Balance SAD durante COVID 19

Més de 100 unitats familiars disposen del Servei d'Ajuda a domicili (SAD) a Borriana durant el primer mes de confinament, perquè els serveis socials municipals han mantingut actiu el SAD per a les persones usuàries que han optat per seguir amb el servei.

La prestació ha sigut de més de 111 hores des del 16 de març al 22 d'abril i també ha assumit atencions puntuals a 22 unitats familiars, com ara, la realització de compres o l'adquisició de medicaments.

Tot això, a pesar que l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments i de medecines per a les persones més vulnerables. Raó per la qual també mantenen la coordinació amb el Centre de Salut per a establir lliuraments a domicili de medicaments.

Un servei a domicili que es reforça amb telefonades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si se'n requereixen. Que, a més, recorden les mesures recomanades per Sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

Cal recordar que l'objectiu del SAD és mantindre l'usuari, en la mesura que siga possible, en el seu entorn habitual en les millors condicions de vida dins de la comunitat. És una prestació comunitària de caràcter complementari i transitori, que no eximeix la família de les seues responsabilitats, que presta ajuda a famílies o persones que viuen a soles, amb dificultats per a mantindre o restablir el seu benestar físic, social i psicològic, i proporcionar-los la possibilitat de continuar en el seu entorn quotidià mentre siga possible i convenient.

Una altra tasca que es coordina i desenvolupa des de serveis socials és la recollida i distribució de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital, per tal d'evitar desplaçaments a les persones malaltes i als familiars. Puntualment, el Servei d'Ajuda a Domicili ha repartit aquest tipus de medicació a 7 persones, perquè regularment, la medicació, l'està repartint la Policia Local.

 

Las prestaciones para alimentos básicos se sextuplican en tiempos de COVID 19

Les prestacions destinades pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació durant el confinament, des del 16 de març al 22 d'abril, ascendeix a un import de 53.333 euros que suposa un 73% del que s'ha desemborsat en tot el període de temps que va d'any, que ascendeix a 72.358 euros.

Si traslladem aquestes xifres a despesa diària, es percep que els serveis socials municipals han sextuplicat el capital dedicat a alimentació bàsica per a persones vulnerables amb una inversió mitjana que s'eleva a 1.403,5 euros diaris en el període del 16 de març al 22 d'abril, en comparació amb els 253,4 euros al dia destinats en els primers dos mesos i mig de l'any.

Aquestes ajudes formen part de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI), que s'han triplicat de forma general en el municipi com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid19. Precisament, del 16 de març al 22 abril d'enguany, s'han concedit un total de 150 PEI de diferent tipologia, per un import global de 57.905,20 euros, que representa una despesa de 1.523,82 euros al dia; mentre que de l'1 de gener al 15 de març es van destinar 43.161,21 euros, que suposen 575,48 euros al dia.

Per conceptes, els prop de 58.000 euros gastats en els quatre tipus de PEI diferents, en les cinc setmanes de l'estat d'alarma, han sigut de 53.333 euros en prestacions de necessitats bàsiques d'alimentació, 2.337,45 euros en prestacions d'ús d'habitatge habitual, 871 euros en prestacions d'acció extraordinària i 1.362,75 euros en prestacions de subministraments energètics.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid19, que inclou també resoldre 2 decrets setmanals d'ajudes amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones.

A més de les 150 prestacions concedides, en aquests moments hi ha unes altres 25 en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 57% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que s'ha reforçat l'equip d'atenció primària, Unitats de Treball Social, amb uns altres professionals del servei (CAP) amb la finalitat de reduir encara més el temp de reacció i atendre com més prompte millor les demandes formulades. La seua principal funció és el seguiment de la documentació aportada, la gestió telefònica i la confecció d'expedients de seguiment de les ajudes.

A fi i efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar-ne les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han habilitat tres sistemes: correu certificat, ús molt minoritari; correu electrònic, serveis.socials@burriana.es, i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més disponible entre la població.

El Ayuntamiento triplica las prestaciones sociales por  la crisis del COVID 19

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Borriana quasi han triplicat les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI) com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid-19. Així, del 16 de març al 15 abril de 2020 han concedit un total de 104 PEIs per import total de 41.749,36 euros, que representa una despesa de 1.391,64 euros al dia, enfront dels 43.161,21 euros destinats de l'1 de gener al 15 de març, que constitueixen 575,48 euros al dia.

Les prestacions destinades a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació en el mes de l'estat d'alarma, suposen un 66% del que s'ha gastat fins ara en 2020, l'import desemborsat aquest mes de confinament s'eleva a 38.043 euros, mentre que de l'1 de gener al 15 de març van ser 19.005 euros. Si aquestes xifres les passem a despesa diària, es pot vore que s'ha quintuplicat, ha passat de 253,4 euros al dia en els primers dos mesos i mig de l'any a 1.268,1 euros diaris del 16 de març al 15 d'abril.

Per conceptes els més de 41.000 euros gastats en les prestacions en el mes de l'estat d'alarma, han sigut, 38.043 en PEI de necessitats bàsiques d'alimentació, 2.337,45 euros en PEI d'ús d'habitatge habitual, 871 euros en PEI d'acció extraordinària i 497,91 euros en PEI de subministraments energètics.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid-19. Mesures adoptades per l'equip municipal de govern en què “es redoblen esforços per a donar tota cobertura possible per a prestar el màxim d'atenció que requereixen persones i famílies vulnerables”, i que inclou també “resoldre 2 decrets setmanals d'ajudes “amb la finalitat de reduir al mínim els temps d'espera de les persones”.

A més de les 104 prestacions concedides, en aquests moments n'hi ha 35 tramitades, de les quals 13 estan en fase d'informe-proposta per a aprovació per decret d'alcaldia i 22 en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d'ajudes, des que es va iniciar l'estat d'alarma, suposa el 49% del que s'ha tramitat en el que va d'any.

Cal destacar que a l'efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s'han facilitat tres sistemes: correu certificat, ús molt minoritari, correu electrònic: serveis.socials@burriana.es i línia whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més disponible entre la població.

L'alcaldessa ha volgut agrair a tot el personal i equips dels Serveis Socials de Borriana “l'especial sensibilitat mostrada en el seu treball diari, la seua implicació i l'acurada organització”, sota l'objectiu “d'arribar a totes aquelles persones, veïnes de Borriana, que ho necessiten, cosa que es tradueix també en una especial atenció en la realització de la compra d'aliments i medicació perquè, d'aquesta manera, les persones majors no hagen d'eixir del seu habitatge ja que són les persones més vulnerables en l'actual estat d'alarma”.

 

El Ayuntamiento triplica las prestaciones  en el mes de estado de alarma por el COVID 19

L'Ajuntament de Borriana celebrarà una gran festa d'aniversari de tots els xiquets i xiquetes que l’han commemorat a casa seua cases durant el confinament provocat per la crisi sanitària del COVID 19, a la qual estan també convidats tots els seus amics i familiars, segons ha anunciat l'alcaldessa del municipi, M. Josep Safont.

Per a això, ha dictat un bàndol especial dirigit a la població més xicoteta del municipi, que arreplega aquesta iniciativa en la qual està treballant el departament de Joventut del Consistori que organitzarà "la major festa d'aniversari de la història" d'aquesta ciutat i que es durà a terme, ha explicat Safont, “una vegada finalitze el confinament i puguem tornar a reunir-nos amb totes les garanties”.

"Quan tot acabe i puguem tornar a ajuntar-nos, l'Ajuntament organitzarà la major festa d'aniversari de la història de Borriana, per a celebrar tots els aniversaris d'aquesta època de confinament i a la qual estaran convidats tots els xiquetes i totes les xiquetes de Borriana", arreplega el ban infantil. Aquesta gran festa es realitzarà en una data que es farà pública en el seu moment i es comunicarà pels canals oficials de l'Ajuntament en xarxes socials

Per part seua, la regidora de Joventut, Lluïsa Monferrer, ha assenyalat que molts xiquets i xiquetes s'han vist obligats a celebrar els seus aniversaris “en temps de coronavirus a sa casa sense una festa amb amics, amigues i familiars i han comprés la situació d'una forma admirable”, per això, ha aprofitat per a donar les gràcies per la paciència que estan demostrant els més xicotets als quals demana que “continuen sent forts” i aguanten “una miqueta més”, perquè “estem molt orgullosos del que esteu fent".

A més, Safont ha transmés “la felicitació més sincera a tots els xiquets i xiquetes de Borriana” de part de la Corporació Municipal per “la seua ajuda en la lluita contra el Coronavirus”, i “pel seu exemplar comportament i actitud positiva per a suportar aquesta situació”.

“Els xiquets i les xiquetes de Borriana estan demostrant la seua valentia i la seua responsabilitat quedant-se a casa seua. A més, estan decorant les seues finestres i balcons amb dibuixos i ajudant els seus pares en les tasques de la llar”, ha destacat.

Aquesta actitud, assenyala l'alcaldessa, "mereix un premi que compense la tremenda injustícia que és no poder celebrar un dia tan important amb els amics i les amigues", per aquest motiu l'Ajuntament ha previst la celebració d'aquesta gran festa quan per fi es guanye la batalla a la pandèmia del coronavirus”.

L'objectiu d'aquesta activitat, ha indicat, és que “tots els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat puguen vindre a celebrar de forma conjunta el seu aniversari, independentment que haja sigut al principi o final de la crisi sanitària. També, els amics, les amigues i, en general, tota la població infantil de la ciutat estaran convidats a aquesta celebració d'alegria”, ha puntualitzat, a més de considerar que aquesta “celebració particular i aportació d'alegria són molt importants en aquest moment”.

La Corporación y la Policía Local rinden homenaje a la residencia de ancianos de Cáritas

Avui han sigut les persones majors i el personal de la residència d'ancians de Càritas Interparroquial de Borriana, els que han rebut la visita i els aplaudiments de la Corporació municipal i de la Policia Local del municipi. L'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha destacat que, per ara, continua sense haver-hi cap cas positiu del virus COVID 19 en les dos residències de majors del municipi, la qual cosa és motiu d’alegria i reconeixement de la faena ben feta per part de tota la ciutadania de Borriana.

L'alcaldessa, acompanyada de diversos regidors i responsables de la Policia Local de Borriana, han rendit en forma d'aplaudiments un emotiu homenatge a les portes de la residència per a “traslladar-los el suport en nom de tota la ciutat, en un moment en què sens dubte el necessiten, i reconèixer la força i l’enteresa que estan demostrant en aquesta complexa conjuntura”.

Safont ha manifestat “el franc agraïment i enèrgic alè a tot l'equip de professionals de la plantilla de la residència”, i també ha mostrat el reconeixement “pel seu gran treball i per les qualificades cures que proporcionen als nostres majors, tan valuosos en aquesta difícil situació que estem vivint”.

Les persones majors que estan ara mateix confinades en la residències de Borriana, ha exterioritzat l'alcaldessa, “travessen circumstàncies intenses d'incertesa i sense poder rebre la visita dels seus familiars i amistats”. Per això, “més que mai, els hem de mostrar el nostre suport i solidaritat, a ells i al personal que està acurant la vigilància per a atendre'ls i mitigar el seu patiment”.

Aplausos para los mayores de la residencia

Emotiu moment el que s'ha viscut aquest matí a les portes de la residència per a persones majors dependents de la Generalitat, i és que fins allí s'han desplaçat l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, acompanyada d’alguns regidors, al costat d’un vehicle amb els responsables de la Policia Local de Borriana, per a dedicar-los un aplaudiment afectiu tant al personal del centre com a les persones resident, per la seua força i enteresa.

L'alcaldessa i la Policia Local han volgut, d'aquesta manera, retre’ls un homenatge en aquests moments tan difícils de la pandèmia que castiga Espanya i el món pel COVID 19, que són “especialment delicats per a les persones majors dependents, i compromesos per al personal que els atén”.

Aquests aplaudiments, ha indicat Safont, simbolitzen i mostren “el nostre suport en nom de tota la ciutat de Borriana, en un moment en el qual, sens dubte, el necessiten” i suposa manifestar públicament “el nostre més sincer agraïment a tot l'equip de professionals de la plantilla de la residència i el nostre reconeixement pel seu gran treball i per les qualificades cures als nostres majors, tan transcendentals i més en aquesta situació.

Les persones majors que estan ara mateix confinades en la residència de majors no poden rebre la visita dels seus familiars, i el personal està acurant els tractaments per a atendre'ls, per això, ha explicat l'alcaldessa, “hem volgut enviar un missatge amb la intenció de motivar-los perquè no decaiguen i donar-los un impuls d'ànims i de força en aquests moments”.

L'alcaldessa ha posat en relleu que, per ara, no hi ha cap cas positiu del virus COVID 19 en les dos residències de majors del municipi. També ha indicat que dilluns que ve seran les persones majors i el personal de la residència d'ancians de Càritas Interparroquial de Borriana, els que rebran la visita i els aplaudiments de la Corporació i la Policia Local.

Los servicios sociales de Burriana multiplican su actividad por la crisis sanitaria del COVID 19

L'emergència sanitària provocada pel COVID 19 i la consegüent declaració de l'Estat d'Alarma ha multiplicat de forma exponencial el treball d'atenció primària dels serveis socials municipals a Borriana, que està rebent una mitjana de 25 cridades al dia.

Amb molt més treball i com a prevenció, ara preval l'atenció a través de plataformes telemàtiques i atén telefònicament les sol·licituds de cita que demanen els ciutadans i l'atenció i ajudes prioritàries se centra en els col·lectius més vulnerables.

Per a una eficaç cobertura, des del primer moment, els serveis socials municipals han concentrat els seus esforços, reforçat i dissenyat protocols d'actuació i reorganitzat l'atenció, amb la finalitat de donar resposta a les situacions derivades d'aquesta situació excepcional.

Així, l'estat d'alarma i l'obligatorietat d'estar-se en els domicilis particulars ha obligat el servei d'ajuda a domicili a cancel·lar algunes de les prestacions a favor d'unes altres, com ara, la compra d'aliments, medicines o el seguiment de les 108 unitats familiars actives que es beneficien en aquests moments, amb fitxes de seguiment i intervenció programada segons la necessitat detectada.

Servei a domicili que es reforça amb trucades de treballadores socials que aborden amb major profunditat la situació a fi d'avaluar la possible vulnerabilitat i adoptar més mesurades de suport, si es requereixen, i que recorden les mesures recomanades per sanitat, els telèfons d'atenció i es preocupen per la salut física i psicològica de les persones usuàries.

No és l'únic servei que ha intensificat el contacte telefònic, la primera actuació des que es va decretar l'emergència sanitària va ser anticipar-se a estats de necessitat que pogueren afectar la població especialment vulnerable, generant un document de treball per àrees diferenciades d'intervenció, a fi de poder contactar amb ells i valorar en quina situació es trobaven.

Aquest document incloïa 17 persones majors, 9 especialment vulnerables per presentar malalties mentals, 23 unitats familiars sense cap tipus d'ingrés i 11 unitats familiars més amb persones amb diversitat funcional. Amb tots ells s'ha contactat i s'ha establit el seguiment de la intervenció a realitzar.

A més, el personal de serveis socials crida de forma periòdica les persones majors que viuen soles i no utilitzen els serveis d'atenció a domicili de l'Ajuntament de Borriana, amb l'objectiu tant d'interessar-se pel seu estat en general com de controlar si compten amb suport familiar per a fer front a les necessitats quotidianes.

S'ha actualitzat també el llistat de persones usuàries del servei de teleajuda de la Diputació Provincial de Castelló, i s'ha realitza contacte telefònic amb les 123 persones usuàries d'aquest dispositiu dirigit a persones majors, a fi de determinar les seues necessitats. La majoria de les situacions són ateses per la xarxa sociofamiliar pròxima, únicament en quatre ocasions ha sigut necessari establir un seguiment, bé de caràcter setmanal bé de caràcter diari.

Una altra labor que es coordina i desenvolupa des de serveis socials, per a evitar desplaçaments a les persones malaltes i familiars, és la recollida i distribució de la medicació de determinats medicaments que reglamentàriament només es dispensen en la farmàcia de l'hospital i que els pacients havien d'acudir a arreplegar als hospitals. Es tracta de fàrmacs per a múltiples patologies, des d'oncològiques a hematològiques, per a l'esclerosi múltiple o l'artritis reumatoide, teràpies biològiques i un llarg etcètera.

41 ajudes d'emergència

També han augmentat les actuacions dirigides a garantir la cobertura de necessitats bàsiques de la població més vulnerable. Així, s'han tramitat un total de 41 ajudes d'emergència dirigides a adquirir productes de primera necessitat, a través de la gestió de vals de menjar a adquirir en l'establiment habilitat a aquest efecte i s'ha flexibilitzat l'horari d'adquisició, a fi de minimitzar les conseqüències dels desproveïments inicials.

S'ha tramitat una ajuda d'allotjament urgent d'una unitat familiar, i una prestació econòmica individual d'emergència en concepte de subministraments energètics per a proveir d'aigua a una persona major molt vulnerable.

Altres actuacions

Així mateix, respecte a les beques de menjador de la Conselleria d'Educació, s'han coordinat amb tots els centres escolars de la localitat i contactat amb les unitats familiars amb menors perceptors d'aquestes beques a fi d'assessorar-los sobre el funcionament, i oferir-los igualment el servei, en cas que tingueren dificultats per a fer-les efectives.

A més d'aquestes gestions més protocolitzades, s'han atès les cites prèvies ja concertades mitjançant atenció telefònica, al mateix temps que s'han realitzat actuacions derivades des del centre de salut com a compres, receptes, atenció domèstica puntual i repartiment domiciliari de medicació a malalts especialment vulnerables.

Paral·lelament, s'atén persones majors o vulnerables que tenen els familiars fora de la localitat i que manifesten alguna necessitat relacionada amb la provisió d'aliments de primera necessitat o medicació, o la immediatesa del subministrament de menjar via el menjador social, programant-se la realització de compra.

També es realitzen atencions telefòniques puntuals que sol·liciten informació genèrica i que són ateses per les treballadores socials de zona o derivades al recurs corresponent.

Contacte serveis socials municipals

La regidora de Serveis Socials, Lolín Carbonell, ha assegurat que en aquests moments “durs i d'incertesa” es posa en valor “més que mai els serveis socials del municipi, pròxims a la ciutadania, sobretot a les persones més vulnerables: majors i dependents i famílies amb escassos recursos”. Per a aquests col·lectius, ha assegurat, els serveis socials municipals són “garantia de respostes precises a les seues necessitats bàsiques”.

Respecte a les vies de comunicació amb els serveis socials municipals, Carbonell ha indicat que davant el possible col·lapse de les línies telefòniques del 964 515 014, la comunicació via correu electrònic és una ferramenta àgil serveis.socials@burriana.es

Així, en cas de voler comunicar alguna situació de necessitat poden enviar un correu amb una breu ressenya de la situació que dona lloc a la consulta amb el nom, cognoms i telèfons de contacte. Personal de serveis socials es posaran en contacte amb la persona al més prompte possible.

Finalment, ha destacat que també han contactat amb serveis socials “moltes persones que de forma desinteressada s'han oferit per a col·laborar”, encara que, de moment, des dels serveis socials no s'ha activat cap servei d'aquestes característiques. Així mateix, ha explicat que es manté una comunicació fluïda i la col·laboració amb les diferents entitats socials de la localitat (Creu Roja, Càritas, Salesians…), “les quals han mostrat el seu tarannà col·laborador i facilitat atencions en què, per la seua peculiaritat, ha sigut necessària la seua participació”.

Constituido el Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Sectorial Municipal de la Gent gran ha quedat constituït avui en la sessió constitutiva presidida pel regidor delegat de l'àrea de Gent gran, Hilario Va usar, per delegació de l'alcaldessa M. Josep Safont.

Formen part d'aquest Consell, com a vocals, els representants de les quatre associacions de persones majors del municipi, en concret, de l'Associació del Major Borriana, de Pensionistes i Jubilats el Calvari, de l'Associació de Jubilats i Pensionistes la Bosca i de l'Associació de Jubilats de la Plana Baixa, així com la tècnica en cap dels Serveis Socials municipals, Cristina Marco.

Després de la reunió de constitució, Usó ha explicat que el Consell Municipal de la Gent Major és “un òrgan assessor i consultiu mitjançant el qual s'articula la representativitat dels ciutadans amb la finalitat de propiciar un espai de debat i comunicació”. Considera que així, s'ha creat “un marc de participació per a la proposta i promoció d'iniciatives en l'àmbit de les polítiques públiques que afecten especialment les persones majors del municipi”.

En concret, ha assenyalat, el Consell de la Gent Major té la finalitat d'instrumentar la participació i la col·laboració de les persones majors per a “millorar l'atenció a les seues necessitats, així com per a la defensa dels seus drets i la promoció del seu benestar”.

El responsable municipal de l'àrea ha explicat que en aquesta sessió constitutiva s'ha creat, a més, una primera mesa de treball que es reunirà el pròxim 25 de març, i s'ha acordat que la primera reunió del Consell se celebrarà el 22 d'abril a la sala de Plens, a la qual podran assistir les persones que ho desitgen i a la qual es convidarà a totes les entitats del municipi.

En la mateixa sessió, l'Associació de Majors ha presentat un escrit amb algunes reivindicacions, com ara, la creació d'un autobús circular que facilite els desplaçaments a les persones majors entre els diferents espais i serveis del municipi, per exemple, ambulatoris, mercat dels dimarts, cementeri, etc.

També inclou la petició de la creació d'un Casal, com a primer pas per a la posada en marxa d'un altre CEAM, en una zona oposada a la ubicació de l'actual, per a poder atendre un major nombre de persones. Aquesta sol·licitud, ve argumentada per l'envelliment gradual de la població i la demanda mensual d'usuaris de l'actual CEAM, que segons addueixen té llistes d'espera.