràcies també a la col·laboració amb la Generalitat Valenciana”.

Taller emociona't en família

L'Auditori Juan Varea de Borriana va tornar a quedar-se pràcticament xicotet gràcies a la capacitat de convocatòria i a l'interès que havia despertat el taller «Emociona't en Família», impartit per la psicòloga infantil i juvenil, Arantza Esteve, i l'educadora i integradora social, Marta Gallardo, i impulsat des del departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana. Van ser prop de 50 les famílies que van prendre part en el taller, amb fins a 70 xiquets i xiquetes participants en les diferents dinàmiques programades per l'organització de l'activitat i que tenen com a objectiu principal «el treball de les diferents estratègies d'identificació, reconeixement i gestió de les emocions per a més tard poder aplicar certes dinàmiques a casa o en els espais compartits entre mares, pares, fills i filles», tal com explicaven les responsables d'impartir el taller.

Així, la gran majoria dels xiquets i xiquetes participants en el taller corresponien a l'etapa d'educació infantil, quasi tots entre els tres i cinc anys, amb el que les diferents opcions de jocs i activitats plantejades van ser des d'interpretacions musicals conjuntes, balls, moments per a l'expressió artística amb dibuixos i el propi joc com a eix, la qual cosa va acabar convertint el taller en «una conjunció perfecta d'eixe reconeixement i treball sobre el camp de les emocions i la pròpia diversió, que també pot ser un canal perfecte per a aqueixa identificació emotiva». Així, la Llar-Espai de Creixement Familiar també oferia material de treball específic per a mares i pares, com poden ser determinats contes o llibres basats en el treball emocional, diferents jocs a través dels quals identificar amb claredat els sentiments d'alegria, frustració, enuig...i poder més tard treballar sobre ells, o fins i tot jocs i marionetes que poden ser un bon exemple perquè mares i pares comencen a treballar en les seues pròpies cases els processos de millora i gestió de les emocions.

charlas Servicios Sociales

La renovada direcció del departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana ha oferit hui una completa xarrada sobre el nou Pla de treball estipulat per a la gestió del servei municipal, i que ha tingut lloc en el Saló de Plens de l'Ajuntament de la ciutat. Fins allí s'ha desplaçat la totalitat de la plantilla de Serveis Socials per a escoltar i prendre nota de les indicacions que ha oferit la recentment nomenada Cap Técnica del Servei, Cristina Marco Llopis, qui ha volgut detallar alguna de les novetats que a nivell de gestió s'implementaran a l'hora d'atendre els usuaris i usuàries de Serveis Socials. A més, també han estat presents durant la xarrada, diverses de les representants municipals, entre les quals es trobava l'alcaldessa, Maria Josep *Safont, les regidores Maribel Martínez i Maria Romero, o el regidor de l'àrea, Manel Navarro. Així, una vegada finalitzada la xarrada informativa sobre el nou funcionament del servei, Martínez explicava que “tan sols cal escoltar les paraules de la nova Cap Tècnica de Serveis Socials per a veure l'esforç i treball que durant els últims mesos s'ha realitzat per a continuar millorant un servei que ja durant els últims tres anys ha atés de la millor forma possible als usuaris i usuàries, però que a poc a poc continua millorant després de la creació d'un lloc de Cap Tècnica així com d'una Tècnica de Gestió del propi departament que fa poc més d'un mes accedien als càrrecs”.