La Policia Local de Borriana ha renovat el sistema de transmissors analògics per digitals que milloren la qualitat del so i ha incorporat geolocalizadors que permeten una major qualitat del so i major seguretat, a més d'altres prestacions.

 

 

 

La Regidoria de Seguretat ha invertit prop de 60.000 euros en aquest nou sistema, que inclou una xarxa digital pròpia per a la Policia Local de Borriana amb una doble via que permet treballar també en coordinació amb la Xarxa Comdes de la Generalitat Valenciana, la qual cosa possibilita la integració en operatius conjunts amb altres cossos de seguretat per a esdeveniments extraordinaris. 

 

 

 

A més, aquest nou canal de comunicació propi facilita la coordinació amb la Guarderia Rural i amb els voluntaris de Protecció Civil de Borriana, de manera que la Policia Local pot escoltar les seues transmissions i actuar d'una manera més ràpida en cas d'emergència.

 

 

 

Amb aquests nous geolocalizadors digitals es pretén l'optimització de recursos, a més de dotar de més seguretat a tots els efectius i facilitar la supervisió de les tasques, doncs la prefectura pot controlar que s'estan realitzant les comeses ordenades.

 

 

 

Les anteriors emissores analògiques s'han posat a la disposició del cos de voluntaris de Protecció Civil de Borriana.

 

 

 

El regidor de Seguretat, Javier Gual, ha explicat que “la renovació del sistema de transmissors suposa importants millores per al desenvolupament del treball diari de la Policia Local de Borriana. No solament es dota a les unitats d'un sistema digital més modern, sinó que es guanya en seguretat, s'optimitzen recursos i la prefectura pot supervisar d'una manera més directa el treball dels agents, la qual cosa es tradueix en una millora de la qualitat del servei per a la ciutadania”.

 

 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, ha destacat que “hem de facilitar el treball de la Policia Local en la mesura del possible, ja que són ells els qui vetlen per la nostra seguretat i treballen dedicats al servei públic. La modernització dels seus equips o de la flota de vehicles són inversions necessàries que reverteixen en beneficis per a tots”.