Següents farmàcies de guàrdia

Dia de guàrdia Farmàcia Direcció Telèfon
28-05-2020 Gascó Musoles, M. Angeles Plaça de les Monges, 12 964 51 03 19
29-05-2020 Lloris Carsi, J. Mariano Carrer de El Barranquet, 22 964 51 09 22
30-05-2020 Medina Badenes, Begoña Carrer del Finello, 15 964 51 14 24
31-05-2020 Muñoz Melchor, Fco. Javier Camí d'Onda, 41 964 51 12 35
01-06-2020 Peirats Santa Agueda, Jose A Carrer de La Tanda, 22 964 51 00 27
02-06-2020 Terrádez-Fuster Sant Vicent, 8 964 51 02 96
03-06-2020 Terrádez Navarro, Jose E. Federico Garcia Lorca, 19 964 59 16 08