Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Diabetis, la Policia Local de Borriana va assistir a un taller dirigit per la infermera María Teresa Marí, experta en educació terapèutica de l'Hospital Universitari de la Plana, en què els agents van rebre una formació per detectar i actuar davant hipoglucèmies, i no confondre els símptomes d'aquesta malaltia amb una intoxicació etílica.

La correcta identificació d'un cas d'hipoglucèmia va ser l'objectiu principal d'aquesta sessió formativa perquè la policia pogués identificar la malaltia i oferir l'ajuda necessària al pacient. Marí va explicar: "Les hipoglucèmies es produeixen quan els nivells de glucosa en sang se situen per davall de 70 punts i les seues conseqüències poden ser greus per al malalt. D'ací, la importància d'actuar adequadament i amb celeritat". La intoxicació etílica i la diabetis presenten simptomatologia similar i és per això que la infermera experta va afegir: "Si els agents coneixen la malaltia diabètica i saben diferenciar els seus símptomes, poden distingir més fàcilment entre una persona amb una ingesta abusiva d'alcohol o d'altres substàncies tòxiques, d'una persona amb una baixada de glucosa, evitant així conseqüències greus per a la salut i, fins i tot, poden salvar-li la vida".

El taller, dirigit a agents de la policia local de diferents municipis de la província, ha abordat la diabetis de tipus 1 i tipus 2, les seues diferències i les seues complicacions, i ha destacat que a la Comunitat Valenciana la malaltia afecta al voltant del 15 % de la població.

Alguna de les recomanacions en què la infermera, Maria Teresa Marí, va incidir va ser en la importància de portar una alimentació correcta i una pràctica de l'activitat física per prevenir i controlar, d'alguna manera, aquesta malaltia.