Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
15-08-2020 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
16-08-2020 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
17-08-2020 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
18-08-2020 Terrádez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
19-08-2020 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08
20-08-2020 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
21-08-2020 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29