Següents farmàcies de guàrdia

L'horari de les farmàcies de guàrdia és de 9:00 a 9:00 del dia següent
Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
25-10-2020 Vernia Sabater Progreso, 17 964 51 08 40
26-10-2020 Almela Castillo Calle del Raval, 6 964 51 00 29
27-10-2020 Beltran Martinavarro, Beatriz Avda Llombai, 1 964 83 32 55
28-10-2020 Domenech Font Carrer del Maestrat, 28 964 51 22 15
29-10-2020 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
30-10-2020 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
31-10-2020 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24