Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
25-08-2019 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
26-08-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
27-08-2019 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
28-08-2019 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
29-08-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
30-08-2019 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
31-08-2019 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24